‘Danmarksbilleder’

‘Danmarksbilleder’

‘Danmarksbilleder’ (‘Dänemarksbilder’)

‘Danmarksbilleder’ (‘Images of Denmark’)

12-07-2018
12-07-2018
12-07-2018
12-07-2018
courtesy of Strandberg Publishing

Redaktør Sidsel Kjærulff Rasmussen fra Strandberg Publishing er til trykstart på ‘Danmarksbilleder – Litterære landskaber og maleriske motiver’ med tekst af Bo Tao Michaëlis & Bente Scavenius.

Redaktør Sidsel Kjærulff Rasmussen fra Strandberg Publishing er til trykkstart på ‘Danmarksbilleder – Litterære landskaber og maleriske motiver’ med tekst av Bo Tao Michaëlis & Bente Scavenius.

Redakteurin Sidsel Kjærulff Rasmussen vom Verlag Strandberg Publishing beim Druckstart zu ‘Danmarksbilleder – Litterære landskaber og maleriske motiver’ (‘Dänemarksbilder – Literare Landschaften und malerische Motive’) mit Text von Bo Tao Michaëlis & Bente Scavenius.

Editor Sidsel Kjærulff Rasmussen from Strandberg Publishing is here for the printing start-up of ‘Danmarksbilleder – Litterære landskaber og maleriske motiver’ (Images of Denmark – Literary Landscapes and Picturesque Scenes), written by Bo Tao Michaëlis and Bente Scavenius.

Narayana Press har også stået for billedbehandling til denne rigt illustrerede bog, som beskriver Danmark via litteratur og kunst, i form af både velkendte og oversete værker af moderne og klassiske kunstnere. Bogen udkommer den 23. august.

Narayana Press har også stått for billedbehandling til denne rikt illustrerte bok, som beskriver Danmark via litteratur og kunst, i form af både velkjente og oversette verker av moderne og klassiske kunstnere. Boken utkommer den 23. august.

Narayana Press war verantwortlich für die Bilderbehandlung zu diesem reich illustrierten Buch, das Dänemark via Literatur und Kunst beschreibt, sowohl durch bekannte und übersehene Werke von modernen und klassischen Künstlern. Das Buch erscheint am 23. August.

Narayana Press also did the image processing for this richly illustrated book, which describes Denmark through literature and art, showing wellknown as well as overlooked works by modern and classic artists. The book will be released on 23 august.

Til højre sammenligner Sidsel Kjærulff Rasmussen det samme motiv på overtræksomslaget, matchprintet og indholdet.

Til høyre sammenligner Sidsel Kjærulff Rasmussen det samme motiv på overtrekksomslaget, matchprintet og innholdet.

Rechts vergleicht Sidsel Kjærulff Rasmussen das gleiche Motiv auf dem Überzugsumschlag, Matchprint und im Buchinhalt.

To the right Sidsel Kjærulff Rasmussen compares three prints of the same image – on the cover, on matchprint, and inside the book.
Nederst ses et trykark fra bogen, samt et godkendt matchprint og ‘mockup’ af udskydningen. Dette bruges af trykkerne til at checke det trykte ark.
Nederst ses et trykkark fra boken, samt et godkjendt matchprint og ‘mockup’ av oppsetningen. Dette brukes av trykkerne til å sjekke det trykte ark.
Untenstehend ein Druckbogen des Buches, zusammen mit dem gutgeheißenen Matchprint und einem ‘Mockup’ des Ausschusses. Letzteres wird von den Druckern zum Check des gedruckten Bogens gebraucht.
Below a printed sheet from the book, together with a matchprint and a mockup of the imposition, which are used by the printers for checking.