Plethora Publications til trykstart
Plethora Publications til trykkstart
Plethora Publications zur Druckabnahme
Plethora Publications at the Printing Start-Up

29-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
courtesy of Plethora Publications
Den 29. november var chefredaktør Peter Steffensen fra Plethora Publications til trykstart på den ottende udgave af tidsskriftet Plethora Magazine, hvis tema er ‘Aetherica’. Dette nummer indeholder reproduktioner af Chargesheimer, Alexander Calder, Henrik Capetillo, Tomás Saraceno, Pastel, Nicolai Howalt, Santeri Tuori, J. J. Granville med flere. Benjamin Wernery har stået for det grafiske design.
Den 29. november var sjefsredaktør Peter Steffensen fra Plethora Publications til trykkstart på den åttende utgave av tidsskriftet Plethora Magazine, hvis tema er ‘Aetherica’. Dette nummer inneholder reproduksjoner av Chargesheimer, Alexander Calder, Henrik Capetillo, Tomás Saraceno, Pastel, Nicolai Howalt, Santeri Tuori, J. J. Granville med flere. Benjamin Wernery har stått for det grafiske design.
Am 29. November war Chefredakteur Peter Steffensen von Plethora Publications zur Druckabnahme der 8. Zeitschrift-Ausgabe Plethora Magazine, dessen Thema ‘Aetherica’ ist. Diese Nummer beinhaltet Reproduktionen von Chargesheimer, Alexander Calder, Henrik Capetillo, Tomás Saraceno, Pastel, Nicolai Howalt, Santeri Tuori, J. J. Granville und vielen anderen. Benjamin Wernery ist verantwortlich für das grafische Design.
On November 29, editor-in-chief Peter Steffensen of Plethora Publications was visiting to monitor the printing of the eighth edition of Plethora Magazine, the theme being ‘Aetherica’. This issue contains reproductions of Chargesheimer, Alexander Calder, Henrik Capetillo, Tomás Saraceno, Pastel, Nicolai Howalt, Santeri Tuori, J.J. Granville and others. Benjamin Wernery did the graphic design.
Plethora Magazine ønsker at vise et udvalg af udrydningstruede teknikker, såsom fotogravure, pigmenttyper og kronofotografi, eksemplificeret ved eksklusive billedserier reproduceret i usædvanlig trykkvalitet.
Plethora Magazine ønsker å vise et utvalg av utrydningstruede teknikker, slik som fotogravure, pigmenttyper og kronofotografi, eksemplifisert ved eksklusive billedserier reprodusert i usedvanlig trykkvalitet.
Plethora Magazine wünschte, eine Auswahl der vom Aussterben bedrohten Techniken zu zeigen, wie Fotogravur, Pigmenttypen und Chronofotografie, exemplifiziert durch exklusive Bilderserien, die in ungewöhnlicher Druckqualität reproduziert wurden.
Plethora Magazine wishes to show a range of ‘endangered’ techniques, such as photogravure, pigment types and chronophotography, exemplified by exclusive image series reproduced in unusual print quality.
Tidsskriftet trykkes i formatet 70.5 × 50.5 cm. Det bliver samlet uden klammer, og leveres i en håndlavet kassette i fiberkarton, fremstillet på et af Danmarks få arbejdende fabriksmuseer, Bruunshaab Gl. Papfabrik i Viborg.
Tidsskriftet trykkes i formatet 70.5 × 50.5 cm. Det blir samlet uten klammer, og leveres i en håndlaget kassett i fiberkartong, fremstilt på et af Danmarks få arbeidende fabrikkmuseer, Bruunshaab Gl. Papfabrik i Viborg.
Die Zeitschrift wird im Format 70.5 × 50.5 cm gedruckt. Sie wird ohne Klammern gesammelt und in einer handgearbeiteten Kassette aus Faserkarton geliefert, welche bei einem der wenigen heute arbeitenden Fabriksmuseen in Dänemark hergestellt wurde: Bruunshaab Gl. Papfabrik in Viborg.
The magazine is printed in the format 70.5 × 50.5 cm. It is assembled without staples and delivered in a handmade cartridge in fiber board, manufactured in one of Denmark’s few working factory museums, Bruunshaab Gl. Papfabrik in Viborg.
Narayana står for både billedbehandling og trykning, som foregår på 150 g Munken Pure Rough.
Narayana står for både billedbehandling og trykning, som foregår på 150 g Munken Pure Rough.
Narayana ist verantwortlich für Bildbearbeitung und Druck, der auf 150 g Munken Pure Rough vorgenommen wurde.
Narayana takes care of both image processing and printing, on 150 g Munken Pure Rough.
Ved samme lejlighed blev der trykt to kunstplakater af værket ‘Silver Migrations No.16’ af Nicolai Howalt. Plakaterne blev trykt med CMYK og sølv i et meget begrænset oplag på et eksklusivt bomuldspapir, Hahnemühle Echt-Bütten- und Akademie-Aquarellkarton.
Ved samme anledning ble det trykt to kunstplakater av verket ‘Silver Migrations No.16’ af Nicolai Howalt. Plakatene ble trykt med CMYK og sølv i et meget begrenset opplag på et eksklusivt bomullspapir, Hahnemühle Echt-Bütten- und Akademie-Aquarellkarton.
Bei gleicher Gelegenheit wurden auch zwei Kunstplakate des Werkes ‘Silver Migrations No.16’ von Nicolai Howalt gedruckt. Diese Plakate wurden in CMYK und Silber in sehr begrenzter Auflage auf einem exklusiven Baumwolle-Papier, Hahnemühle Echt-Bütten- und Akademie-Aquarellkarton, gedruckt.
On the same occasion two artwork posters of the work ‘Silver Migrations No.16’ by Nicolai Howalt were printed. The posters were printed with CMYK and silver in a very limited edition on an exclusive cotton paper, Hahnemühle Echt-Bütten- und Akademie-Aquarellkarton.
Kunstplakaterne skulle have en svag glans af sølv. For at opnå dette har narayanas scannerafdeling lavet en separation, ud fra RGB-scanningen, af de toner der skulle trykkes som sølv, og tilføjet det i CMYK filen som en femte farve (sølv). I det færdige tryk anes virkningen af sølv, når plakaterne ses fra forskellige vinkler.
Kunstplakatene skulle ha en svak glans vf sølv. For å oppnå dette har narayanas skanneravdeling laget en separasjon, ut fra RGB-skanningen, av de toner som skulle trykkes som sølv, og tilføjet det i CMYK filen som en femte farve (sølv). I det ferdige trykk anes virkningen av sølv, når plakatene ses fra forskjellige vinkler.
Die Kunstplakate sollten einen schwachen Glanz von Silber bekommen. Um dies zu erreichen, hatte narayanas Scannerabteilung eine Separation aus den RGB-Einscannungen vorgenommen, aus den Nuancen, die silber gedruckt werden sollten, und diese zu den CMYK-Dateien als fünfte Farbe (silber) hinzugefügt. Im fertigen Druck ahnt man die Wirkung des Silbers, wenn man die Plakate aus verschiedenen Winkeln betrachtet.
Peter Steffensen wanted the posters to have a subtle silvery shine. To achieve this, Narayana’s scanner department made a separation, based on the RGB scan, of the tones that would be printed as silver, and added it to the CMYK file as a fifth color (silver). In the final print, the effect of silver is visible when the posters are viewed from different angles.
Nederst ses de færdigtrykte plakater.
Nederst ses de ferdigtrykte plakater.
Unten die fertiggedruckten Plakate.
At the bottom are the printed posters.
Peter Steffensen vurderer et trykt ark.

Peter Steffensen vurderer et trykt ark.

Peter Steffensen bewertet einen Bogen.

Peter Steffensen is evaluating a newly printed sheet.