Trykstart på Louisiana Revy om Pipilotti Rist
Trykkstart på Louisiana Revy om Pipilotti Rist
Druckabnahme der Louisiana Revy über Pipilotti Rist
Printing Start-Up of Louisiana Revy on Pipilotti Rist

15-01-2019
courtesy of Louisiana
Lærke Rydal laver et sidste check inden trykstart.
Lærke Rydal tar en siste sjekk innen trykkstart.
Lærke Rydal prüft ein letztes Mal vor dem Druckbeginn.
Lærke Rydal is making a final check before the printing starts.
Claus Due viser Michael Bülow, hvordan farver og kontrast skal være i et af billederne, for at udtrykket bliver nøjagtigt som kunstneren ønsker det.
Claus Due viser Michael Bülow, hvordan farger og kontrast skal være i et af bildene, for at uttrykket blir nøyaktig som kunstneren ønsker det.
Claus Due erklärt Michael Bülow, wie Farben und Kontrast ein einem der Bilder sein sollen, so dass der Ausdruck präzis dem Wunsch des Künstlers entspricht.
Claus Due demonstrates to Michael Bülow which colours and contrasts to adjust in an image, for the expression to be exactly as the artist intended.
Den 14.-15. januar var redaktør Lærke Rydal Jørgensen og grafisk designer Claus Due til trykstart på ‘Pipilotti Rist – Åbn min ­lysning’ i serien Louisiana Revy. Kataloget udgives af Louisiana Museum of Modern Art i forbindelse med museets store forårsudstilling af samme navn, som åbner den 1. marts 2019.
Den 14.-15. januar var redaktør Lærke Rydal Jørgensen og grafisk designer Claus Due til trykkstart på ‘Pipilotti Rist – Åbn min ­lysning’ i serien Louisiana Revy.
Redakteurin Lærke Rydal Jørgensen und Grafischer Designer Claus Due waren am 14.-15. Januar zur Druckabnahme von ‘Pipilotti Rist – Åbn min ­lysning’ (‘Pipilotti Rist – Öffne meine Lichtung’) aus der Serie Louisiana Revy.
On the 14th and 15th January, Editor Lærke Rydal Jørgensen and Graphic Designer Claus Due visited to follow the printing of ‘Pipilotti Rist – Åbn min ­lysning’ (Pipilotti Rist – Open My Glade) from the series Louisiana Revy.
Kataloget udgives af Louisiana Museum of Modern Art i ­forbindelse med museets store forårsudstilling af samme navn, som åbner den 1. marts 2019.
Katalogen utgis av Louisiana Museum of Modern Art i ­forbindelse med museets store vårudstilling av samme navn, som åpner den 1. mars 2019.
Der Katalog wird bei Louisiana Museum of Modern Art ­anlässlich der großen Frühjahrsausstellung gleichen Namens herausgegeben, die am 1. März 2019 beginnt.
The catalogue is published by Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk as part of the museum’s spring exhibition, opening at March 1st, 2019.
Den schweiziske kunstner Pipilotti Rist er internationalt kendt for sin udforskning af sansning og levende billeder, og for sin anarkistiske og fritænkende brug af forskellige videoteknologier. En række af disse videoer kan opleves via augmented reality: En gratis app genkender billederne og sætter videoerne i gang.
Den sveitsiske kunstner Pipilotti Rist er internasjonalt kjent for sin utforskning av sansning og levende bilder, og for sin anarkistiske og fritenkende bruk av forskjellige videoteknologier. En rekke av disse videoer kan opleves via augmented reality: En gratis app gjenkjenner bildene og setter videoene i gang.
Die schweizerische Künstlerin Pipilotti Rist ist international für ihre Erforschung der Sinneswahrnehmung und lebenden Bilder bekannt, sowie auch für ihren anarchistischen und freidenkenden Gebrauch von verschiedenen Videotechniken. Eine Reihe dieser Videos kann via augmented reality erlebt werden: Ein gratis app erkennt die Bilder und setzt die Videos in Gang.
The Swiss artist, Pipilotti Rist is internationally known for her exploration of sensory perception and vivid images, and for her anarchistic and free-thinking use of various video technologies. Several of these videos can be experienced as augmented reality: A free app recognizes the images and starts the video sequences.
Der trykkes først en dansk og siden en engelsk version, med hhv. soft- og hardcover og udstansning på forsiden (se billede nederst).
Det trykkes først en dansk og siden en engelsk versjon, med hhv. soft- og hardcover og utstansning på forsiden.
Zuerst wird eine dänische und englische Version gedruckt, sowohl als Soft- als auch Hardcover, mit Ausstanzung auf der Umschlagsvorderseite.
The catalogue is printed in both Danish and later an English version, with soft- and hardcover respectively, and die-cutting on the cover.
Bogen trykkes på det ukriderede papir ‘Scandia Smooth White’, som gengiver farver og kontrast med næsten samme styrke som et krideret papir.
Boken trykkes på det ukriderede papir ‘Scandia Smooth White’ som gjengir farger og kontrast med nesten samme styrke som et krideret papir.
Das Buch wird auf dem ungestrichenen Papier ‘Scandia Smooth White’ gedruckt, welches Farben und Kontrast mit fast der gleichen Intensität wie gestrichenes Papier wiedergibt.
The book is printed on an uncoated paper called ‘Scandia Smooth White’, which reproduces both colour and contrast with almost the same intensity as a coated paper.
Redaktør Lærke Rydal Jørgensen og grafisk designer Claus Due sammenligner trykark og matchprint.
Redaktør Lærke Rydal Jørgensen og grafisk designer Claus Due sammenligner trykkark og matchprint.
Redakteurin Lærke Rydal Jørgensen und Grafikdesigner Claus Due vergleichen Druck und Matchprint.
Editor Lærke Rydal and Graphic Designer Claus Due are comparing the final print with the matchprints.