Skovgaard Museet på besøg
Skovgaard Museet på besøk
Skovgaard Museum zu Besuch
Skovgaard Museum visiting

09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
09-07-2018
courtesy of Skovgaard Museet
I dag var museumsleder Anne Mette Villumsen sammen med personale fra Skovgaard Museet på besøg hos Narayana Press.
I dag var museumsleder Anne Mette Villumsen sammen med personale fra Skovgaard Museet på besøk hos Narayana Press.
Heute war Museumsleiterin Anne Mette Villumsen zusammen mit dem Personal vom Skovgaard Museum zu Besuch bei Narayana Press.
Today Curator Anne Mette Villumsen and staff from the Skovgaard Museum in Viborg were visiting Narayana Press.
Museets faste samling indeholder værker fra flere generationer af kunstnerslægten Skovgaard samt deres slægt og venner, heriblandt Johan Thomas Lundbye, Wilhelm Marstrand, Dankvart Dreyer, Lorenz Frølich, Janus la Cour, Viggo Pedersen, Theodor Philipsen og Thorvald Bindesbøll.
Museets faste samling inneholder verker fra flere generasjoner av kunstnerslekten Skovgaard samt deres slekt og venner, inkludert Johan Thomas Lundbye, Wilhelm Marstrand, Dankvart Dreyer, Lorenz Frølich, Janus la Cour, Viggo Pedersen, Theodor Philipsen og Thorvald Bindesbøll.
Die konstante Sammlung des Museums beinhaltet Werke aus mehreren Generationen der Künstlerfamilie Skovgaard, und deren Angehörigen und Freunden, hierunter Johan Thomas Lundbye, Wilhelm Marstrand, Dankvart Dreyer, Lorenz Frølich, Janus la Cour, Viggo Pedersen, Theodor Philipsen und Thorvald Bindesbøll.
The Museum displays works by four generations of the Skovgaard family, along with related contemporary artworks by Johan Thomas Lundbye, Wilhelm Marstrand, Dankvart Dreyer, Lorenz Frølich, Janus la Cour, Viggo Pedersen, Theodor Philipsen and Thorvald Bindesbøll.
Narayana Press har netop stået for tilrettelæggelse, repro og tryk af den rigt illustrerede ‘NIELS SKOVGAARD – Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator’. Bogen er på 368 sider, og udgives i forbindelse med en særlig udstilling om Niels Skovgaard, som kan ses fra den 3. juni 2018.
Narayana Press har nettopp stått for tilretteleggelse, repro og trykk av den rikt illustrerte ‘NIELS SKOVGAARD – Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator’. Boken er på 368 sider, og utgis i forbindelse med en spesiell utstilling om Niels Skovgaard, som kan ses fra den 3. juni 2018.
Narayana Press war verantwortlich für Zurechtlegung, Repro und Druck des reich illustrierten Buches ‘NIELS SKOVGAARD – Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator’ (‘NIELS SKOVGAARD – Maler · Bildhauer · Keramiker · Illustrator’). Das Buch hat 368 Seiten, und erscheint anlässlich einer Sonderausstellung über Niels Skovgaard, die seit dem 3. Juni 2018 besucht werden kann.
Narayana Press recently did the design, reproduction and printing of the richly illustrated ‘NIELS SKOVGAARD – Maler · Billedhugger · Keramiker · Illustrator’ (NIELS SKOVGAARD – Painter · Sculptor · Ceramist · Illustrator). The book has 368 pages, and is publishing in connection with a special exhibition about Niels Skovgaard, which can be seen from 3 June 2018.
I forbindelse med besøget var der rundvisning, her i scannerafdelingen.
I forbindelse med besøket var det en rundvisning, bl.a. i skanneravdelingen.
In Verbindung mit dem Besuch gab es eine Rundführung, u.a. durch die Scannerabteilung.
A glimpse from the tour through the press, here in the scanning department.