Fotograf Simon Johansson til trykstart
Fotograf Simon Johansson til trykkstart
Fotograf Simon Johansson zur Druckabnahme
Photographer Simon Johansson at the Printing Start-Up

03-10-2018
03-10-2018
03-10-2018
03-10-2018
courtesy of Journal
I dagene 1. til 5. oktober blev tre fotobøger klargjort og trykt for det svenske forlag Journal.
I dagene 1. til 5. oktober ble tre fotobøger klargjort og trykt for det svenske forlag Journal.
Vom 1. bis 5. Oktober wurden drei Fotobücher für den schwedischen Verlag Journal zum Druck vorbereitet.
In the days 1 to 5 October, three photo books were prepared and printed for the Swedish Publishing House Journal.
Den anden var ‘A Familiar Place’ af den svenske fotograf Simon Johansson. Billederne er glimt af hverdagens Stockholm, taget fra 2005-18, og viser byens skønhed, sårbarhed og forfængelighed. Simon Johansson har arbejdet med bogen i 15 år.
Den anden var ‘A Familiar Place’ av den svenske fotograf Simon Johansson. Bildene er glimt af hverdagens Stockholm, tatt fra 2005-18, og viser byens skjønnhet, sårbarhet og forfengelighed. Simon Johansson har arbeidet med boken i 15 år.
Das zweite war ‘A Familiar Place’ von dem schwedischen Fotografen Simon Johansson. Seine Bilder geben einen Einblick in den Alltag von Stockholm, aufgenommen 2005-2018, und sie zeigen die Schönheit, Sensibilität und Eitelkeit der Stadt. Simon Johansson hat 15 Jahre an dem Buch gearbeitet.
The second was ‘A Familiar Place’ by the Swedish Photographer Simon Johansson. The pictures are glimpses of everyday Stockholm, taken from 2005-18, showing the city's beauty, vulnerability and vanity. Simon Johansson has been working on the book for 15 years.
For at opnå en særlig dybde og intensitet er bogen trykt i triplex (2 gange sort samt en Cool Gray Pantonefarve).
For at oppnå en særlig dybde og intensitet er boken trykt i triplex (2 gange sort samt en Cool Gray pantonefarge).
Um eine besondere Tiefe und Intensität zu erreichen, wurde das Buch in Triplex gedruckt (2 Mal Schwarz mit Cool Gray Pantonefarbe).
To achieve a special depth and intensity, the book is printed in triplex (2 times black and a Cool Gray Pantone color).Simon Johansson (i midten) og forlægger og redaktør Gösta Flemming vurderer et nytrykt ark sammen med trykker Tom Pedersen.
Simon Johansson (i midten) og forlegger Gösta Flemming vurderer et nytrykt ark sammen med trykker Tom Pedersen.
Simon Johansson (in der Mitte) und Verleger und Redakteur Gösta Flemming wurdieren einen frischgedruckten Bogen zusammen mit Drucker Tom Pedersen.
Simon Johansson (middle) and Publisher and Editor Gösta Flemming evaluate a newly printed sheet together with Printer Tom Pedersen.
Til venstre et glimt fra scannerafdelingen, hvor de sort/hvide billeder ændres til triplex. Fra venstre ses Gösta Flemming, Simon Johansson og scannerfører Flemming Haxholdt.
Til venstre et glimt fra skanneravdelingen, hvor de sort/hvite bilder endres til triplex. Fra venstre ses Gösta Flemming, Simon Johansen og skannerfører Flemming Haxholdt.
Links ein Blick in die Scannerabteilung, wo die Schwarzweiß-Bilder zu Triplex geändert werden. Von links Gösta Flemming, Simon Johansson und Scannerführer Flemming Haxholdt.
To the left a glimpse from the scanner department, where the black-and-white images are converted to triplex. From the left Gösta Flemming, Simon Johansson and Scanner Operator Flemming Haxholdt.
Nederst ses to billeder fra bogen.
Nederst ses to bilder fra boken.
Unten zwei Bilder aus dem Buch.
Below two images from the book.