Fotograf Jakob Mark til trykstart
Fotograf Jakob Mark til trykkstart
Fotograf Jakob Mark zur Druckabnahme
Photographer Jakob Mark at the Printing Start-Up

29-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
29-11-2018
courtesy of Jakob Mark
Den 26. og 29. november var fotograf Jakob Mark på besøg for at udvælge og klargøre sine billeder, og følge selve trykningen af fotobogen ‘I godt selskab’.
Den 26. og 29. november var fotograf Jakob Mark på besøk for å utvelge og klargjøre hans bilder, og følge selve trykkingen av fotoboken ‘I godt selskab’.
Am 26. und 29. November war Fotograf Jakob Mark zu Besuch, um seine Bilder auszusuchen und fertigzustellen, und selbigem Druck des Fotobuches ‘I godt selskab’ (‘In guter Gesellschaft’) zu folgen.
On the 26th and 29th of November, photographer Jakob Mark was visiting to select and prepare his photographs, and to oversee the actual printing of the photo book ‘I godt selskab’ (In Good Company).
Jakob Mark er professionel modefotograf, og bor i Århus. I 2018 fulgte han den danske sanger og musiker Thomas Helmig og hans band, som både fotograf og ven. Bogen viser over 200 af Jakobs bedste billeder fra perioden – både foran, på og bag scenen.
Jakob Mark er profesjonell motefotograf, og bor i Århus. I 2018 fulgte han den danske sanger og musiker Thomas Helmig og hans band, som både fotograf og venn. Bogen viser over 200 av Jakobs beste bilder fra perioden – både foran, på og bak scenen.
Jakob Mark ist professioneller Modefotograf und wohnt in Århus. 2018 folgte er dem dänischen Sänger und Musiker Thomas Helmig und seiner Band, als Freund und Fotograf. Das Buch zeigt über 200 von Jakobs besten Bildern aus dieser Periode – vor, auf und hinter der Scene.
Jakob Mark is a professional fashion photographer, and lives in Aarhus, Denmark. In 2018 he followed the Danish singer and musician Thomas Helmig and his band, as both photographer and friend. The book shows over 200 of Jacob’s best photographs from the period – both in front of, on and behind the stage.
På grund af det specielle koncertlys var det en udfordring at konvertere de digitale fotos til CMYK uden at farverne mistede deres intensitet. Jakob brugte derfor narayana’s previewprofiler til Photoshop for at se hvordan farverne ville se ud på tryk, og justere billederne derefter.
På grunn av det spesielle konsertlys var det en utfordring å konvertere de digitale fotos til CMYK uten at fargene mistet deres intensitet. Jakob brukte derfor narayana’s previewprofiler til Photoshop for å se hvordan fargene ville se ut på trykk, og justere bildene etter det.
Wegen des speziellen Konzertlichhtes war es eine Herausforderung, die digitalen Fotos zu CMYK zu konvertieren, ohne dass die Farben ihre Intensität verloren. Deshalb brauchte Jakob narayana’s Preview-Profile für Photoshop, um zu simulieren, wie die Farben im Druck aussehen würden, um danach die Bilder entsprechend zu justieren.
Due to the special concert light, it was a challenge to convert the digital photos to CMYK without the colours losing their intensity. Therefore, Jacob used Narayana’s preview profiles for Photoshop to see how the colours would look when printed, and then adjusted the images accordingly.
Bogen trykkes på Munken Kristall Rough i et begrænset oplag, og vil ikke blive genoptrykt.
Boken trykkes på Munken Kristall Rough i et begrenset opplag, og vil ikke bli trykt igjen.
Das Buch wurde auf Munken Kristall Rough in begrenzter Auflage gedruckt.
The book is printed on Munken Kristall Rough in a limited edition, and will not be reprinted.
Her er et glimt fra trykningen, hvor Jakob godkendte hvert ark inden trykningen blev sat i gang.
Her er et glimt fra trykkingen, hvor Jakob godkjente hvert ark innen trykkingen ble satt i gang.


Blick in den Druck, wo Jakob jeden Bogen guthieß, bevor der endgültige Druck in Gang gesetzt wurde.


Glimpse of the printing process, where Jacob is approving each sheet before it is being printed.
Nederst ses udsnit af to trykark fra bogen.
Nederst ses utsnit av to trykkark fra boken.
Unten Auschnitt von zwei Druckbogen zum Buch.
Below two printed sheets from the book.