Strikdesigner Lene Holme Samsøe på arbejdsbesøg
Strikkedesigner Lene Holme Samsøe på arbeidsbesøk
Strickdesignerin Lene Holme Samsøe auf Arbeitsbesuch
Knitwear Designer Lene Holme Samsøe

07-11-2018
07-11-2018
07-11-2018
07-11-2018
courtesy of Lene Holme Samsøe
Den 7. november var håndstrikdesigneren Lene Holme Samsøe på besøg for at klargøre billederne til sin nye bog, ‘Mig og mini strik’. Bogens opskrifter er til kvinder og børn, og inspireret af fnuglette og fluffy garner som mohair og børstet alpaca.
Den 7. november var håndstrikkedesigneren Lene Holme Samsøe på besøk for å klargjøre bildene til sin nye bok, ‘Meg og mini strikk’. Bokens oppskrifter er til kvinner og barn, og inspirert av fnugglette og fluffy garn som mohair og børstet alpakka.
Am 7. November war Handstrickdesignerin Lene Holme Samsøe zu Besuch, um die Bilder für ihr neues Buch, ‘Mig og mini strik’ (‘Ich und Mini-Strick’), fertigzustellen. Die Strickmuster sind für Frauen und Kinder, und inspieriert von flaumleichtem und luftigem Garn wie Mohair und gebürstetem Alpaka.
On November 7th, hand knit designer Lene Holme Samsøe was visiting to prepare the images for her new book, ‘Mig og mini strik’ (Me and Mini Knitting). The book’s recipes are for women and children, and inspired by fluffy yarns like mohair and brushed alpaca.
Når man vælger en strikkeopskrift fra en bog er det vigtigt, at farverne svarer til virkeligheden. Lene Holme Samsøe havde derfor sendt alle bogens strikmodeller i forvejen, og for at opnå den bedst mulige farvelighed blev farverne korrigeret efter selve modellerne.
Når man velger en strikkeoppskrift fra en bok er det vigtig, at fargene svarer til virkeligheden. Lene Holme Samsøe hadde derfor sendt alle bokens strikkemodeller i forveien, og for å oppnå den best mulige fargelikhet ble fargene korrigert etter selve modellene.
Wenn man ein Strickmuster aus einem Buch wählt, ist es wichtig, dass die Farben der Wirklichkeit entsprechen. Lene Holme Samsøe hatte deshalb alle Strickmodelle des Buches im voraus gesandt. Um die beste Farbgleichheit zu erreichen, wurden die Farbkorrektionen im Verhältnis zu selbigen Modellen vorgenommen.
When choosing a knitting recipe from a book, it is important that the colours correspond to reality. Lene Holme Samsøe had therefore sent all the book’s knitting models in advance, and in order to achieve the best possible result, the colours were compared to the actual models.
Efter tilretning på skærmen blev der lavet matchprint, som igen blev sammenlignet med originalerne.
Etter tilretning på skjermen ble det laget matchprint, som igjen ble sammenlignet med originalene.
Nach der Justierung am Computerschirm wurde Matchprint ausgedruckt, der wieder mit den Originalen verglichen wurde.
After adjusting the colours on-screen, matchprints was made, and also compared to the originals.


På det øverste billede ligger bogens strikmodeller bredt ud i scannerafdelingen.


På det øverste bilde ligger bokens strikkemodeller spredt ut i skanneravdelingen.


Auf dem obersten Bild liegen alle Strickmodelle des Buches in der Scannerabteilung ausgebreitet.


On the top image, the knitting models for the book are spread out in the scanner department.
Til venstre er Lene Holme Samsøe og scannerfører Amancay Karottki ved at justere farverne på skærmen.
Til venstre er Lene Holme Samsøe og skannerfører Amancay Karottki i gang med å justere fargene på skjermen.
Links Lene Holme Samsøe und Scannerführerin Amancay Karottki bei der Farbjustierung am Schirm.
To the left Lene Holme Samsøe and scanner operator Amancay Karottki are adjusting the colors on-screen.
Nedenfor vurderes matchprint, og sammenlignes med originalerne.
Nedenfor vurderes matchprint, og sammenlignes med originalene.
Unten wird der Matchprint bewertet und mit den Originalen verglichen.
Below, the matchprints are evaluated and compared to the originals.
Nederst ses tre færdige billeder fra bogen.
Tia Borgsmidt har fotograferet.
Nederst ses tre ferdige bilder fra boken.
Tia Borgsmidt har fotografert.
Ganz unten sieht man drei fertige Bilder aus dem Buch.
Tia Borgsmidt hat fotografiert.
At the bottom are three finished pictures from the book.
The photos were taken by Tia Borgsmidt.