Trykprocessen følges af (fra venstre) Claes Hvidbak, Poul Lauritsen, Gunner Byskov, Jørgen Sparre og Poul Ib Henriksen.
Trykkprosessen følges av: (fra venstre) Claes Hvidbak, Poul Lauritsen, Gunner Byskov, Jørgen Sparre og Poul Ib Henriksen.
Der Druckprozess wird gefolgt von: (von links) Claes Hvidbak, Poul Lauritsen, Gunner Byskov, Jørgen Sparre und Poul Ib Henriksen.
Printing process overseen by (left to right) Claes Hvidbak, Poul Lauritsen, Gunner Byskov, Jørgen Sparre and Poul Ib Henriksen.

Fotograf Poul Ib Henriksen
Fotograf Poul Ib Henriksen
Fotograf Poul Ib Henriksen
Photographer Poul Ib Henriksen

07-11-2018
07-11-2018
07-11-2018
07-11-2018
courtesy of Poul Ib Henriksen
Den 7. november var fotografen Poul Ib Henriksen til trykstart på sin bog ‘Rejsen’, en fotobog på 444 sider med et udvalg af billeder taget over mere end 60 år i bl.a. Grækenland, Syrien, Italien, Frankrig og Danmark, og tekster af Peter Laugesen.
Den 7. november var fotografen Poul Ib Henriksen til trykkstart på hans bok ‘Rejsen’, en fotobok på 444 sider med et utvalg av bilder tatt over mer enn 60 år i bl.a. Hellas, Syria, Italia, Frankrike og Danmark, og med tekster af Peter Laugesen.
Am 7. November kam Fotograf Poul Ib Henriksen zur Druckabnahme seines Buches ‘Rejsen’ (‘Die Reise’), ein Fotobuch über 444 Seiten mit einer Auswahl von Bildern, die über mehr als 60 Jahre hindurch aufgenommen wurden: u.a. in Griechenland, Syrien, Italien, Frankreich und Dänemark, und mit Texten von Peter Laugesen.
On november the 7th, photographer Poul Ib Henriksen attended the Printing Start-Up of his book ‘The Journey’, a 444 page photo artbook, with a selection of pictures from Greece, Syria, Italy, France and Denmark, taken over a period of 60 years, and texts by Peter Laugesen
Forud for trykningen er gået et større arbejde med at indscanne og konvertere de mange gamle negativer og dias, som udgør størstedelen af billedmaterialet. Poul Ib Henriksen korrigerede selv scanningerne, og efterfølgende blev alt gennemgået i narayanas scannerafdeling.
Før selve trykningen har det vært mye arbeid med at innskanne og konvertere de mange gamle negativer og dias, som utgjør mesteparten av billedmaterialet. Poul Ib Henriksen korrigerte selv skanningerne, og deretter ble alt gjennomgått i Narayanas skanneravdeling.
Vor dem Druck gab es eine größere Aufgabe mit Einscannen und Konvertieren der vielen alten Negativen und Dias, die den größten Teil des Bildermateriales ausmachen. Poul Ib Henriksen korrigierte selbst die Scanninger, und anschließend wurde alles in narayanas Scannerabteilung durchgegangen.
Prior to printing, one of the larger tasks was to scan and convert the many old negatives and slides that make up the bulk of the image material. Poul Ib Henriksen edited the scans himself, and afterwards reviewed everything together with the scanner operators at narayana.
Bogen udgives af Forlaget Mimesis, hvis direktør Claes Hvidbak også var med til trykstarten sammen med bogens grafiker Jørgen Sparre og fotografen Gunner Byskov, som er en af initiativtagerne til bogen.
Boken udgis av Forlaget Mimesis, hvis direktør Claes Hvidbak også var med ved trykstarten sammen med bokens grafiker Jørgen Sparre og fotografen Gunner Byskov, som er en av initiativtagerne til boken.
Das Buch erscheint beim Verlag Mimesis, dessen Direktor Claes Hvidbak auch mit zur Druckabnahme kam, zusammen mit Grafiker Jørgen Sparre und Fotograf Gunner Byskov, der einer der Initiatoren zum Buch ist.
The book is published by Mimesis, whose director, Claes Hvidbak also attended the Printing Start-Up together with the book’s graphic designer, Jørgen Sparre, and the photographer, Gunner Byskov, who is one of the initiators of the book.
Ovenfor: Poul Ib Henriksen. Nedenfor: Tre opslag fra bogen.
Ovenfor: Poul Ib Henriksen. Nedenfor: Tre oppslag fra boken.
Oben: Poul Ib Henriksen. Unten: Drei Buchaufschläge.
Above: Poul Ib Henriksen. Below: Three spreads from the book.