Trykstart med Studio Ard
Trykkstart med Studio Ard
Druckabnahme mit Studio Ar
Printing Start-Up with Studio Ard

12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
12-11-2018
courtesy of Studio Ard
Den 11.-12. november var grafisk designer Daniel Kang Yoon Nørregaard fra Studio Ard i London til trykstart på kunstkataloget ‘Close: Drawn Portraits’. De viste portrætter spænder over 200 år, fra historiske kunstnere som Ingres, Picasso og Hepworth til nutidige som Lassnig, Hockney og Landy. Kataloget udkommer i forbindelse med udstillingen af samme navn, som kan ses i Drawing Room i London fra den 22. november.
Den 11.-12. november var grafisk designer Daniel Kang Yoon Nørregaard fra Studio Ard i London til trykkstart på kunstkatalogen ‘Close: Drawn Portraits’. De viste portretter strekker seg over 200 år, fra historiske kunstnere som Ingres, Picasso og Hepworth til nåtidige som Lassnig, Hockney og Landy. Katalogen utkommer i forbindelse med utstillingen av samme navn, som kan ses i Drawing Room i London fra den 22. november.
Am 11.-12. November war Grafikdesigner Daniel Kang Yoon Nørregaard vom Studio Ard in London zur Druckabnahme des Kunstkataloges ‘Close: Drawn Portraits’. Die gezeigten Portraits spannen über 200 Jahre, von historischen Künstlern wie Ingres, Picasso und Hepworth zu heutigen wie Lassnig, Hockney und Landy. Der Katalog erscheint anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, die bei Drawing Room in London ab dem 22. November besucht werden kann.
On 11th-12th November, graphic designer Daniel Kang Yoon Nørregaard from Studio Ard in London was visiting to monitor the printing of the art catalog ‘Close: Drawn Portraits’. The portraits displayed range over 200 years, from historical artists such as Ingres, Picasso and Hepworth to contemporaries such as Lassnig, Hockney and Landy. The catalog will be published in conjunction with the exhibition of the same name, which can be seen in the Drawing Room in London from 22 November.
Daniel Kang Yoon Nørregaard er dansker, og har firmaet Studio Ard sammen med den schweiziske designer Guillaume Chuard.
Daniel Kang Yoon Nørregaard er danske, og har firmaet Studio Ard sammen med den sveitiske designer Guillaume Chuard.
Daniel Kang Yoon Nørregaard ist Däne, und betreibt die Firma Studio Ard zusammen mit dem schweizischen Designer Guillaume Chuard.
Daniel Kang Yoon Nørregaard is Danish, and founded the design consultancy Studio Ard together with Swiss designer Guillaume Chuard.
Daniel kom fra London for at checke blåkopi og matchprint, og for at følge trykningen.
Daniel kom helt fra London for å sjekke blåkopi og matchprint, og for å følge trykkingen.
Daniel kam aus London, um Blaupause und Matchprint zu prüfen und dem Druck zu folgen.
Daniel came from London to check the blueprint and matchprint, and to oversee the printing.
På det øverste billede er Daniel sammen med Johannes fra narayana ved at lave de sidste justeringer efter en printet blåkopi. Et kvarter efter var det første sæt trykplader klar til tryk.
På det øverste bilde er Daniel, sammen med Johannes fra narayana, i gang med å lage de sidste justeringer etter en printet blåkopi. Et kvarter etter, var det første sett trykkplader klar til trykk.
Auf dem obersten Bild sieht man Daniel zusammen mit Johannes von narayana bei den letzten Justierungen nach der ausgedruckten Blaupause. Eine Viertelstunde später standen die ersten Druckplatten bereit.
On the top picture, Daniel is making the last adjustments after a printed blueprint together with Johannes from Narayana. 15 minutes later, the first set of plates were ready for printing.
Indimellem godkendelse af trykarkene var Daniel på rundtur i trykkeriet. Til højre kommer pladerne til hans bog netop ud af CTP maskinen.
Innimellom godkjennelse av trykkarkene var Daniel på rundtur i trykkeriet. Til højre kommer platene til hans bok akkurat ut av CTP-maskinen.
Zwischen den Gutheißungen der Druckbogen besichtigte Daniel die Druckerei. Rechts kommen die Platten zu seinem Buch gerade aus der CTP-Maschine heraus.
In-between approving the printed sheets, Daniel was on a tour of the printing press. To the right, the plates for his book are just out of the CTP machine.
Nederst ses et af de første trykark fra bogen.
Nederst ses et af de første trykkark fra boken.
Unten einer der ersten Druckbogen zum Buch.
At the bottom one of the first sheets from the book is seen.