Fotograf Torben Huss til trykstart
Fotograf Torben Huss til trykkstart
Fotograf Torben Huss zur Druckabnahme
Photographer Torben Huss to the Printing Start-Up

21-05-2018
21-05-2018
21-05-2018
21-05-2018
courtesy of Torben Huss
Torben Huss var i dag til trykstart på sin bog ‘The Hippie Trail’, som viser fotografier fra et ungdomsliv i København i 1968 samt hans rejser til Tyrkiet, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan og Indien i 60’erne og 70’erne.
Torben Huss var i dag til trykstart på sin bok ‘The Hippie Trail’, som viser fotografier fra et ungdomsliv i København i 1968 samt reiser til Tyrkia, Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan og India på 60- og 70-tallet.
Torben Huss war heute zum Druckstart seines Buches ‘The Hippie Trail’, das Fotografien von einem Jugendleben in Kopenhagen von 1968 zeigt, samt Reisen in die Türkei, nach Iran, Afghanistan, Usbekistan, Pakistan und Indien in den 60’er und 70’er Jahren.
Today, Torben Huss was visiting to follow the printing of ‘The Hippie Trail’, which shows photographs from a youth life in Copenhagen in 1968 as well as his trips to Turkey, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan and India in the 60s and 70s.
Bogen udgives i forbindelse med en særudstilling af samme navn, som kan ses på Davids Samling fra den 8. juni.
Boken utgis i forbindelse med en særutstilling av samme navn, som kan ses på Davids Samling fra den 8. juni.
Das Buch erscheint anlässlich der gleichnamigen Spezialausstellung, die bei Davids Samling ab dem 8. Juni besucht werden kann.
The book is published in conjunction with a special exhibition of the same name, which can be seen at The David Collection in Copenhagen from June 8th.
Torben Huss’ fotografier indgår også i samlinger på Det Kongelige Bibliotek, Brandts, ARoS, Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, Højstrupgård, LO-skolen og Fuglsang Kunstmuseum.
Torben Huss’ fotografier inngår også i samlinger på Det Kongelige Bibliotek, Brandts, ARoS, Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, Højstrupgård, LO-skolen og Fuglsang Kunstmuseum.
Torben Huss’ Fotografien gehen auch in die Sammlungen der Kgl. Bibliotek, Brandts, ARoS, Gentofte Kommunes Kunstbibliotek, Højstrupgård, LO-skolen und Fuglsang Kunstmuseum ein.
Torben Huss’ photographs are also included in collections at the Royal Library, Brandts, ARoS, Gentofte Municipality Art Library, Højstrupgård, LO School and Fuglsang Art Museum.Torben Huss sammenligner det færdige tryk med matchprint, mens trykker Preben Andersen justerer farveføringen.Torben Huss sammenligner det færdige trykk med matchprint, mens trykker Preben Andersen justerer fargeføringen.Torben Huss vergleicht den fertigen Druck mit dem Matchprint, während Drucker Preben Andersen die Passung des Druckbogens prüft.Torben Huss compares the finished print with the matchprints while printer Preben Andersen adjusts the ink controls.
Forneden ses tre fotos fra bogen, og et trykark. Det er en ung Torben Huss, man ser helt nederst til venstre.
Forneden ses tre fotos fra boken, og et trykkark. Det er en ung Torben Huss, man ser helt nederst til venstre.
Unten drei Fotos aus dem Buch, und ein Druckbogen. Es ist der junge Torben Huss, den man ganz unten links sehen kann.
Below you see three photos from the book, and a newly printed sheet. It’s a young Torben Huss you can see bottom left.