‘I Am My Own Landscape’
‘I Am My Own Landscape’
‘I Am My Own Landscape’
‘I Am My Own Landscape’

04-01-2019
courtesy of Forlaget Bjerggaard
Et glimt fra trykningen. Det er trykker Tom Pedersen til venstre,
og ordrestyrer Poul Lauritsen til højre.
En glimt fra trykningen. Det er trykker Tom Pedersen til venstre,
og ordrestyrer Poul Lauritsen til høyre.
Ein Blick in den Druck. Zur linken Drucker Tom Pedersen,
und Projektleiter Poul Lauritsen zur Rechten.
A glimpse from the printing, with printer Tom Pedersen to the left,
and project manager Poul Lauritsen to the right.
Michael Jensen, der har været grafisk tilrettelægger på bogen.
Michael Jensen, som har vært grafisk tilrettelegger på boken.
Michael Jensen, der Grafiker zu diesem Buch war.
Michael Jensen, the graphic designer on the book.
Den 4. januar tryktes en kunstbog med akvareller og blyantstegninger af den tyske kunstner Janaina Tschäpe, på Munken Kristall Rough i 400 nummererede eksemplarer.
Den 4. januar tryktes en kunstbok med akvareller og blyanttegninger af den tyske kunstner Janaina Tschäpe, på Munken Kristall Rough i 400 nummererte eksemplarer.
Am 4. Januar wurde ein Kunstbuch mit Aquarellen und Bleistiftzeichnungen des deutschen Künstlers Janaina Tschäpe gedruckt: auf Munken Kristall Rough in 400 nummerierten Exemplaren.
On January 4, an art book was printed with watercolors and pencil drawings by the German artist Janaina Tschäpe, on Munken Kristall Rough in 400 numbered copies.
Akvarelfarver er sarte og samtidig intense, og det er altid en udfordring at gengive dem på tryk. Originalerne blev først affotograferet med Narayana press’s Phase One iXG 100 Mp kamera, og derefter korrigeret og konverteret med en farveprofil lavet til det specielle papir sammen med bogens grafiker Michael Jensen.
Akvarellfarger er sarte og samtidig intense, og det er alltid en utfordring å gjengi dem på trykk. Originalene ble først avfotografert med Narayana’s Phase One iXG 100 Mp kamera, og deretter korrigert og konvertert med en fargeprofil laget til det spesielle papir sammen med bokens grafiker Michael Jensen.
Aquarellfarben sind zart und gleichzeitig intensiv, was immer eine Herausforderung bei der Wiedergabe im Druck ist. Die Originale wurden mit Narayana’s Phase One iXG 100 Mp Kamera fotografiert, danach korrigiert und mit einem Farbprofil konvertiert, das für das spezielle Papier zusammen mit Grafiker Michael Jensen hergestellt wurde.
Watercolors are delicate and at the same time intense, and it is always a challenge to reproduce them in print. The originals were first photographed with Narayana’s Phase One iXG 100 Mp camera, and then corrected and converted with a color profile, made together with the book’s graphic artist Michael Jensen for the special paper.
Herved kunne akvarelpapirets gullige tone genskabes på det meget hvide, ubestrøgne oplagspapir.
Herved kunne akvarellpapirets gule tone gjennskapes på det meget hvite, ubestrøgne oplagspapir.
Hiermit konnte der gelbliche Ton des Aquarellpapiers auf dem kreideweißen ungestrichenen Druckpapier reproduziert werden.
Hereby, the yellowish tone of the watercolor paper could be re-created on the very white, uncoated paper.
Bogen udgives af Forlaget Bjerggaard, og udkommer 23. januar.
Bogen utgits av Forlaget Bjerggaard, og utkommer 23. januar.
Das Buch wird von Forlaget Bjerggaard herausgegeben, und erscheint am 23. Januar.
The book is published by Forlaget Bjerggaard, and will be released on January 23.
Matchprint af akvarellerne sammenlignes med det færdige tryk.
Matchprint av akvarellene sammenlignes med det ferdige trykk.
Matchprint der Aquarellzeichnungen wird mit dem fertigen Druck verglichen.
Matchprints of the watercolors are being compared to the final print.