Statens Museum for Kunst til trykstart
Statens Museum for Kunst til trykkstart
Statens Museum for Kunst zur Druckabnahme
Printing Start-Up with SMK, The National Gallery of Denmark

11-01-2019
courtesy of Statens Museum for Kunst
Den 11. januar var redaktør Cecilie Høgsbro Østergaard og grafisk designer Anni Vestergaard til trykstart på bogen ‘Sonja Ferlov Mancoba – Maske og ansigt’, som ­udgives af SMK i forbindelse med forårets ­hovedudstilling af samme navn, som kan ses fra den 9. februar til 5. maj 2019.
Den 11. januar var redaktør Cecilie Høgsbro Østergaard og grafisk designer Anni Vestergaard til trykkstart på boken ‘Sonja Ferlov Mancoba – Maske og ansigt’, som ­utgis av SMK i forbindelse med vårens hovedutstilling av samme navn, som kan ses fra den 9. februar til 5. mai 2019.
Am 11. Januar waren Redakteurin Cecilie Høgsbro Østergaard und Grafikdesignerin Anni Vestergaard zur Druckabnahme des Buches ‘Sonja Ferlov Mancoba – Maske og ansigt’(‘Sonja Ferlov Mancoba – Maske und Angesicht’), das bei SMK anlässlich der gleichnamigen Frühjahrsausstellung erscheint, welche ab dem 9. Februar bis zum 5. Mai 2019 besucht werden kann.
On January 11, editor Cecilie Høgsbro Østergaard and graphic designer Anni Vestergaard were visiting to follow the printing of the book ‘Sonja Ferlov Mancoba – Maske og ansigt’, which is published by SMK in connection with the spring’s main exhibition of the same name, which can be seen from 9 February to May 5, 2019.
Narayana Press har reproduceret billederne. Bogen trykkes på to typer papir, Munken Lynx og Munken Lynx Rough, som flersprogs­produktion på dansk og engelsk. Omslaget trykkes med dækhvid på sort lærreds­overtræk, som bliver påklæbet karton og indbindes så ryggen er fri og dermed giver ­bogen et optimalt opluk.
Narayana Press har reprodusert bildene. Boken trykkes på to typer papir, Munken Lynx og Munken Lynx Rough, som flerspråks­produksjon på dansk og engelsk. Omslaget trykkes med dekkhvit på sort lerrets­overtrekk, som blir påklebet kartong og innbindes så ryggen er fri og dermed gir ­boken et optimalt oppluk.
Narayana Press reproduzierte die Bilder. Der Druck erfolgt auf zwei Papiertypen: Munken Lynx und Munken Lynx Rough, als Mehrsprachen­produktion auf Dänisch und Englisch. Der Umschlag wird mit Deckweiß auf schwarzem Leinenüberzug gedruckt, welcher auf Karton geklebt wird und so eingebunden wird, dass der Rücken frei ist und damit dem Buch einen optimalen Aufschlag gewährt.
Narayana Press has reproduced the images. The book is printed on two types of paper, Munken Lynx and Munken Lynx Rough, as a multilingual production in Danish and English. The cover will be printed with opaque white on black canvas, which will be glued on the cardboard and then bound so that the spine is free.
Nedenfor kan ses et opslag fra bogen og trykark fra produktionen.
Nedenfor kan man se et oppslag fra boken og trykkark fra produksjonen.
Unten ein Buchaufschlag und Druckbogen der Produktion.
Below a spread and a printed sheet from the book.