Forfatter Thomas Bo Jensen og grafisk designer Michael Jensen til trykstart
Forfatter Thomas Bo Jensen og grafisk designer Michael Jensen til trykkstart
Autor Thomas Bo Jensen und Grafikdesigner Michael Jensen zur Druckabnahme
Author Thomas Bo Jensen and graphic artist Michael Jensen at the Printing Start-Up

12-12-2018
12-12-2018
12-12-2018
12-12-2018
Courtesy of Edition Bløndal
Thomas Bo Jensen
Thomas Bo Jensen
Thomas Bo Jensen
Thomas Bo Jensen
Michael Jensen
Michael Jensen
Michael Jensen
Michael Jensen
Den 12. december var forfatter Thomas Bo Jensen (arkitekt og professor ved Arkitektskolen i Aarhus) og grafisk designer Michael Jensen til trykstart på bogen ‘Per Kirkeby/Arkitektur’.
Den 12. desember var forfatter Thomas Bo Jensen (arkitekt og professor ved Arkitektskolen i Aarhus) og grafisk designer Michael Jensen til trykkstart på boken ‘Per Kirkeby/Arkitektur’.
Am 12. Dezember war Autor Thomas Bo Jensen (Architekt und Professor an der Architektschule in Aarhus) und Grafikdesigner Michael Jensen zur Druckabnahme des Buches ‘Per Kirkeby/Arkitektur’.
On December 12, author Thomas Bo Jensen (architect and professor at the Aarhus School of Architecture) and graphic artist Michael Jensen were visiting to follow the printing of ‘Per Kirkeby / architecture’.
Bogen er udført som et forskningsprojekt i regi af Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus, og dokumenterer en hidtil ukendt sammenhæng i Per Kirkebys kunstneriske univers.
Boken er utført som et forskningsprosjekt i regi av Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus, og dokumenterer en hittil ukjent sammenheng i Per Kirkebys kunstneriske univers.
Das Buch wurde als Forschungsprojekt unter Regie von Kunstakademiets Arkitektskole und Arkitektskolen Aarhus ausgeführt, und es dokumentiert einen bisher unbekannten Zusammenhang in Per Kirkebys künstlerischem Universum.
The book was carried out as a research project from 2010 to 2018 under the auspices of the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture and the Aarhus School of Architecture, and documents a hitherto unknown coherence in the artistic universe of Per Kirkeby.
Thomas Bo Jensen har skrevet teksten, Michael Jensen har stået for grafisk design, og arkitekturfotograferne Ole Meyer, Jens Lindhe og Jens Frederiksen m.fl. har fotograferet til bogen.
Thomas Bo Jensen har skrevet teksten, Michael Jensen har stått for grafisk design, og arkitekturfotografene Ole Meyer, Jens Lindhe og Jens Frederiksen m.fl. har fotografert til boken.
Thomas Bo Jensen schrieb den Text, Michael Jensen ist verantwortlich für das grafische Design, und die Architekturfotografen Ole Meyer, Jens Lindhe, Jens Frederiksen u.a. haben die Fotografien zum Buch aufgenommen.
Thomas Bo Jensen has written the text, Michael Jensen did the graphic design, and architecture photographers Ole Meyer, Jens Lindhe and Jens Frederiksen et al. took the photographs.
Bogen er lavet som flersprogsproduktion, dvs. at billederne først trykkes på hele oplaget, hvorefter henholdvis dansk og engelsk tekst trykkes på. Narayana har lavet repro og trykt bogen, på Werkdruck Book Paper 120g.
Boken er laget som flerspråksproduksjon, dvs. at bildene først trykkes på hele opplaget, hvoretter henholdvis dansk og engelsk tekst trykkes på. Narayana har laget repro og trykt boken, på Werkdruck Book Paper 120g.
Das Buch wird in mehrsprachiger Produktion erstellt, welches bedeutet, dass zuerst die Bilder in ganzer Auflage gedruckt werden, wonach dänischer und englischer Text separat nachgedruckt werden. Narayana sorgte für Reproarbeit und Druck, auf dem Papier Werkdruck Book Paper 120g.
The book was made as multilingual production, where the images were first printed on the entire stock, after which Danish and English texts were printed. Narayana did the reproduction. The book was printed on Werkdruck Book Paper 120g.
Herunder ses et trykark fra bogen.
Nedenfor ses et trykkark fra boken
Unten ein Druckbogen zum Buch.
Below a printed sheet from the book.