Aarhus Universitetsforlag til trykstart
Aarhus Universitetsforlag til trykkstart
Aarhus Universitetsforlag zur Druckabnahme
Aarhus University Press at Printing Start-up

20-11-2019
courtesy of Aarhus University Press
I dag var der besøg fra Aarhus Universitetsforlag i forbindelse med trykning af ‘Den danske reformation’. Denne titel er bind 29 i forlagets serie ‘100 Danmarks­historier’.
I dag var det besøk fra Aarhus Universitetsforlag i forbindelse med trykking av ‘Den danske reformation’. Denne tittel er bind 29 i forlagets serie ‘100 Danmarks­historier’.
Heute war Besuch von Aarhus Universitetsforlag anlässlich des Druckes von ‘Den ­danske reformation’ (‘Die dänische Refor­ma­tion’. Das Buch ist Band 29 der Serie ‘100 Danmarks­historier’ (‘100 Dänemarks­geschichten’).
Today there was a visit from Aarhus University Press in connection with the printing of ‘Den ­danske reformation’ (‘The Danisch Refor­ma­tion’. This title is volume 29 in the series ‘100 Danmarkshistorier’.
Serien omhandler vigtige begivenheder i Danmarkshistorien og består af 100 bind, hver på 100 sider. Der udgives én bog om måneden i otte år.
Serien omhandler viktige begivenheder i danmarkshistorien og består av 100 bind, hver på 100 sider. Det utgis én bok om måneden i åtte år.
Die Serie behandelt wichtige Ereignisse in der Dänemarksgeschichte und besteht aus 100 Bänden à 100 Seiten. Es wird acht Jahre lang ein Buch im Monat herausgegeben.
The series deal with important events in the history of Denmark and consists of 100 volumes, each with 100 pages. One volume is published every month throughout more than eight years.
Her taler gruppen om arbejdsgange og workflow i trykkeriet, det er fra venstre praktikant Anton Hvidtjørn, redaktør Peter Bejder, marketingskoordinator Amalie Heidmann, redaktionsassistent Emilie Winther Jensen og Erik fra Narayana Press.
Her snakker gruppen om arbeidsrutiner og workflow i trykkeriet, det er fra venstre, praktikant Anton Hvidtjørn, redaktør Peter Bejder, marketingskoordinator Amalie Heidmann, redaksjonsassistent Emilie Winther Jensen og Erik fra Narayana Press.
Hier bespricht die Gruppe Arbeitsgänge und workflow der Druckerei; von links sieht man Praktikant Anton Hvidtjørn, Redakteur Peter Bejder, Marketingskoordinator Amalie Heidmann, Redaktionsassistentin Emilie Winther Jensen und Erik Tarp von Narayana Press.
Here the group is talking about working routines and workflow in the press. From the left are seen trainee Anton Hvidtjørn, editor Peter Bejder, marketing coordinator Amalie Heidmann, editorial assistant Emilie Winther Jensen and Erik from Narayana Press.
Amalie Heidmann og Emilie Winther Jensen sætter trykmaskinen i gang, efter farverne på det først trykark er godkendt.
Amalie Heidmann og Emilie Winther Jensen setter trykkmaskinen i gang etter at fargene på det først trykkark er godkjent.
Amalie Heidmann und Emilie Winther Jensen starten die Druckmaschine, nachdem die Farben des ersten Druckbogens gutgeheißen wurden.
Amalie Heidmann and Emilie Winther Jensen start the printing machine after the colours on the first printing sheet are approved.
Omslaget trykkes på et ubestrøget papir, hvor baggrundsfarven trykkes i pantone, mens motivet trykkes i CMYK. Efter dette offsettryk får titlen på forsiden partiel UV-lak.
Omslaget trykkes på et ubestrøket papir hvor bakgrunnsfargen trykkes i pantone, mens motivet trykkes i CMYK. Etter dette offsettrykk får tittelen på forsiden partiell UV-lakk.
Der Umschlag, der nach diesem Offsettdruck partiellen UV-Lack auf dem Buchtitel erhält.
The cover is printed on uncoated paper, where the background colour is printed in Pantone, and the image and text in CMYK. After this offset printing the title on the front page gets partial UV-varnish.
Et trykark fra bogen.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen des Buches.
A printed sheet from the book.