Trykstart med det svenske fotoforlag Journal
Trykkstart med det svenske fotoforlag Journal
Druckabnahme mit dem schwedischen Fotoverlag Journal
Printing Start-Up with the Swedish Publisher Journal

16-05-2018
16-05-2018
16-05-2018
16-05-2018
courtesy of Journal
I dagene 15.-16. maj var forlægger Gösta Flemming sammen med fotograferne Per Hastorp og Magnus Cederlund til trykstart på to fotobøger.
I dagene 15.-16. mai var forlegger Gösta Flemming sammen med fotografene Per Hastorp og Magnus Cederlund til trykkstart på to fotobøker
Vom 15.-16. Mai war Verleger Gösta Flemming zusammen mit den Fotografen Per Hastorp und Magnus Cederlund zum Druckstart von zwei Fotobüchern:
During the days 15th-16th May, publisher Gösta Flemming from the Swedish Publishing House Journal was visiting together with the photographers Per Hastorp and Magnus Cederlund to monitor the printing of two photo books.
‘Spring Signs’ indeholder Per Hastorps billeder af de sidste snebunker i bylandskabet inden forårets varme smelter dem helt væk. Billederne er taget i en række af Sveriges større byer, og har deres eget visuelle budskab. Per Hastorp er fotograf, billedredaktør og instruktør, og ‘Spring Signs’ er hans første bog.
‘Spring Signs’ viser bilder av de siste snebunker i bylandsskapet innen vårens varme smelter dem helt vekk. Bildene er tatt i en rekke af Sveriges større byer, og har deres eget visuelle budskap. Per Hastorp er fotograf, billedredaktør og instruktør, og ‘Spring Signs’ er hans første bok.
‘Spring Signs’ mit Bildern der letzten Schneeansammlungen in der Stadtlandschaft, bevor die Wärme des Frühlings sie ganz wegschmilzt. Die Fotos wurden in einer Reihe von Schwedens Großstädten aufgenommen, und sie haben ihre eigenen visuellen Botschaften. Per Hastorp ist Fotograf, Bilderredakteur und Instrukteur, und ‘Spring Signs’ ist sein erstes Buch.
‘Spring Signs’ shows Per Hastorp’s pictures of the last snowbunks in the cityscape before the heat of the spring melt them completely away. The pictures are taken in a number of Sweden’s major cities, and have their own visual message. Per Hastorp is a photographer, image editor and director, and ‘Spring Signs’ is his first book.
‘Skin Close’ er lavet af den svenskfødte fotograf Magnus Cederlund, der har boet i København næsten 30 år, hvor han har arbejdet som socialarbejder med hjemløse på mange forskellige institutioner. Billederne er af mennesker han har mødt her. De er taget i København 1996-2016, og alle med de medvirkendes tilladelse.
‘Skin Close’ er lavet av den svenskfødte fotograf Magnus Cederlund, som har bodd i København nesten 30 år, og her har arbeidet som sosialarbeider med hjemløse på mange forskjellige institusjoner. Bildene er av mennesker han har møtt her, og er tatt i København 1996-2016, og alle med de medvirkendes tillatelse.
‘Skin Close’ von dem schwedischen Fotografen Magnus Cederlund, der seit knapp 30 Jahren in Kopenhagen wohnt, und hier als Sozialarbeiter mit Obdachlosen in vielen verschiedenen Institutionen gearbeitet hat. Die Bilder sind von Menschen, die er hier getroffen hat, und wurden in Kopenhagen 1996-2016 aufgenommen. Alle Fotos wurden mit Erlaubnis der Mitwirkenden wiedergegeben.
‘Skin Close’ features images by the Swedish-born photographer Magnus Cederlund, who lived in Copenhagen for almost 30 years, working as a social worker with homeless people in various institutions. The images were taken in Copenhagen 1996-2016, depicting people he met here, with permission from the participants.
Per Hastorp (til højre) og Gösta Flemming med et trykark fra ‘Spring Signs’. Til venstre trykker Tom Pedersen.
Per Hastorp (til høyre) og Gösta Flemming med et trykkark fra ‘Spring Signs’. Til venstre trykker Tom Pedersen.
Per Hastorp (rechts) und Gösta Flemming mit Druckbogen zu ‘Spring Signs’. Links Drucker Tom Pedersen.
Per Hastorp (right) and Gösta Flemming with a printed sheet from ‘Spring Signs’. To the right: printer Tom Pedersen.
Gösta Flemming og Magnus Cederlund sammenligner matchprint med det færdige tryk af ‘Skin Close’.
Gösta Flemming og Magnus Cederlund sammenligner matchprint med det ferdige tryk av ‘Skin Close’.
Gösta Flemming und Magnus Cederlund vergleichen Matchprint mit dem ersten fertigen Druck zu ‘Skin Close’.
Gösta Flemming and Magnus Cederlund compare matchprints with the final prints of ‘Skin Close’.