‘Diesel Fried Chicken’
‘Diesel Fried Chicken’
‘Diesel Fried Chicken’
‘Diesel Fried Chicken’

19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
courtesy of Rob Hann
Fotograf Rob Hann og grafiker Martin Farran-Lee fra The Artist Edition er på besøg for at klargøre billederne til bogen ‘Diesel Fried Chicken’.
Fotograf Rob Hann og grafiker Martin Farran-Lee fra The Artist Edition er på besøk for å klargjøre bildene til boken ‘Diesel Fried Chicken’.
Fotograf Rob Hann und Grafiker Martin Farran-Lee von The Artist Edition sind zu Besuch, um die Bilder zum Buch ‘Diesel Fried Chicken’ zum Druck vorzubereiten.
Photographer Rob Hann and graphic designer Martin Farran-Lee from The Artist Edition are visiting to prepare the images for the book ‘Diesel Fried Chicken’.
Rob Hann er englænder, bosat i New York, og rejser jævnligt rundt i USA med sit analoge kamera. Selv siger han om sit arbejde: ‘I’m not documenting the brutal creeping sprawl of corporate America. I’m seeking the magic that still exists in the spaces in between.’ Flere af hans portrætter kan ses i den permanente samling på National Portrait Gallery i London.
Rob Hann er engelskmann, bosatt i New York, og reiser jevnlig rundt i USA med sitt analoge kamera. Selv sier han om sitt arbeid: ‘I’m not documenting the brutal creeping sprawl of corporate America. I’m seeking the magic that still exists in the spaces in between.’ Flere av hans portretter kan ses i den permanente samling på National Portrait Gallery i London.
Rob Hann ist Engländer, wohnt in New York, und reist regelmäßig mit seiner Analog-Kamera durch die USA. Selbst sagt er über seine Arbeit: ‘I’m not documenting the brutal creeping sprawl of corporate America. I’m seeking the magic that still exists in the spaces in between.’ Viele seiner Portraits können in der permanenten Sammlung bei National Portrait Gallery in London betrachtet werden.
Rob Hann is English, lives in New York, and takes to the American road with his analog camera whenever he gets the chance. In his own words: ‘I’m not documenting the brutal creeping sprawl of corporate America. I’m seeking the magic that still exists in the spaces in between.’ Seven of his photographs are in the permanent collection of The National Portrait Gallery in London.
Rob Hann ønskede at se, hvordan hans billeder ville virke på forskellige papirtyper. Da den nye ISO standard kun tilbyder ICC farveprofiler til 2 papirtyper, har Narayana Press udviklet profiler til en vifte af forskellige papirtyper. Dette gør det muligt meget nøjagtigt at vise, hvordan farverne vil se ud på det færdige tryk på en given papirtype, både på matchprint og på skærmen via specielle preview-profiler. Det betyder, at det man ser på skærmen er identisk med matchprint og tryk. Efter at have set matchprint med nogle af sine motiver på 2 forskellige papirtyper traf Rob Hann hurtigt sit valg.
Rob Hann ønsket å se, hvordan hans bilder ville virke på forskjellige papirtyper. Da den nye ISO standard kun tilbyr ICC fargeprofiler til 2 papirtyper, har Narayana Press utviklet profiler til en vifte av forskjellige papirtyper. Dette gjør det mulig å vise meget nøyaktig hvordan fargene vil se ut på det ferdige trykk på en særlig papirtype, både på matchprint og på skjermen via spesielle preview-profiler. Det beter, at det man ser på skjermen er identisk med matchprint og trykk. Efter å ha sett matchprint med noen av hans motiver på 2 forskjellige papirtyper traf Rob Hann hurtig sitt valg.
Rob Hann wollte gerne Gewissheit darüber haben, wie seine Bilder auf den verschiedenen Papiertypen wirken würden. Da der neue ISO Standart nur ICC-Farbenprofile für 2 Papiertypen anbietet, hat Narayana Press Profile für ein breites Spektrum von verschiedenen Papiertypen entwickelt. Dies ermöglicht, sehr genau die Farben des fertigen Druckes auf der gewählten Papiersorte zu matchen, sowohl auf dem Matchprint als auch auf dem Computerschirm, mit Hilfe von speziellen Preview-Profilen. Dies bedeutet, dass das, was man auf dem Schirm sieht, identisch ist mit Matchprint und Druck. Als Rob Hann Matchprint mit einigen seiner Motive auf 2 verschiedenen Papirtypen gesehen hatte, konnte er zügig seine endgültige Wahl treffen.
Rob Hann wanted to see how his images would look on different paper types. Since the new ISO standard only offers ICC color profiles for two paper types, Narayana Press has developed profiles for a variety of different paper types. This makes it possible to accurately show how the colors will look in the final print on any paper, on matchprint as well as on screen, using special preview profiles. After seeing matchprints of some of his motifs on two different paper types, Rob Hann quickly made his choice.


Til højre godkender Rob Hann og Martin Farran-Lee matchprint af udvalgte billeder på den valgte papirtype.


Til høyre godkjenner Rob Hann og Martin Farran-Lee matchprint av utvalgte bilder på den valgte papirtype.


Rechts gutheißen Rob Hann und Martin Farran-Lee Matchprint von ausgesuchten Bildern auf der gewählten Papiersorte.


To the right, Rob Hann and Martin Farran-Lee approve matchprints of selected images on the chosen paper type.

Nedenfor ses to billeder fra bogen, og nederst er Rob Hann og scannerfører Flemming Haxholdt i gang med de sidste finkorrektioner.

Nedenfor ses to bilder fra boken, og nederst er Rob Hann og skannerfører Flemming Haxholdt i gang med de sidste finkorreksjoner.

Unten zwei Bilder aus dem Buch, und Rob Hann mit Scannerführer Flemming Haxholdt bei den letzten Feinkorrekturen

Below are two pictures from the book, and at the bottom, Rob Hann and scanner operator Flemming Haxholdt are doing the final adjustments of the images.