Fotograf Ingvar Kenne til trykstart
Fotograf Ingvar Kenne til trykkstart
Fotograf Ingvar Kenne zur Druckabnahme
Photographer Ingvar Kenne at the Printing Start-Up

02-10-2018
02-10-2018
02-10-2018
02-10-2018
courtesy of Journal
I dagene 1. til 5. oktober blev tre fotobøger klargjort og trykt for det svenske forlag Journal.
I dagene 1. til 5. oktober ble tre fotobøker klargjort og trykt for det svenske forlag Journal.
Vom 1.-5. Oktober wurden drei Fotobücher für den schwedischen Verlag Journal gedruckt.
In the days 1 to 5 October, three photo books were prepared and printed for the Swedish Publishing House Journal.
Den første var ‘The Ball’ med billeder af den svensk-australske fotograf Ingvar Kenne, taget ved ti ‘Bachelor & Spinster Balls’ i Victoria, New South Wales, Queensland og Northern Territory i Australien fra 2015-17. Disse ‘B&S Balls’ er et særegent australsk social-kulturelt fænomen med rødder i tidligere tiders indvielsesritualer.
Den første var ‘The Ball’ med bilder av den svensk-australske fotograf Ingvar Kenne, tatt ved ti ‘Bachelor & Spinster Balls’ i Victoria, New South Wales, Queensland og Northern Territory i Australien fra 2015-17. Disse ‘B&S Balls’ er et særegent australsk sosial-kulturelt fenomen med røtter i tidligere tiders innvielsesritualer.
Das erste war ‘The Ball’ mit Bildern des schwedisch-australischen Fotografen Ingvar Kenne, die er 2015-2017 bei zehn ‘Bachelor & Spinster Balls’ in Victoria, New South Wales, Queensland und Northern Territory in Australien aufgenommen hat. Diese ‘B&S Balls’ sind ein besonderes australisches sozial-kulturelles Phänomen mit Wurzeln in Einweihungs-Ritualen aus früheren Zeiten.
The first was ‘The Ball’ with images by the Swedish-Australian photographer Ingvar Kenne, taken at ten ‘Bachelor & Spinster Balls’ in Victoria, New South Wales, Queensland and Northern Territory in Australia from 2015-17. These ‘B&S Balls’ are a distinctive Australian social-cultural phenomenon with roots in initiation rituals.
Indimellem godkendelse af trykarkene arbejdes der i Narayana’s gæstekontor. Herunder diskuteres valg af omslagsmateriale til bogen. Fra venstre ses fotograf Simon Johansson, hvis bog blev trykt dagen efter, forlægger og redaktør Gösta Flemming, Ingvar Kenne og Lea Ittermann.
Innimellom godkjennelse af trykkarkene arbeides det i Narayana’s gjestekontor. Nedenfor diskuteres valg av omslagsmateriale til boken. Fra venstre ses fotograf Simon Johansson, hvis bok ble trykt dagen etter, forlegger Gösta Flemming, Ingvar Kenne og Lea Ittermann.
Zwischen den Gutheißungen der einzelnen Bögen wurde in Narayana’s Gästebüro gearbeitet. Auf dem unteren Bild wird die Wahl des Umschlagsmateriales zum Buch diskutiert. Von links sieht man Fotografen Simon Johansson, dessen Buch am folgenden Tag gedruckt wurde, Verleger und Redakteur Gösta Flemming, Ingvar Kenne und Lea Ittermann.
In-between the approval of the printed sheets, Narayana’s guest office is being used for work and discussions, below about the choice of cover material for the book. From the left Photographer Simon Johansson, whose book was printed the following day, Publisher and Editor Gösta Flemming, Ingvar Kenne and Lea Ittermann.

Nederst ses to fotos fra bogen.

Nederst ses to fotos fra boken.

Ganz unten zwei Fotos aus dem Buch.

Bottom: Two photos from the book.
Ingvar Kenne og trykker Morten Lindberg sammenligner matchprint med det færdige tryk.
Ingvar Kenne og trykker Morten Lindberg sammenligner matchprint med det ferdige trykk.
Ingvar Kenne und Drucker Morten Lindberg vergleichen Matchprint mit dem fertigen Druck.
Ingvar Kenne and printer Morten Lindberg compare matchprint with the final print.