Nicolai Howalt gennemgår et falset rentryk.
Nicolai Howalt gjennomgår et falset rentrykk.
Nicolai Howalt prüft einen gefalzten Aushänger.
Nicolai Howalt goes through a folded printing sheet.

Nicolai Howalt til trykstart
Nicolai Howalt til trykkstart
Nicolai Howalt zur Druckabnahme
Nicolai Howalt at Printing start-up

01-10-2019
courtesy of Nicolai Howalt
Billedkunstneren Nicolai Howalt var til tryk­start på bogen ‘Old Tjikko’, en fotobog, der udgives af Søndergaard & Howalt Aps.
Billedkunstneren Nicolai Howalt var til trykk­start på boken ‘Old Tjikko’, en fotobok, som utgis av Søndergaard & Howalt Aps.
Der Bilderkünstler Nicolai Howalt war zur Druck­abnahme von ‘Old Tjikko’, einem Fotobuch, das bei Søndergaard & Howalt Aps erscheint.
Visual artist Nicolai Howalt came for printing start-up on the book ‘Old Tjikko’, a photo book that is published by Søndergaard & Howalt Aps.
‘Old Tjikko’ er et 9.500 år gammelt træ, som står i Dalarna i Sverige. Nicolai Howalt har fremkaldt et enkelt analogt ­foto af dette træ på 96 forskellige typer foto­papir; nedenfor ses to eksempler fra bogen. Rasmus Koch Studio står for ­designet.
Old Tjikko er et 9.500 år gammelt træ, som står i Dalarna i Sverige. Nicolai Howalt har fremkaldt et enkelt analogt ­foto af dette tre på 96 forsjkellige typer foto­papir; nedenfor ses to eksempler fra boken. Rasmus Koch Studio står for ­designet.
Old Tjikko ist ein 9.500 Jahre alter Baum, der sich in Dalarna, Schweden, befindet. Nicolai Howalt hat ein einzelnes Analogfoto dieses Baumes auf 96 verschiedenen Typen Foto­papier entwickelt; unten sieht man zwei Beispiele aus dem Buch. Rasmus Koch Studio steht für das ­Design.
Old Tjikko is a 9,500 years old tree, standing in Dalarna, Sweden. In the book is shown 96 processing of a single negative of this tree Rasmus Koch Studio has made the graphic design.
Bogen indbindes som en helbindsbog med ­runde hjørner og sølvsnit. Over­trækket er af lærred med serigrafisk tryk og foliepræg.
Boken innbindes som en helbindsbok med ­runde hjørner og sølvsnitt og overtrekk av lerret med serigrafisk trykk og foliepreg.
Das Buch wird als Hardcover mit ­runden Ecken und Silberschnitt eingebunden. Der Überzug ist aus Leinen mit serigrafischem Druck und Folieprägung.
The book will be a hardcover with rounded corners and silver on the cut sides. The cover will be cloth with serigraphic printing.