Trykstart med Louisiana Museum of Modern Art
Trykkstart med Louisiana Museum of Modern Art
Druckabnahme mit Louisiana Museum of Modern Art
Printing Start-Up with Louisiana Museum of Modern Art

10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
10-10-2018
courtesy of Louisiana
Den 10.-11. oktober var redaktør Lærke Rydal Jørgensen til trykstart på ‘Louisiana Magasin nr. 49’. Magasinet udkommer to gange årligt.
Den 10.-11. oktober var redaktør Lærke Rydal Jørgensen til trykkstart på ‘Louisiana Magasin nr. 49’. Magasinet utkommer to ganger årlig.
Vom 10.-11. Oktober war Redakteurin Lærke Rydal Jørgensen zur Druckabnahme von ‘Louisiana Magazin Nr. 49’. Die Zeitschrift erscheint halbjährlich.
On October 10-11, Editor Lærke Rydal Jørgensen was visiting to monitor the printing of ‘Louisiana Magazine no. 49’. The magazine is published twice a year.
Louisiana ligger i Humlebæk, og er et af Danmarks mest besøgte museer. I forbindelse med de skiftende udstillinger af international kunst fremstilles særkataloger, bøger og hæfter, og foruden Louisiana Magasin udgives også serierne Louisiana Library og Louisiana Revy. Hermed er Louisiana også et af Danmarks største kunstforlag.
Louisiana ligger i Humlebæk, og er et av Danmarks mest besøkte museer. I forbindelse med de skiftende utstillinger af internasjonal kunst fremstilles særkataloger, bøker og hefter, og foruden Louisiana Magasin utgis også seriene Louisiana Library og Louisiana Revy. Hermed er Louisiana også et af Danmarks største kunstforlag.
Louisiana liegt in Humlebæk, und ist eines der meist besuchtesten Museen von Dänemark. Anlässlich der laufenden Ausstellungen von internationaler Kunst werden Spezialkataloge, Bücher und Hefte herausgegeben, und über die Louisiana Zeitschrift hinaus erscheinen auch die Serien ‘Louisiana Library’ und ‘Louisiana Revy’. Hiermit ist Louisiana gleichzeitig eines der größten Kunstverlage Dänemarks.
The Louisiana Museum of Modern Art is situated in Humlebæk, and is one of the most visited museums in Denmark. In conjunction with the changing exhibitions, special catalogs, books and booklets are produced, and apart from Louisiana Magazine, the Louisiana Library and Louisiana Revy series are also published, making Louisiana one of Denmark’s largest publishers of art.
Til venstre ses Lærke Rydal Jørgensen sammen med trykker Lars Thyssen under trykningen af omslaget. Nedenfor ses et trykark fra magasinet.
Til venstre ses Lærke Rydal Jørgensen sammen med trykker Lars Thyssen under trykningen av omslaget. Nedenfor ses et trykkark fra magasinet.
Links Lærke Rydal Jørgensen zusammen mit Drucker Lars Thyssen beim Druck des Umschlages. Unten ein Druckbogen des Magazins.
To the left, Lærke Rydal Jørgensen and printer Lars Thyssen are checking the cover. Below a print sheet from the magazine.