‘Talentet i Thy’
‘Talentet i Thy’
‘Talentet i Thy’
‘Talentet i Thy’

13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
13-07-2018
courtesy of BOOK LAB
I dag var Søren Hørdum fra forlaget BOOK LAB sammen med fotografen Andreas Houmann til trykstart på fotobogen ‘Talentet i Thy’.
I dag var Søren Hørdum fra forlaget BOOK LAB sammen med fotografen Andreas Houmann til trykkstart på fotoboken ‘Talentet i Thy’.
Heute war Søren Hørdum vom Verlag BOOK LAB zusammen mit dem Fotografen Andreas Houmann zum Druckstart des Fotobuches ‘Das Talent in Thy’.
Today Søren Hørdum from the publisher BOOK LAB and photographer Andreas Houmann were visiting to monitor the printing of the photobook ‘Talentet i Thy’ (Talents in Thy).
Bogen er en hyldest til menneskene og de barske landskaber i Thy, efter ide af Andreas Houmann og med tekst af Anders Ryehauge. Studio Claus Due står for det grafiske design. Billederne fra bogen kan også ses på en vandreudstilling, som starter i Thy.
Boken er en hyllest til menneskene og de barske landskaper i Thy, etter ide av Andreas Houmann og med tekst av Anders Ryehauge. Studio Claus Due står for det grafiske design. Bildene fra boken kan også ses på en vandreutstilling, som starter i Thy.
Das Buch ist ein Tribut an die Menschen und die rauhen Landschaften von Thy, nach der Idee von Andreas Houmann und mit Text von Anders Ryehauge. Studio Claus Due steht für das grafische Design. Die Bilder aus dem Buch sind auch auf einer Wanderausstellung zu sehen, die in Thy beginnt.
The book is a celebration of the people and the harsh sceneries in Thy, a district in northwestern Jutland, from an idea by Andreas Houmann and with text by Anders Ryehauge. Studio Claus Due did the design. The images can also be seen at a travelling exhibition which starts in Thy.
Til højre ser Andreas Houmann og Søren Hørdum på omslaget.
Til høyre ser Andreas Houmann og Søren Hørdum på omslaget.
Rechts betrachten Andreas Houmann und Søren Hørdum den Umschlag.
To the right Andreas Houmann and Søren Hørdum are looking at the cover.
Nederst ligger et nytrykt ark fra bogen på trykmaskinens kontrolpult. Storskærmen på bagvæggen viser trykarkets for- og bagside, perfektcylinderen, hvor arket bliver vendt, og trykkets aktuelle farveværdier.
Nederst ligger et nytrykt ark fra boken på trykkmaskinens kontrollpult. Storskjermen på bakveggen viser trykkarkets for- og bakside, perfektsylinderen, hvor arket blir vendt, og trykkets aktuelle fargeverdier.
Unten sieht man einen frischgedruckten Bogen auf dem Kontrollpult. Auf dem Großschirm werden Vorder- und Rückseite des Bogens gezeigt, der Perfektzylinder, wo der Bogen gewendet wird, und die aktuellen Farbwerte des Druckes.
Below a newly printed sheet lies on the control desk of the printing machine. The large screen behind shows the front and back of the printed sheet, the perfecting cylinder, where the sheets are turned, and the actual color values of the print.