Trykstart på ‘Cosmic Creatures’
Trykkstart på ‘Cosmic Creatures’
‘Kosmische Kreaturen’
‘Cosmic Creatures’

07-09-2018
07-09-2018
07-09-2018
07-09-2018
courtesy of Plethora Publications
Den 7. september var forlægger Peter Steffensen og art director Stine Langvad til trykstart på kunstbogen ‘Cosmic Creatures’ med billeder af den franske gadekunstner Philippe Baudelocque, som er kendt for sine murmalerier af dyr, skabt med forgængelige materialer som kridt eller hvid oliepastel.
Forlegger Peter Steffensen og art director Stine Langvad var i dag til trykstart på kunstbogen ‘Cosmic Creatures’ med bilder av den franske gatekunstner Philippe Baudelocque, som er kendt for sine murmalerier av dyr, skapt med forgjengelige materialer som kritt eller hvit oljepastell.
Am 7. September kamen Verleger Peter Steffensen und Art Director Stine Langvad zur Druckabnahme des Kunstbuches ‘Cosmic Creatures’ mit Bildern des französischen Straßenkünstlers Philippe Baudelocque, der für seine Mauernmalereien von Tieren bekannt ist, die mit vergänglichen Materialen wie Kreide oder weißer Ölpastellfarbe geschaffen wurden.
On September 7th, publisher Peter Steffensen and Art Director Stine Langvad were visiting to monitor the printing of the Art Book ‘Cosmic Creatures’ with images by the French street artist Philippe Baudelocque, known for his street murals of animals, created with impermanent mediums like chalk or white oil pastels.
Bogen blev trykt på 150 g Munken Print White med bulk 18. For at opnå en ekstra dyb sort farve blev der fremstillet en billedprofil specielt til formålet, så densiteten i den sorte farve kunne øges, uden at det gik ud over de tynde hvide streger i grafikken. Intensiteten i trykket skyldes også KBA-maskinens tryk med LED-UV-farver, der her står dybere og klarere end ellers på det uncoatede og bulkede papir.
Boken ble trykt på 150 g Munken Print White med bulk 18. For å oppnå en ekstra dyp sort farge ble det fremstilt en billedprofil spesielt til formålet, så densiteten i den sorte farge kunne økes, uten at det gik ud over de tynne hvite streker i grafikken. Intensiteten i trykket skyldes også KBA-maskinens trykk med LED-UV-farger, som her står dypere og klarere enn ellers på det uncoatede og bulkede papir.
Das Buch wurde auf 150 g Munken Print White mit Bulk 18 gedruckt. Um eine extra tiefe schwarze Farbe zu erreichen, wurde ein spezielles Bildprofil angelegt, so dass die Dichte im Schwarz erhöht werden konnte, ohne dass dies die dünnen weißen Striche in der Grafik beeinträchtigte. Die Farbdichte ist auch dem Druck mit LED-UV-Farben auf der KBA-Maschine zu danken, wo Farben sich tiefer und klarer zeigen, besonders auf ungestrichenem und bulkigem Papier.
The book was printed on 150 g Munken Print White with bulk 18. In order to obtain a very deep black colour, a special image profile was created, allowing an increase in the density of the black colour without affecting the thin white lines of the artwork. This was also made possible by the LED UV inks used by the KBA printing machine, which appear deeper and clearer than what is normally possible on uncoated and bulky paper.
Bogen udgives at Plethora Publications.
Boken utgis av Plethora Publications.
Das Buch wird von Plethora Publications herausgegeben.
The book is published by Plethora Publications.Til højre checker Peter Steffensen rentryk i forhold til blåkopi.Til højre sjekker Peter Steffensen rentrykk i forhold til blåkopi.Rechts prüft Peter Steffensen den Druck im Vergleich zur Blaupause.To the right Peter Steffensen is comparing the newly printed and folded sheets with the blueprint.
Til venstre checker Peter Steffensen og Stine Langvad de første ark i trykmaskinen. Nederst ses et nærbillede af et færdigt trykark.
Til venstre sjekker Peter Steffensen og Stine Langvad de første ark i trykkmaskinen. Nederst ses et nærbilde av et ferdig trykkark.
Zur Linken prüfen Peter Steffensen und Stine Langvad die ersten Bögen in der Druckmaschine. Unten ein Nahbild eines fertigen Druckbogens.
To the left Peter Steffensen and Stine Langvad are evaluating the first printed sheets. Below a detail from the final print.