Naturfotograf Jens Kristian Kjærgaard til trykstart
Naturfotograf Jens Kristian Kjærgaard til trykkstart
Naturfotograf Jens Kristian Kjærgaard zur Druckabnahme
Nature Photographer Jens Kristian Kjærgaard at the Printing Start-up

30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
30-11-2018
courtesy of Jens Kristian Kjærgaard
Her sammenlignes matchprint med det endelige tryk. Morten Lindberg trykker.
Her sammenlignes matchprintet med det endelige trykket. Til venstre Morten Lindberg.
Hier wird Matchprint mit dem endlichen Druck verglichen wird. Zur Linken Drucker Morten Lindberg.
Glimpse from the printing, where matchprints are compared to the final print.
Den 30. november var naturfotografen Jens Kristian Kjærgaard til trykstart på sin fotobog ‘Natur på kanten – i og omkring Nationalpark Thy’.
30. november var naturfotografen Jens Kristian Kjærgaard på presselanseringen av sin fotobok ‘Naturen på kanten – i og rundt Thy nasjonalpark’.
Am 30. November war der Naturfotograf Jens Kristian Kjærgaard zur Druckabnahmes siens Fotobuches ‘Natur på kanten – i og omkring Nationalpark Thy’ (‘Natur am Abgrund – in und um Nationalpark Thy’.
On November 30, nature photographer Jens Kristian Kjærgaard was visiting to oversee the printing of his Photo Book ‘Natur på kanten – i og omkring Nationalpark Thy’ (Nature on the Edge - in and around National Park Thy).
Teksten er skrevet af Karsten Bjørnskov og Jens Kristian Kjærgaard, og Karin Fredsøe fra Tilde Grafisk har stået for layoutet. Bogen udgives af Forlaget Vestenvind.
Teksten er skrevet av Karsten Bjørnskov og Jens Kristian Kjærgaard, og Karin Fredsøe fra Tilde Grafisk sto for layout. Boken er utgitt av Forlaget Vestenvind.
Der Text ist geschrieben von Karsten Bjørnskov und Jens Kristian Kjærgaard, und Karin Fredsøe von ‘Tilde Grafisk’ sorgte für das Layout. Das Buch erscheint beim Verlag Vestenvind.
The text is written by Karsten Bjørnskov and Jens Kristian Kjærgaard, and Karin Fredsøe from Tilde Grafisk created the layout. The book is published by Forlaget Vestenvind.
Jens Kristian Kjærgaard er født på Mors, og bor tæt på Limfjorden. Han fotograferer gerne i sin fritid, og med tiden er det blevet til mange optagelser, hvoraf en del kan ses i denne opdagelsesrejse gennem et af Danmarks smukkeste og mest særegne naturområder.
Jens Kristian Kjærgaard er født på Mors, og bor like ved Limfjorden. Han liker å fotografere på fritiden, og dette har over tid resultert i mange opptak, hvorav noen kan sees på denne oppdagelsesreisen gjennom et av Danmarks vakreste og mest unike naturområder.
Jens Kristian Kjærgaard ist in Mors geboren, und wohnt in der Nähe von Limfjorden. Er ist Hobbyfotograf, und mit der Zeit entstanden viele Aufnahmen, von denen ein Teil in dieser Entdeckungsreise durch Dänemarks schönsten und einzigartigsten Naturgebiete betrachtete werden können.
Jens Kristian Kjærgaard was born in Mors, and lives close to the Limfjord in the northern part of Jutland. He likes to photograph in his spare time, and some of these images can be seen in this exploration journey through one of Denmark's most beautiful and distinctive natural areas.
Jens Kristian Kjærgaard manipulerer ikke sine billeder, men da der som regel vil være et lille tab i kontrast og farver ved konvertering fra det oprindelige RGB format til det CMYK format som der trykkes i, har Jens Kristian Kjærgaard i samarbejde med narayanas scannerafdeling korrigeret i både lys, kontrast og farver i de over 300 billeder i bogen. Sådan er det lykkedes, som Jens Kristian udtrykker det, ‘at få lyset tilbage’ i billederne.
Jens Kristian Kjærgaard manipulerer ikke bildene sine, men siden det vanligvis vil være et lite tap i kontrast og farger ved konvertering fra det originale RGB-formatet til CMYK-formatet det er trykt i, vil Jens Kristian Kjærgaard i samarbeid med narayanas skanneravdeling, har korrigert i både lys, kontrast og farger i de over 300 bildene i boka. Slik har det lykkes, som Jens Kristian uttrykker det, 'å få lyset tilbake' på bildene.
Jens Kristian Kjærgaard manipuliert seine Bilder nicht, doch da in der Regel ein kleiner Verlust in Kontrast und Farben beim Konvertieren vom ursprünglichen RGB-Format zum CMYK-Format für den Druck entsteht, hat Jens Kristian Kjærgaard unter Zusammenarbeit mit Narayana Press’ Scannerabteilung sowohl Licht, Kontrast und Faben in den über 300 Bildern zum Buch korrigiert. So glückte es, wie Jens Kristian es ausdrückte, ‘das Licht in die Bilder zurückzubekommen’.
Jens Kristian Kjærgaard does not manipulate his photographs, but since there will usually be a small loss in contrast and colour when converting from the original RGB format to the CMYK inks used for printing, Jens Kristian Kjærgaard has in collaboration with Narayana’s scanner department adjusted light as well as contrast and colours in the more than 300 images in the book. Thus they succeeded, as Jens Kristian put it, in ‘getting the light back’ in the images.
Herunder ses omslaget og tre opslag fra den rigt illustrerede bog.
Nedenfor kan du se omslaget og tre oppslag fra den rikt illustrerte boka.
Hierunter der Umschlag und drei Buchaufschläge des reich illustrierten Buches.
Below the cover and three spreads from the richly illustrated book.