‘Unsettled City’
‘Unsettled City’
‘Unsettled City’
‘Unsettled City’

09-01-2019
courtesy of M.H. Frøslev & Disko Bay
Den 9. januar var fotograf M.H. Frøslev til trykstart på sin fotobog ‘Unsettled City’, sammen med Stinus Duch (forlægger og redaktør), Musia Sominskaia (russisk kunst­formidler) og Casper Cosmus (forlagsassistent).
Den 9. januar var fotograf M.H. Frøslev til trykkstart på hans fotobok ‘Unsettled City’, sammen med Stinus Duch (forlegger og redaktør), Musia Sominskaia (russisk kunst­formidler) og Casper Cosmus (forlagsassistent).
Am 9. Januar kam Fotograf M.H. Frøslev zur Druckabnahme seines Fotobuches ‘Unsettled City’, zusammen mit Stinus Duch (Verleger und Redakteur), Musia Sominskaia (russische Kunstvermittlerin) und Casper Cosmus (Verlagsassistent).
On January 9, photographer M.H. Frøslev was here to follow the printing of his photo book ‘Unsettled City’, together with Stinus Duch (publisher and editor), Musia Sominskaia (Russian art teacher) and Casper Cosmus (publishing assistant).
Bogens billeder portrætterer byerne Moskva og Sankt Petersborg, hvor den danske kunstner har boet gennem ni år.
Bokens bilder portretterer byene Moskva og Sankt Petersborg, hvor den danske kunstner har bodd gjennem ni år.
Die Bilder zum Buch portraitieren die Städte Moskau und Sankt Petersburg, wo der dänische Künstler neun Jahre lang gelebt hat.
The book’s images portray the cities of Moscow and Saint Petersburg, where the Danish artist lived for nine years.
Spine Studio har stået for designet.
Spine Studio har stått for designet.
Spine Studio war verantwortlich für das Design.
Spine Studio did the graphic design.
Bogen udkommer i februar, som helbind med præg og lærredsryg. Den udgives af forlaget Disko Bay, som er ­dedikeret til at udgive fotobøger med tryk og indbinding i højeste kvalitet.
Boken utkommer i februar, som helbind med preg og lerretsrygg. Den utgis av forlaget Disko Bay, som er ­dedikert til å utgi fotobøker med trykk og innbinding i høyeste kvalitet.
Das Buch erscheint im Februar, als Hardcover mit Prägung und Leinenrücken. Es wird vom Verlag Disko Bay herausgegeben, welcher sich der Veröffentlichung von hochwertigen Fotobüchern, mit bester Qualität im Druck und in der Buchbindung, gewidmet hat.
The book will be released in February, as embossed hardback with linen spine. It is published by Disko Bay, a publisher ­dedicated to creating photo books of high quality printing and binding.
Ovenfor ses nogle glimt fra trykningen – det er Mathias Frøslev til venstre, og Stinus Duch til højre.
Ovenfor ses noen glimt fra trykkingen – det er Mathias Frøslev til venstre, og Stinus Duch til høyre.
Hier ein Blick in den Druck – Mathias Frøslev zur Linken, und Stinus Duch zur Rechten.
Above is seen some glimpses from the printing – it’s Mathias Frøslev on the left, and Stinus Duch on the right.
Til højre ses hele holdet under en pause mellem godkendelsen af de enkelte trykark – fra venstre er det Stinus Duch, Musia Sominskaia, Mathias Frøslev og Casper Cosmus.
Til høyre ses hele gruppen under en pause mellom godkjennelsen av de enkelte trykkark – fra venstre er det Stinus Duch, Musia Sominskaia, Mathias Frøslev og Casper Cosmus.
Rechts das ganze Team bei einer Pause zwischen den Gutheißungen der einzelnen Druckbogen – von links Stinus Duch, Musia Sominskaia, Mathias Frøslev und Casper Cosmus.
To the right the whole team is having a break between the approval of the individual printing sheets – from left to right: Stinus Duch, Musia Sominskaia, Mathias Frøslev and Casper Cosmus.
Nedenfor ses 2 opslag fra udgivelsen.
Nedenfor ses 2 oppslag fra utgivelsen.
Unten 2 Buchaufschläge dieser Ausgabe.
Below are 2 spreads from the release.