Trykstart med Gilbert Hansen og Ola Wedebrunn
Trykkstart med Gilbert Hansen og Ola Wedebrunn
Druckabnahme mit Gilbert Hansen und Ola Wedebrunn
Printing Start-Up with Gilbert Hansen and Ola Wedebrunn

07-01-2019
courtesy of Arkitektur B
Den 7. januar var forlægger Gilbert Hansen og redaktør Ola Wedebrunn forbi til trykstart på ‘engineeringwithOleVanggaard’, som ­udgives af forlaget Arkitektur B.
Den 7. januar var forlegger Gilbert Hansen og redaktør Ola Wedebrunn forbi til trykkstart på ‘engineeringwithOleVanggaard’, som ­utgis på forlaget Arkitektur B.
Am 7. Januar kam Verleger Gilbert Hansen und Redakteur Ola Wedebrunn zur Druckabnahme von ‘engineeringwithOleVanggaard’ vorbei, das vom Verlag Arkitektur B herausgegeben wird.
January 7th, publisher Gilbert Hansen and editor Ola Wedebrunn were visiting to follow the printing of ‘engineeringwithOleVanggaard’, published by Arkitektur B.
Bogen er en hyldest til den danske ­ingeniør Ole Vanggaard’s virke, der udover at være ­ingeniør har arbejdet som underviser, ­konsulent, teoretiker og kunstner.
Boken er en hyllest til den danske ­ingeniør Ole Vanggaard’s virke, som utover å være ­ingeniør har arbeidet som underviser, kon­sulent, teoretiker og kunstner.
Das Buch ist eine Tribut an das Wirken des dänischen Ingenieurs Ole Vanggaard, welcher neben seiner Tätigkeit als Ingenieur auch als Lehrer, Berater, Theoretiker und Künstler arbeitete.
The book is a tribute to the works of Danish engineer, Ole Vanggaard, who beside being an engineer, has worked as a teacher, consultant, theoretician and an artist.
Bogen viser et bredt udsnit af arbejder fra Ole Vanggaard’s karriere, både fra det Kongelige Akademi i København og fra hans mange konsulentopgaver for såvel kunstnere som arkitekter. Hans arbejde viser bl.a. ­hvordan ­ingeniører og arkitekter arbejder ­sammen.
Boken viser et bredt udsnitt af arbeider fra Ole Vanggaard’s karriere, både fra det Kongelige Akademi i København og fra hans mange konsulentoppgaver for såvel kunstnere som arkitekter. Hans arbeid viser bl.a. ­hvordan ­ingeniører og arkitekter arbeider ­sammen.
Das Buch zeigt ein breites Spektrum der Arbeit aus Ole Vanggaards Karriere, sowohl bei der Kongelige Akademi (‘Königliche Akademie’) in Kopenhagen als auch bei seinen vielen Konsulentenaufgaben für Künstler und Architekten. Seine Arbeit illustriert u.a., wie Ingenieure und Architekten zusammenarbeiten.
The book shows a wide array of works from OleVanggaard’s career, including some from The Royal Academy in Copenhagen and also from his many consulting-positions for both artists and architects. His work shows, among other things, how engineers and architects work together.
Nedenfor ses nogle trykark fra udgivelsen, med eksempler på Ole Vanggaard’s designs.
Nedenfor ses nogle trykkark fra utgivelsen, med eksempler på Ole Vanggaard’s designs.
Unten Druckbogen der Ausgabe, mit Beispielen für Ole Vanggaards Design.
Below some printed sheets from the book, with examples of Ole Vanggaard’s designs.
Fra venstre: Redaktør Ola Wedebrunn, forlægger og layouter Gilbert Hansen og Tine Meyer fra Narayana Press.
Fra venstre: Redaktør Ola Wedebrunn, forlegger og layouter Gilbert Hansen og Tine Meyer fra Narayana Press.
Von links: Redakteur Ola Wedebrunn, Verleger und Layouter Gilbert Hansen und Tine Meyer von Narayana Press.
From left to right: Editor Ola Wedebrunn, publisher and layouter Gilbert Hansen and Tine Meyer from Narayana Press.