Elisabeth Toubro til trykstart
Elisabeth Toubro til trykkstart
Elisabeth Toubro zur Druckabnahme
Elisabeth Toubro at the Printing Start-Up

23-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
23-11-2018
courtesy of Aarhus Universitetsforlag
Den 23. november var kunstneren Elisabeth Toubro sammen med redaktør Cecilie Harrits og grafiker Anni Vestergaard til trykstart på ‘TO BE OR NOT’. Bogen præsenterer billedhuggeren Elisabeth Toubros verden og værker, ikke mindst nogle større skulpturer i det offentlige rum, og hendes performance som ‘Vandringskvinden’. Kunsthistorikerne Rune Gade, Lise Skytte Jakobsen og Line Marie Bruun Jespersen har skrevet teksten, der også indeholder uddrag af kunstnerens skitse- og dagbøger.
Den 23. november var kunstneren Elisabeth Toubro sammen med redaktør Cecilie Harrits og grafiker Anni Vestergaard til trykkstart på ‘TO BE OR NOT’. Boken presenterer billedhuggeren Elisabeth Toubros verden og verker, ikke mindst noen større skulpturer i det offentlige rum, og hendes performance som ‘Vandringskvinden’. Kunsthistorikerne Rune Gade, Lise Skytte Jakobsen og Line Marie Bruun Jespersen har skrevet teksten, som også inneholder utdrag av kunstnerens skisse- og dagbøker.
Am 23. November war die Künstlerin Elisabeth Toubro zusammen mit Redakteurin Cecilie Harrits und Grafikerin Anni Vestergaard zur Druckabnahme von ‘TO BE OR NOT’. Das Buch präsentiert Welt und Werke der Bildhauerin Elisabeth Toubro, nicht zuletzt einige größere Skulpturen aus dem öffentlichen Raum, und ihre Performance als ‘Wanderfrau’. Die Kunsthistoriker Rune Gade, Lise Skytte Jakobsen und Line Marie Bruun Jespersen haben den Text geschrieben, der auch Auszüge aus Skizzen- und Tagebüchern der Künstlerin beinhaltet.
On November 23, artist Elisabeth Toubro, editor Cecilie Harrits and graphic designer Anni Vestergaard were visiting, to follow the printing of ‘TO BE OR NOT’. The book presents the sculptor Elisabeth Toubro’s world and works, including some large sculptures in public space, and her performance as the ‘Wandering Woman’. The art historians Rune Gade, Lise Skytte Jakobsen and Line Marie Bruun Jespersen have written the text, which also contains excerpts from the artist’s sketches and diaries.
Forud for trykningen har narayana lavet billedbehandling, bl.a. for at justere farverne til de tre forskellige papirtyper, som bogen trykkes på: Cyclus Offset, Munken Print White og Luxomagic.
Forut for trykkingen har narayana laget billedbehandling, bl.a. for å justere fargene til de tre forskjellige papirtyper, som boken trykkes på: Cyclus Offset, Munken Print White og Luxomagic.
Vor dem Druck wurde die Bildbehandlung bei narayana vorgenommen, u.a. um die Farben den drei verschiedenen Papiertypen anzupassen, auf denen das Buch gedruckt wird: Cyclus Offset, Munken Print White und Luxomagic.
Prior to printing, narayana has processed the photographs and adjusted the colours to suit the three different paper types on which the book is printed: Cyclus Offset, Munken Print White and Luxomagic.
Bogen udkommer på Aarhus Universitetsforlag i januar 2019.
Boken utkommer på Aarhus Universitetsforlag i januar 2019.
Das Buch erscheint im Januar 2019 bei Aarhus Universitetsforlag.
The book is published by Aarhus University Press in January 2019.

Nedenfor ses tre opslag fra bogen.

Nedenfor ses tre oppslag fra boken.

Unten drei Buchaufschläge.

Below three spreads from the book.
Her ses et glimt fra trykningen, hvor Anni Vestergaard, Elisabeth Toubro og Cecilie Harrits vurderer et nytrykt, falset ark.
Her ses et glimt fra trykkingen, hvor Anni Vestergaard, Elisabeth Toubro og Cecilie Harrits vurderer et nytrykt, falset ark.
Hier ein kleiner Einblick in den Druck: Anni Vestergaard, Elisabeth Toubro und Cecilie Harrits bewerten einen neugedruckten, gefalteten Bogen.
A glimpse from the printing, where Anni Vestergaard, Elisabeth Toubro and Cecilie Harrits are evaluating a newly printed, folded sheet.