Trykstart med ARKET
Trykkstart med ARKET
Druckabnahme mit ARKET
Printing Start-Up with ARKET

26-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
26-10-2018
courtesy of ARKET

Den 26. oktober var projektleder Cecilia Jonasson og grafiker Maja Lehman til trykstart på ‘ARKET Cookbook for Spring Summer Autumn & Winter’. Bogen udgives af ARKET, som er en del af H&M.

Den 26. oktober var prosjektleder Cecilia Jonasson og grafiker Maja Lehman til trykkstart med ‘ARKET Cookbook for Spring Summer Autumn & Winter’. Boken utgis av ARKET, som er en del af H&M.

Am 26. Oktober war Projektleiterin Cecilia Jonasson und Grafikerin Maja Lehman zur Druckabnahme von ‘ARKET Cookbook for Spring Summer Autumn & Winter’. Das Buch erscheint bei ARKET, welche zu H&M gehört.

On October 26th, project manager Cecilia Jonasson and graphic designer Maja Lehman were visiting to monitor the printing of ‘ARKET Cookbook for Spring Summer Autumn & Winter’. The book is published by ARKET, which is part of H&M.

ARKET ønskede en bæredygtig produktion. Bogen blev trykt på Munken Print White 18 med UV-LED farver, som er mere miljøvenlige end oliebaserede trykfarver. UV-LED teknikken gør det også muligt at trykke med meget fine rastre på ubestrøget papir.

ARKET ønsket en bæredyktig produksjon. Boken ble trykt på Munken Print White 18 med UV-LED-farger, som er mere miljøvennlige end oljebaserte trykkfarger. UV-LED-teknikken gjør det også mulig å trykke med meget fin raster på ubestrøket papir.

ARKET wünschte eine umweltfreundliche Produktion. Das Buch wird auf Munken Print White 18 mit UV-LED-Farben gedruckt, die umwelfreundlicher sind als ölbasierte Druckfarben. Die UV-LED-Technik ermöglicht auch, mit feinerem Raster auf ungestrichenem Papier zu drucken.

ARKET wanted a sustainable production. The book was printed on Munken Print White 18 with UV LED colours, which are more environmentally friendly than traditional oil-based inks. The UV LED technology also makes it possible to print in a very fine resolution on uncoated paper.

Til højre ses Maja Lehman og Cecilia Jonasson ved trykmaskinen, hvor de sammenligner tryk og matchprint og godkender arkene, inden de trykkes. Nedenfor ses to opslag fra bogen.

Til høyre ses Maja Lehman og Cecilia Jonasson ved trykkmaskinen, hvor de sammenligner trykk og matchprint og godkjenner arkene, innen de trykkes. Nedenfor ses to oppslag fra boken.

Rechts sieht man Maja Lehman und Cecilia Jonasson an der Druckmaschine, wo sie Druck und Matchprint vergleichen und die Bogen gutheißen, bevor sie gedruckt werden. Unten zwei Buchaufschläge.

To the right, Maja Lehman and Cecilia Jonasson are seen by the printing machine, comparing print and matchprint and approving the sheets before printing. Below are two entries from the book.
Et trykark.
Et trykark.
Ein Druckbogen.
A printing sheet.