Reproduktion af Lundbye-værker med Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes
Reproduksjon av Lundbye-verker med Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes
Reproduktion von Lundbye-Werken mit Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes
Reproduction of Works by Johan Thomas Lundbye with Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes

15-05-2018
15-05-2018
15-05-2018
15-05-2018
courtesy of Maja Lisa Engelhardt & Peter Brandes
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes var her i dag med en samling originale værker og ældre tryk af Johan Thomas Lundbyes billeder, som blev affotograferet til reproduktion i Narayanas Studio. Værkerne stammer hovedsagelig fra private samlinger, og har ikke tidligere været publiceret.
Kunstnerne Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes var her i dag med en samling originale verker og eldre trykk af Johan Thomas Lundbyes bilder, som ble avfotografert til reproduksjon i Narayanas Studio. Verkene stammer hovedsakelig fra private samlinger, og har ikke tidligere vært utgitt.
Die Künstler Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes kamen heute mit einer Sammlung originaler Werke und früheren Drucken von Johan Thomas Lundbyes Bildern, die zur Reproduktion in Narayanas Studio fotografiert wurden. Die Werke stammen hauptsächlich aus privaten Sammlungen, und sie sind bisher nicht veröffentlicht worden.
The artists Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes were here today with a collection of original works and older prints of Johan Thomas Lundbye's pictures, which were photographed for reproduction in Narayana's Studio. The works originate mainly from private collections and have not previously been published.
Et udvalg af reproduktionerne bruges på en plakat og en samling postkort, som blev trykt i dag.
Et utvalg av reproduksjonene brukes på en plakat og en samling postkort, som ble trykt i dag.
Eine Auswahl der Reproduktionen wurden für ein Plakat und eine Serie Postkarten verwendet, die heute gedruckt wurden.
Selected reproductions are used for a poster and a collection of postcards, which were printed today.
Desuden er bogen ‘Johan Thomas Lundbye 1818-1848’ under produktion hos narayana. Det rigt illustrerede katalog udgives af Forlaget Wunderbuch i forbindelse med en udstilling på Bispegaarden Kalundborg. Ved at sammenstille nærbilleder og detaljer med tekster fra Lundbyes dagbøger kastes nyt lys over værkerne, Hans Edvard Nørregård-Nielsen beskriver udførligt kunstnerens liv og værker, og Maja Lisa Engelhardt fortæller om sin hengivenhed for Lundbye som en af den danske Guldalders væsentligste kunstnere.
Dessuten er boken ‘Johan Thomas Lundbye 1818-1848’ under produksjon hos narayana. Den rikt illustrerte katalog utgis av Forlaget Wunderbuch i forbindelse med en utstilling på Bispegaarden Kalundborg. Ved å sammenstille nærbilder og detaljer med tekster fra Lundbyes dagbøker, kastes nytt lys over verkene, Hans Edvard Nørregård-Nielsen beskriver utførlig kunstnerens liv og verker, og Maja Lisa Engelhardt forteller om sin hengivenhed for Lundbye som en av den danske Guldalders viktigste kunstnere.
Außerdem ist das Buch ‘Johan Thomas Lundbye 1818-1848’ zur Produktion bei narayana. Der reich illustrierte Katalog erscheint beim Verlag Wunderbuch, anlässlich der Ausstellung bei Bispegaarden Kalundborg. Durch die Kombination von Nahaufnahmen und Details mit Texten von Lundbyes Tagebüchern wird neues Licht auf die Werke geworfen; Hans Edvard Nørregård-Nielsen beschreibt ausführlich Leben und Werk des Künstlers, und Maja Lisa Engelhardt erzählt von ihrer Hingegebenheit für Lundbye als einen der wesentlichsten Künstler des dänischen Goldenen Zeitalters.
In addition, the book ‘Johan Thomas Lundbye 1818-1848’ is under production at Narayana. The richly illustrated catalog is published by the publishing house Wunderbuch in connection with an exhibition at Bispegaarden Kalundborg. By compiling close-ups and details with texts from Lundbye’s diaries, new light is shed on the works. Hans Edvard Nørregård-Nielsen describes the artist’s life and works extensively, and Maja Lisa Engelhardt describes her devotion to Lundbye as one of the most important artists of the Danish Golden Age.


Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes vurderer trykket, både i dagslys og under den kalibrerede belysning ved trykmaskinens betragterbord, nedenfor sammen med grafiker Else Marie Madsen.


Maja Lisa Engelhardt og Peter Brandes vurderer trykket, både i dagslys og under den kalibrerte belysning ved trykkmaskinens betrakterbord, nedenfor sammen med grafiker Else Marie Madsen.


Maja Lisa Engelhardt und Peter Brandes bewerten den Druck, sowohl im Tageslicht als auch im kalibrierten Licht beim Betrachtertisch der Druckmaschine, unten rechts zusammen mit Grafikerin Else Marie Madsen.


Maja Lisa Engelhardt and Peter Brandes evaluate the print, both in daylight and under the calibrated light on the viewing desk by the printing machine, below together with graphic artist Else Marie Madsen.
Her ses et opslag fra bogens indledning ...
Her ses et oppslag fra bokens innledning ...
Hier ein Buchaufschlag aus dem Vorwort ...
Here a spread from the introduction ...
... og her et opslag fra katalogdelen.
... og her et oppslag fra katalogdelen.
... und hier ein Aufschlag aus dem Katalog-Teil.
... and here a spread from the catalogue.