Berit Valentin Eriksen til trykstart
Berit Valentin Eriksen til trykkstart
Berit Valentin Eriksen zur Druckabnahme
Berit Valentin Eriksen at the Printing Start-Up

11-05-2018
11-05-2018
11-05-2018
11-05-2018
courtesy of Jysk Arkæologisk Selskab & Museum Thy
Der var i dag trykstart på bogen ‘Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark’ med forskningschef Berit Valentin Eriksen, som er en af bogens tre hovedforfattere.

Publikationen har været undervejs i mere end 20 år, og bygger på arkæologiske udgravninger foretaget primært ved Bjerre i Thy.

Dette 2-binds værk på 868 sider udgives af Jysk Arkæologisk Selskab sammen med Museum Thy, og på grund af særligt gunstige bevaringsforhold i området og med brug af de seneste arkæologiske metoder har det været muligt at afdække mere end 800 års bronzealderhistorie i nyt videnskabeligt lys.

Det var derfor en mærkedag for hele holdet bag værket, da Berit Eriksen på alle forfatternes vegne kunne trykke på startknappen og se det første trykark komme ud af den nye KBA trykmaskine.
Det var i dag trykkstart på boken ‘Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark’ med forskningssjef Berit Valentin Eriksen, som er en af bokens tre hovedforfattere.

Publikasjonen har været underveis i mere end 20 år, og bygger på arkeologiske utgravninger foretatt primært ved Bjerre i Thy.

Dette 2-binds verk på 868 sider utgis av Jysk Arkæologisk Selskab sammen med Museum Thy, og på grunn av særlig gunstige bevaringsforhold i området og med bruk av de seneste arkeologiske metoder har det værtt mulig å avdekke mere enn 800 års bronzealderhistorie i nytt videnskabelig lys.

Det var derfor en merkedag for hele teamet bak verket, da Berit Eriksen på alle forfatternes vegne kunne trykke på startknappen og se det første trykkark komme ut av den nye KBA-trykkmaskinen.
Heute war Druckstart zum Buch ‘Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark’ (‘Siedlungen in der Bronze-Zeit und Landnutzung in Thy, Nordwest-Dänemark’) mit Forschungschefin Berit Valentin Eriksen, die eine der drei Hauptverfasser des Buches ist.
Die Publikation war mehr als 20 Jahre unterwegs und baut auf archäologische Ausgrabungen, die vor allem bei Bjerre in Thy vorgenommen wurden.
Dieses 2-Bandswerk mit 868 Seiten erscheint bei Jysk Arkæologisk Selskab, gemeinsam mit Museum Thy.
Wegen besonders günstigen Bewahrungsverhältnissen in dieser Umgebung und mit Hilfe der neuesten archäologischen Methoden war es möglich, mehr als 800 Jahre Bronzezeitgeschichte in neuem wissenschaftlichem Licht aufzudecken.
Deshalb war dies ein besonderer Tag für alle Beteiligten hinter dem Werk, als Berit Eriksen im Namen aller Verfasser den Startknopf drücken und den ersten Druckbogen aus der neuen KBA-Druckmaschine herauskommen sehen konnte.
Today the printing of the book 'Bronze Age Settlement and Land-Use in Thy, Northwest Denmark' was monitored by research director Berit Valentin Eriksen, one of the three main authors of the book.

The publication has been on its way for more 20 years and is based on archaeological excavations made primarily around Bjerre in Thy.

This two-volume work of 868 pages is published by Jysk Arkæologisk Selskab together with Museum Thy, and due to particularly favorable conservation conditions in the area and the use of new archaeological methods, it has been possible to uncover more than 800 years of Bronze Age history in a new scientific light.

It was therefore an anniversary for the whole team when Berit Eriksen could press the start button on behalf of all authors and see the first print sheet coming out of the new KBA machine.
Trykker Morten Lindberg fortæller Berit Valentin Eriksen lidt om farvestyring på KBA-trykmaskinen.
Trykker Morten Lindberg forteller Berit Valentin Eriksen litt om fargestyring på KBA-trykkmaskinen.
Drucker Morten Lindberg erzählt Berit Valentin Eriksen über Farbsteuerung auf der KBA-Druckmaschine.
Printer Morten Lindberg explains a bit about color management on the KBA printing machine to Berit Valentin Eriksen.
Berit Valentin Eriksen fortæller lidt om udgravningen i forbindelse med et af billederne på bogens første ark, mens trykker Morten Lindberg og ordrestyrer Poul Lauritsen ser til. Nedenfor ses et trykark fra bind 2.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen blar det første trykkark igjennom, mens trykker Morten Lindberg og ordrestyrer Poul Lauritsen ser på. Nedenfor ses et trykkark fra bind 2.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen blättert durch den ersten Druckbogen, während Drucker Morten Lindberg und Projektleiter Poul Lauritsen zusehen. Unten ein Druckbogen zum 2. Band.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen relates an incident related to one of the images on the first sheet to printer Morten Lindberg and project manager Poul Lauritsen. Below a printed sheet from the second volume.
Photo © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen sætter KBA’en i gang med at trykke første ark i det store 2-bindsværk.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen setter KBA’en i gang med å trykke første ark i det store 2-bindsverk.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen startet den Druck auf der KBA mit dem ersten Bogen zu dem großen 2-Bandswerk.
Foto © Normann Aaboe Nielsen.
Berit Valentin Eriksen initiates the printing of the large 2-piece work by pressing the red button on the KBA machine.
Photo © Normann Aaboe Nielsen.