Trykstart med Hørdum & Engelbreth


Trykkstart med Hørdum & Engelbreth


Druckabnahme mit Hørdum & Engelbreth


Printing Start-Up with Hørdum & Engelbreth

28-09-2018
28-09-2018
28-09-2018
28-09-2018
courtesy of Hørdum & Engelbreth


Creative Manager Lars Prevelakis Bai fra Hørdum & Engelbreth var i dag til trykstart på ‘Brask Studio Visits IV’.


Creative Manager Lars Prevelakis Bai fra Hørdum & Engelbreth var i dag til trykkstart på ‘Brask Studio Visits IV’.


Creative Manager Lars Prevelakis Bai von Hørdum & Engelbreth war heute zur Druckabnahme von ‘Brask Studio Visits IV’.


Creative Manager Lars Prevelakis Bai from Hørdum & Engelbreth was visiting today to monitor the printing of ‘Brask Studio Visits IV’.
Bogen er den fjerde i en serie, hvor forfatteren og fotografen Jens Peter Brask besøger internationale kunstnere i deres studio.
Boken er den fjerde i en serie, hvor forfatteren og fotografen Jens Peter Brask besøker internasjonale kunstnere i deres studio.
Das Buch ist das Vierte aus einer Serie, in der Autor und Fotograf Jens Peter Brask internationale Künstler in ihrem Studio besucht.
The book is the fourth in a series where the author and photographer Jens Peter Brask visits international artists in their studios.
Spine Studio har stået for det grafiske design. Bogen udgives af Brask Publications, og produceres af Hørdum & Engelbreth.
Spine Studio har stått for det grafiske design. Boken utgis av Brask Publications, og produseres av Hørdum & Engelbreth.
Spine Studio ist verantwortlich für das Grafikdesign. Das Buch wird von Brask Publications herausgegeben, und produziert von Hørdum & Engelbreth.
Spine Studio did the graphic design. The book is published by Brask Publications, and produced by Hørdum & Engelbreth.
På det øverste billede sammenligner Lars Prevelakis Bai og trykker Thomas Juul matchprint med det færdige tryk.
På det øverste bilde sammenligner Lars Prevelakis Bai og trykker Thomas Juul matchprint med det ferdige trykk.
Im oberen Bild vergleicht Lars Prevelakis Bai und Drucker Thomas Juul Matchprint mit dem fertigen Druck.
On top, Lars Prevelakis Bai and Thomas Juul compare the matchprints with the finished print.
Nedenfor ses et trykark fra den rigt illustrerede bog.
Nederst ses et trykkark fra den rikt illustrerte bok.
Unten sieht man einen Druckbogen aus dem reich illustrierten Buch.
Below a print sheet from the richly illustrated book.
Lars Prevelakis Bai signerer trykarkene, efterhånden som han godkender dem.
Lars Prevelakis Bai signerer trykkarkene, etterhvert som han godkjenner dem.
Lars Prevelakis Bai unterzeichnet die Druckbögen nach der Gutheißung.
Lars Prevelakis Bai signs the print sheets as he approves them.