Trykstart med Kunsten Museum of Modern Art
Trykkstart med Kunsten Museum of Modern Art
Druckabnahme mit Kunsten Museum of Modern Art
Printing Start-Up with Kunsten Museum of Modern Art

10-01-2019
courtesy of Kunsten Museum of Modern Art
Den 10. januar var kunsthistoriker og redaktør Cecilie Marie Dalhoff til trykstart på bogen ‘Nordisk modernisme – Inventing the Future’, som udgives af Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg i forbindelse med udstillingen af samme navn, som kan ses fra den 27. januar 2019 til 2. juni 2019.
Den 10. januar var kunsthistoriker og redaktør Cecilie Marie Dalhoff til trykstart på boken ‘Nordisk modernisme – Inventing the Future’, som utgis av Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg i forbindelse med utstillingen av samme navn, som kan ses fra den 27. januar 2019 til 2. juni 2019.
Am 10. Januar war Kunsthistorikerin und Redakteurin Cecilie Marie Dalhoff zur Druckabnahme des Buches ‘Nordisk modernisme – Inventing the Future’ (‘Nordischer Modernismus – De Erfindung der Zukunft’), das bei Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg anlässlich der gleichnamigen Ausstellung erscheint, welche vom 27. Januar bis 2. Juni 2019 besucht werden kann.
On January 10, art historian and editor Cecilie Marie Dalhoff was visiting to monitor the printing of the book ‘Nordisk modernisme – Inventing the Future’, which is published by Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg in connection with the exhibition of the same name, which can be seen from January 27 2019 to June 2, 2019.
Bogen præsenterer de bedste malerier og skulpturer fra Canica Kunstsamling og Kunstens egen omfattende modernismesamling, og fortæller om kunstens og samfundets udvikling i årene 1910-1960 ud fra et nordisk perspektiv. Bogens grafiske design er lavet af Studio Claus Due.
Bogen presenterer de beste malerier og skulpturer fra Canica Kunstsamling og Kunstens egen omfattende modernismesamling, og forteller om kunstens og samfunnets utvikling i årene 1910-1960 ut fra et nordisk perspektiv. Bokens grafiske design er laget av Studio Claus Due.
Das Buch präsentiert die besten Gemälde und Skulpturen von Canica Kunstsammlung und der umfassenden Modernisme-Sammlung des Museums, und berichtet über die Entwicklung in Kunst und Gesellschaft in den Jahren 1910-1960, aus der nordischen Perspektive betrachtet. Das grafische Design des Buches wurde von Studio Claus Due gestaltet.
The book presents the best paintings and sculptures from the Canica Art Collection and the extensive collection of modernism at ‘Kunsten’, and tells about the development of art and society in the years 1910-1960 from a Nordic perspective. The graphic design was done by Studio Claus Due.
Udover trykningen har Narayana stået for ­repro og farvekorrektion af de digitale fotos fra mange forskellige kilder.
Utover trykningen har Narayana stått for ­repro og fargekorreksjon av de digitale fotos fra mange forskjellige kilder.
Abgesehen vom Druck sorgte Narayana für ­Repro und Farbenkorrektionen der digitale Fotos, die von vielen verschiedenen Quellen stammen.
Besides the printing, Narayana was responsible for the ­reproduction and colour correction of the digital photos from various origins.
Inden besøget havde Cecilie Marie Dalhoff fået matchprint af alle bogens billeder. Her godkender hun hvert enkelt ark, inden det trykkes, bl.a. ved at sammenligne disse prøvetryk med det færdige resultat.
Innen besøket hadde Cecilie Marie Dalhoff fått matchprint av alle bokens billeder. Her godkjenner hun hvert enkelt ark innen det trykkes, bl.a. ved å sammenligne disse prøvetrykk med det ferdige resultat.
Vor ihrem Besuch hatte Cecilie Marie Dalhoff Matchprint von allen Bildern zum Buch erhalten. Hier gutheißt sie jeden einzelnen Bogen, bevor dieser in Druckproduktion geht, u.a. indem sie diese Probedrucke mit dem fertigen Resultat vergleicht.
Prior to her visit, Cecilie Marie Dalhoff had received matchprints of all the images. Here she is approving every single sheet before it is printed, among other things by comparing these proofs with the final result.