Fotograf Rikard Österlund
Fotograf Rikard Österlund
Fotograf Rikard Österlund
Photographer Rikard Österlund

23-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
courtesy of Rikard Österlund
I dagene 22.-23. november var den svenske fotograf Rikard Österlund på besøg for at klargøre sine billeder og følge trykningen af bogen ‘Man in the Mouth of a Cave / The Billy Childish Studio 2012–2018’.
I dagene 22.-23. november var den svenske fotograf Rikard Österlund på besøk for å klargøre hans bilder og følge trykkingen av boken ‘Man in the Mouth of a Cave / The Billy Childish Studio 2012–2018’.
Vom 22.-23. November war der schwedische Fotograf Rikard Österlund zu Besuch, um seine Bilder fertigzustellen und dem Druck des Buches ‘Man in the Mouth of a Cave / The Billy Childish Studio 2012–2018’ zu folgen.
On November 22 and 23, Swedish Photographer Rikard Österlund was visiting to adjust his photographs and oversee the printing of his book ‘Man in the Mouth of a Cave / The Billy Childish Studio 2012–2018’.
Rikard Österlund bor i England, og arbejder især med portræt- og reklamefoto. Han har udstillet i England, Sverige, Frankrig og Malaysia, og hans billeder er trykt i flere internationale tidsskrifter.
Rikard Österlund bor i England, og arbeider især med portrett- og reklamefoto. Han har utstilt i England, Sverige, Frankrike og Malaysia, og hans bilder er trykt i flere internasjonale tidsskrifter.
Rikard Österlund wohnt in England, und arbeitet insbesondere mit Portrait- und Reklamefotos. Er hielt Ausstellungen in England, Schweden, Frankreich und Malaysia, und seine Bilder wurden in mehreren internationalen Zeitschriften veröffentlicht.
Rikard Österlund is based in the UK, the main focus of his work being on portraits and advertising. His projects have been exhibited in the UK, Sweden, France and Malaysia, and his images have been published in a wealth of national and international magazines.
Billy Childish er en engelsk maler, forfatter og musiker. Bogen viser hans billeder, og giver samtidig et uformelt indblik i kunstnerens arbejde.
Billy Childish er en engelsk maler, forfatter og musiker. Boken viser hans bilder, og gir samtidig et uformelt innblikk i kunstnerens arbeid.
Billy Childish ist ein englischer Maler, Autor und Musiker. Das Buch zeigt seine Bilder, und gibt gleichzeitig einen unformellen Einblick in die Arbeit des Künstlers.
Billy Childish is an English painter, author, and musician. The book offers an insight into Billy’s art practice in an informal manner.
Bogen udgives af BC Studio Editions i samarbejde med L-13 Light Industrial Workshop.
Boken utgis av BC Studio Editions i samarbeid med L-13 Light Industrial Workshop.
Das Buch erscheint bei BC Studio Editions, unter Zusammenarbeit mit L-13 Light Industrial Workshop.
The book is published by BC Studio Editions in association with the L-13 Light Industrial Workshop.
Bogen bliver lavet som en helbindsbog af typen ‘raw-cut’, hvor bindets sider skæres sammen med bogblokken, så pappet er synligt. Desuden trykkes tre forskellige smudsomslag i begrænset oplag til udgaver for samlere.
Boken blir laget som en helbindsbok av typen ‘raw-cut’, hvor bindets sider skjæres sammen med bokblokken, så pappen er synlig. Dessuten trykkes tre forskjellige smussomslag i begrenset opplag til utgaver for samlere.
Es wird als Hardcover, Type ‘raw-cut’, gebunden, wo die Seiten zusammen mit dem Buchblock geschnitten werden, so daß die Pappe sichtbar wird. Außerdem werden drei verschiedene Schmutzumschläge in begrenzter Auflage für Sammler gedruckt.
The binding will be ‘raw-cut’, a type of hard cover book, where the cover is cut flush with the book block, exposing the board. Besides, three different dust jackets were printed for limited collector’s editions.
Rikard har valgt at trykke på Arctic Volume Ivory på grund af papirets gammeldags overfladestruktur og farve.
Rikard har valgt å trykke på Arctic Volume Ivory på grunn av papirets gammeldagse overflatestruktur og farge.
Rikard wählte als Auflagepapier Arctic Volume Ivory, wegen dessen ‘altmodischer’ Oberflächenstruktur und Farbe.
Rikard chose the paper Arctic Volume Ivory for its oldfashioned surface and colour.
Her er Rikard Österlund sammen med scannerfører Mads Kjær ved at klargøre billederne til tryk.
Her er Rikard Österlund sammen med skannerfører Mads Kjær i gang med å klargjøre bildene til trykk.
Hier Rikard Österlund zusammen mit Scannerführer Mads Kjær beim Vorbereiten der Bilder zum Druck.
Rikard Österlund and scanner operator Mads Kjær are preparing the photographs for printing.
Scannerførerens skærm er kalibreret og simulerer papirets farve, så man kan vurdere hvordan billederne vil se ud på det aktuelle papir, og justere farverne derefter.
Skannerførerens skjerm er kalibrert og simulerer papirets farge, så man kan vurdere hvordan bildene vil se ut på det aktuelle papir, og justere fargerne etter det.
Der Computerschirm des Scannerführers ist kalibriert und simuliert die Farbe des Druckpapiers, so dass man bewerten kann, wie die Bilder im Druck auf dem gewählten Papier aussehen werden, und man die Farben zielgerichtet steuern kann.
The scanner operator’s screen is calibrated and set to simulate the paper color, making it possible to evaluate how the images will look when printed on the actual paper type, and to adjust the colours accordingly.
Her vurderes matchprintene, som også simulerer papirets farve, og er lavet på en tilsvarende papirtype.
Her vurderes matchprintene, som også simulerer papirets farge, og er laget på en tilsvarende papirtype.
Hier werden die Matchprints bewertet, welche auch die Papierfarbe simulieren, und für die entsprechenden Papiertypen eingerichtet sind.
Here the matchprints are evaluated. These will also simulate the paper colour, and are printed on a similar type of paper.
Nederst ses et af de tre smudsomslag, og et opslag fra bogen.
Nederst ses et av de tre smussomslag, og et oppslag fra boken.
Unten einer der drei Schmutzumschläge und ein Buchaufschlag.
Below one of the dust jackets is shown, and a printed sheet from the book.