Trykstart med Stentrykkerklubben
Trykkstart med Stentrykkerklubben
Druckabnahme mit dem ‘Steindrucker-Klub’
Lithographer’s Club

06-09-2018
06-09-2018
06-09-2018
06-09-2018
courtesy of Stentrykkerklubben
Den 6. september var Dietger Martus og Jytte Røgilds fra Stentrykkerklubben i Horsens til trykstart på ‘Stentrykkerklubben 40 års jubilæum’ med grafiske værker af 19 kunstnere.
I dag var Dietger Martus og Jytte Røgilds fra Stentrykkerklubben i Horsens til trykkstart på ‘Stentrykkerklubben 40 års jubilæum’ med grafiske verker af mange forskjellige kunstnere.
Heute kamen Dietger Martus und Jytte Røgilds vom Steindrucker-Klub in Horsens zur Druckabnahme: ‘40-jähriges Jubiläum des Steindrucker-Klubs’ mit grafischen Werken von vielen verschiedenen Künstlern.
On September 6th Dietger Martus and Jytte Røgilds from the Lithographer’s Club in Horsens were visiting to watch the printing of ‘Stentrykkerklubben 40 års jubilæum’ (Lithographer’s Club 40th Anniversary) with graphic works by many different artists.
Stentrykkerklubben er en gruppe kunstnere, som holder liv i det gamle litografiske håndværk og skaber kunst til udstillinger og aktiviteter. Dietger og Jytte fulgte derfor nøje alle processerne i moderne offsettrykteknik, specielt trykpladefremstillingen.
Stentrykkerklubben er en gruppe kunstnere, som holder liv i det gamle litografiske håndtverk og skaper kunst til utstillinger og aktiviteter. Dietger og Jytte fulgte derfor nøye med i alle prosessene i moderne offsettrykkteknikk, spesielt trykkplatefremstillingen.
Der Steindrucker-Klub ist eine Gruppe von Künstlern, die das altehrbare lithografische Handwerk lebendig erhalten, und Kunst für Ausstellungen und Aktivitäten schaffen. Dietger und Jytte folgten deshalb genau allen Prozessen der modernen Offset-Drucktechnik, speziell der Druckplattenherstellung.
The Lithographer’s Club is a group of artists who keep the old lithographic craft alive and create art for exhibitions and activities. Dietger and Jytte therefore watched the entire workflow of modern offset printing technique, especially the making of printing plates.
Foreningen til Stentrykfagets Bevarelse holder til på Industrimuseet i Horsens, hvor aktiviteterne fungerer som et arbejdende værksted.
Foreningen til Stentrykfagets bevarelse holder til på Industrimuseet i Horsens, hvor aktivitetene fungerer som et arbeidende verksted.
Der Verein zur Erhaltung des Steindruckfaches befindet sich im Industriemuseum in Horsens, wo die Aktivitäten als eine arbeitende Werkstatt fungieren.
The Litographer’s Association is situated at the Industrial Museum in Horsens, where their activities serve as a working workshop.
Her vurderer Dietger Martus og Jytte Røgilds et nytrykt ark sammen med trykker Tom Pedersen (til venstre).
Her vurderer Jytte Røgilds og Dietger Martus et nytrykt ark sammen med trykker Tom Pedersen (til venstre).
Hier bewerten Jytte Røgilds und Dietger Martus einen frischgedruckten Bogen gemeinsam mit Drucker Tom Pedersen (zur Linken).
Dietger Martus and Jytte Røgilds are evaluating a newly printed sheet together with printer Tom Pedersen (at left).