Fiona Møller med sin mor Henriette Møller på arbejde hos Narayana Press den 15. februar 2005
Fiona Møller med hennes mor Henriette Møller på arbeid hos Narayana Press den 15. februar 2005
Fiona Møller mit ihrer Mutter Henriette Møller zu Besuch bei Narayana Press am 15. Februar 2005
Fiona Møller is at work with her mother Henriette Møller at Narayana Press on February 15, 2005

07-01-2019
courtesy of Henriette and Fiona
I dag er Fiona 20 år og arbejder i vor prepress, og Henriette arbejder som ordrestyrer.
I dag er Fiona 20 år og arbeider i vor prepress, og Henriette arbeider som ordrestyrer.
Heute ist Fiona 20 Jahre alt und arbeitet in der Prepress, und Henriette arbeitet als Projektleiterin.
Today Fiona is 20 years old and works in our prepress, and Henriette is working as a project manager.