‘Modernismens ansigter’
‘Modernismens ansigter’
‘Modernismens ansigter’
‘Modernismens ansigter’

27-09-2019
Courtesy of Aarhus Universitetsforlag
Fra venstre ses trykker Tom Pedersen, Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, Ane Martine Lønneker og Kristine Kold Vestergaard Strandsby.
Fra venstre ses trykker Tom Pedersen, Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, Ane Martine Lønneker og Kristine Kold Vestergaard Strandsby.
Von links sieht man Drucker Tom Pedersen, Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, Ane Martine Lønneker und Kristine Kold Vestergaard Strandsby.
From the left are seen printer Tom Pedersen, Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, Ane Martine Lønneker and Kristine Kold Vestergaard Strandsby.
Merete Sørensen sætter trykning af bogen i gang, efter at første trykark er blevet godkendt.
Merete Sørensen setter trykking av boken i gang, etter at første trykkark er blitt godkjent.
Merete Sørensen setzt den Druck des Buches in Gang, nachdem der erste Druckbogen gutgeheißen wurde.
Merete Sørensen presses the start button for the printing of the book, after this first printing sheet has been approved.
Forfatteren professor Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, projektredaktør Ane Martine Lønneker og redaktionsassistent Kristine Kold Vestergaard Strandsby fra Aarhus Universitetsforlag var på besøg for at deltage i trykstarten på bogen ‘Moder­nismens ansigter’.
Forfatteren professor Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, prosjektredaktør Ane Martine Lønneker og redaksjonsassistent Kristine Kold Vestergaard Strandsby fra Aarhus Universitetsforlag var på besøk for å delta i trykkstarten på boken ‘Moder­nismens ansigter’.
Der Autor und Professor Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, Projektredakteurin Ane Martine Lønneker und Redaktionsassistentin Kristine Kold Vestergaard Strandsby vom Aarhus Universitetsforlag waren zu Besuch, um bei der Druckabnahme des Buches ‘Moder­nismens ansigter’ (‘Angesichter des Modernismus’) teilzunehmen.
The author, professor Peer Ejnar Sørensen, Merete Sørensen, project editor Ane Martine Lønneker and editorial assistant Kristine Kold Vestergaard Strandsby from Aarhus Universitety Press took part in the printing start-up of the book ‘Moder­nismens ansigter’.
Carl-H.K. Zakrisson står for omslag, tilrettelægning og sats. Narayana Press har lavet scanninger og billedbehandling.
Carl-H.K. Zakrisson står for omslag, tilrettelegning og sats. Narayana Press har laget skanninger og billedbehandling.
Carl-H.K. Zakrisson ist verantwortlich für Umschlagsgestaltung, Zurechtlegung und Satz. Narayana Press lieferte Scanninger und Bildbehandlung.
Carl-H.K. Zakrisson has made the graphic ­design of the book as well as of its cover. Narayana Press has made scans and image processing.
Bogen er trykt på Arctic Volume White og ­bliver indbundet som hardcover med sort ­stofovertræk med mat sølvpræg og billeder indsat i blindpræg på for- og bagsiden.
Boken er trykt på Arctic Volume White og blir innbundet som hardcover med sort stoff­overtrekk med matt sølvpreg og bilder innsatt i blindpreg på for- og baksiden.
Das Buch wurde auf Arctic Volume White gedruckt und wird als Hardcover mit schwarzem Stoff­überzug mit matter Silberprägung und Bildern in Blindprägung auf Vorder- und Rückseite eingebunden.
The book is printed on Arctic Volume White and is bound as hardcover with black cloth and with matte silver embossing and also 2 pictures inserted in embossing squares on the front and back of the cover.
To opslag fra bogen.
To oppslag fra boken.
Zwei Buchaufschläge.
To spreads from the book.