Fotografen Krass Clement til trykstart
Fotografen Krass Clement til trykkstart
Fotograf Krass Clement zur Druckabnahme
Photographer Krass Clement at the Printing Start-Up

24-10-2018
24-10-2018
24-10-2018
24-10-2018
courtesy of Krass Clement
I dagene 22.-25.10. var fotografen Krass Clement på besøg for at klargøre og følge trykningen af sin nye fotobog ‘Across the Cut’.
I dagene 22.-25.10. var fotografen Krass Clement på besøk for å klargjøre og følge trykkingen av hans nye fotobok ‘Across the Cut’.
An den Tagen 22.-25. Oktober war Fotograf Krass Clement zu Besuch, um dem letzten Schliff und dem Druck seines neuen Fotobuches ‘Across the Cut’ zu folgen.
In the days from 22nd to 25th October, photographer Krass Clement was visiting to prepare and follow the printing of his new photo book ‘Across the Cut’.
Bogens billeder er taget i den engelske by Bristol i juni 2016, få dage inden Brexit afstemningen. ‘The Cut’ er en kunstig vandvej som deler byen, men titlen refererer også til en moderne tid hvis værdier er under pres. Med fotografens egne ord: ‘Billederne handler både om erindring, fotografi og længsel, og om at krydse over mod noget andet i den engelske provins.’
Bokens bilder er tatt i den engelske by Bristol i juni 2016, få dager innen Brexit-avstemningen. ‘The Cut’ er en kunstig vannvei som deler byen, men tittelen refererer også til en moderne tid hvis verdier er under press. Med fotografens egne ord: ‘Bildene handler både om erindring, fotografi og lengsel, og om å krysse over mot noe annet i den engelske provins.’
Die Bilder des Buches wurden in der englischen Stadt Bristol im Juni 2016 aufgenommen, wenige Tage vor der Brexit-Abstimmung. ‘The Cut’ ist ein künstlicher Wasserweg, der die Stadt teilt. Doch der Titel referiert auch zu einer modernen Zeit, deren Werte sich in einer Herausforderung befinden. Mit eigenen Worten des Fotografen: ‘Die Bilder handeln sowohl um Erinnerung, Fotografie als auch Sehnsucht, und davon, in der englischen Provinz zu etwas anderem hinüberzukreuzen.’
The images were shot in the English city of Bristol in June 2016, few days before the Brexit vote. ‘The Cut’ is an artificial waterway which divides the city, but the title also refers to a modern era whose values are under pressure. With the photographer’s own words: ‘The pictures are about remembrance, photography and longing, and crossing over to something else in the English province.’
Krass Clement har udgivet adskillige fotobøger, og hans billeder kan bl.a. ses på Museum of Modern Art i New York, Bibliothèque Nationale i Paris, Museet for Fotokunst, Kunstindustrimuseet, Det Kongelige Bibliotek og Glyptoteket. I 1997 fik han som den første kunstfotograf tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.
Krass Clement har udgitt atskillige fotobøker, og hans bilder kan bl.a. ses på Museum of Modern Art i New York, Bibliothèque Nationale i Paris, Museet for Fotokunst, Kunstindustrimuseet, Det Kongelige Bibliotek og Glyptoteket. I 1997 fikk han som den første kunstfotograf tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ytelse.
Krass Clement hat zahlreiche Fotobücher herausgegeben, und seine Bilder können u.a. im Museum of Modern Art in New York, Bibliothèque Nationale in Paris, Museet for Fotokunst, Kunstindustrimuseet, Det Kongelige Bibliotek und Glyptoteket in Dänemark besichtigt werden. 1997 erhielt er als erster Kunstfotograf den lebenslangen Unterhalt des ‘Statens Kunstfonds’ (‘Staatlicher Kunstfond’).
Krass Clement has published several photo books, and his pictures can be seen in The Museum of Modern Art in New York and the Bibliothèque Nationale in Paris, and in Denmark in Danish Museum of Photographic Art, Danish Museum of Art & Design, The Royal Library and Ny Carlsberg Glyptotek. In 1997, as the first art photographer ever, he was awarded the Life-long artist grant from the Danish arts foundation, Statens Kunstfond.

Øverst ses Krass Clement (i midten) sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.

Øverst ses Krass Clement (i midten) sammen med Tine Meyer og Erik Tarp.

Oben sieht man Krass Clement (in der Mitte), zusammen mit Tine Meyer und Erik Tarp.

Above, Krass Clement (in the middle) is seen together with Tine Meyer and Erik Tarp.
Til højre checkes matchprint i scannerafdelingen, og nedenfor ses nogle glimt fra besøget.
Til høyre sjekkes matchprint i skanneravdelingen, og nedenfor ses noen glimt fra besøket.
Rechts wird der Matchprint in der Scannerabteilung geprüft, und unten einige Schnappschüsse vom Besuch.
To the right, matchprints are being checked in the scanner department. Below a few more glimpses from the visit.
Herunder ses nogle opslag fra bogen, som også indeholder referencer til fotografiets historie.
Nedenfor ses nogen oppslag fra boken, som også inneholder referanser til fotografiets historie.
Untenstehend einige Buchaufschläge, die auch Hinweise zur Geschichte der Fotografie enthalten.
Below are some spreads from the book, which also contains references to the history of photography.
Om de to første opslag fortæller Krass Clement: ‘Først ses Rudi Thoemmes og Martin Parr fra The Martin Parr Foundation i sidstnævntes bibliotek, som indeholder en af verdens betydeligste samlinger af fotobøger. På de næste billeder blader Krass Clement i det første manuskript til den berømte chilenske fotograf Sergio Larrain’s fotobog om gadebørn i Santiago fra 1953. Til sidst en kommentar til fotografiets forgængelighed.’
Om de to første oppslag forteller Krass Clement: ‘Først ses Rudi Thoemmes og Martin Parr fra The Martin Parr Foundation i sistnevntes bibliotek, som inneholder en af verdens betydeligste samlinger af fotobøger. På de neste bilder blar Krass Clement i det første manuskript til den berømte chilenske fotograf Sergio Larrain’s fotobok om gatebarn i Santiago fra 1953. Til sist en kommentar til fotografiets forgjengelighet.’
Über die zwei ersten Buchaufschläge erzählt der Autor: ‘Zuerst Rudi Thoemmes und Martin Parr von ‘The Martin Parr Foundation’ in der Bibliotek des Letzteren, die eine der wesentlichsten Sammlungen von Fotobüchern enthält. Auf dem nächsten Bild blättert Krass Clement im ersten Manuskript zu dem berühmten chilenischen Fotobuch des Fotografen Sergio Larrain über Straßenkinder in Santiago von 1953. Zuletzt ein Kommentar zur Vergänglichkeit der Fotografie.’
Krass Clement about the two first spreads: ‘First, Rudi Thoemmes and Martin Parr from The Martin Parr Foundation are seen in the latter’s library, which contains one of the world’s most significant collections of photo books. On the next pictures, Krass Clement leafs through the first manuscript of the famous Chilean photographer Sergio Larrain’s photo book about street children in Santiago from 1953. Finally, a comment on the transitoriness of photography.’
Til det sidste opslag spørger fotografen: ‘Og hvad gemmer der sig bag disse tilsyneladende tilforladelige billeder? i en bog som bevidst arbejder med gentagelser ...’
Til det siste oppslag spør fotografen: ‘Og hva er det som gjemmer seg bak disse tilsynelatende tilforlatelige bilder? i en bok som bevisst arbeider med gjentagelser ...’
Zum letzten Aufschlag fragt der Autor: ‘Und was verbirgt sich hinter diesen scheinbar zuverlässigen Bildern? In einem Buch, das bewusst mit Wiederholungen arbeitet ...’
To the last spread, the photographer asks: ‘And what is hiding behind these seemingly innocuous images? in a book that deliberately works with repetitions ...’