Trykstart på omslag til ‘Dansk Sproghistorie’
Trykkstart på omslag til ‘Dansk Sproghistorie’
Druckstart des Umschlages zu ‘Dansk Sproghistorie’ (‘Dänische Sprachgeschicht’)
Printing Start-Up of cover to ‘Dansk Sproghistorie’

31-05-2018
31-05-2018
31-05-2018
31-05-2018
courtesy of Jørgen Sparre & Aarhus Universitetsforlag & Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Grafiker Jørgen Sparre er til trykstart på overtrækket til ‘Dansk Sproghistorie 2’, som udgives af Aarhus Universitetsforlag sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Grafiker Jørgen Sparre er til trykkstart på overtrækket til ‘Dansk Sproghistorie 2’, som utgis av Aarhus Universitetsforlag sammen med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Grafiker Jørgen Sparre beim Druckstart des Buchumschlages zu ‘Dansk Sproghistorie 2’ (‘Dänische Sprachgeschichte 2’), welche gemeinsam vom Aarhus Universitätsverlag und der Dänischen Sprach- und Literaturgesellschaft herausgegeben wird.
Graphic designer Jørgen Sparre is taking part in the printing of the cover for ‘Dansk Sproghistorie 2’, which is published by Aarhus University Press together with Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Omslaget er specielt fordi det trykkes i 3 blålige pantonefarver på lærred, og de sarte nuancer i skriften har været en udfordring at få på plads. Men en ekstra fælles indsats blev belønnet med et godt resultat.
Omslaget er spesielt fordi det trykkes i 3 blålige pantonefarger på lærret, og de sarte nyanser i skriften har vært en utfordring å få på plass. Men en ekstra felles innsats ble belønnet med et godt resultat.
Der Umschlag ist speziell, da er mit 3 bläulichen Pantonefarben auf Leinwand gedruckt wird, und die zarten Nuancen in der Schrift waren eine Herausforderung. Doch ein gemeinsamer Extra-Einsatz belohnte mit gutem Resultat.
The cover is special, as it is printed in three bluish pantone colours and it has been a challenge to get the slight variations in the text right. But an extra, common effort was rewarded with a good result.
Bogen udkommer den 27. juni. Det er det andet af 6 bind og har undertitlen ‘Ord for ord for ord’.
Boken utkommer den 27. juni. Det er det andre av 6 bind og har undertitlen ‘Ord for ord for ord’.
Das Buch erscheint am 27. Juni. Es ist der zweite von 6 Bänden und trägt den Untertitel ‘Wort für Wort für Wort’.
The book will be released / published on June 27th. It is the second of six volumes and bears the subtitle ‘Word for Word for Word’.
Jørgen Sparre har stået for opsætning af både indhold og omslag af den 500 sider store og ret komplekse bog.
Jørgen Sparre har stått for oppsetning av både innhold og omslag av den 500 siders store og ganske komplekse bok.
Jørgen Sparre hat sowohl den Inhalt als auch den Umschlag des 500-seitig großen und komplexen Buches gestaltet.
Jørgen Sparre has designed both the cover and the inside pages of the rather complex book of more than 500 pages.

Jørgen Sparre og trykker Tom Pedersen sammenligner trykket med det første bind i serien.

Jørgen Sparre og trykker Tom Pedersen sammenligner trykket med det første bind i serien.

Jørgen Sparre und Drucker Tom Pedersen vergleichen den Druck mit dem ersten Band in der Serie.

Jørgen Sparre and printer Tom Pedersen compare the printing with the first volume in the series.
Nedenfor ses det færdige omslag, og to opslag fra det omfattende værk.
Nedenfor ses det ferdige omslag, og to oppslag fra det omfattende verk.
Unten der fertige Umschlag und zwei Buchaufschläge des Werkes.
Below is seen the finished cover and two spreads from the extensive project.