Aarhus Universitetsforlag på besøg
Aarhus Universitetsforlag på besøk
Aarhus Universitätsverlag zu Besuch
Visit by Aarhus University Press

24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
24-04-2018
courtesy of Aarhus Universitetsforlag

I forbindelse med trykningen af bøgerne ‘Sydhavsøen’ og den nyeste Tænkepause ‘Kød’ er et hold redaktører og grafikere fra Aarhus Universitetsforlag på besøg for at se trykkeriet og de nye maskiner.


Øverst ses der både på et frisk trykark og en falset blåkopi af ‘Sydhavsøen’, der er ved at blive trykt på den nyeste af narayana’s to Rapida 106 trykmaskiner. Fra venstre ses trykker Thomas Juul, grafiker Jørgen Sparre, redaktør Karina Bell Ottosen, redaktør Leif Balthzersen, redaktør Lea Albrechtsen, ordrestyrer Catrine Marcussen, redaktør Cecilie Harrits, redaktionschef Søren Mogensen Larsen og ordrestyrer Poul Lauritsen.


Til højre og nedenunder ses et par glimt fra trykningen af omslaget til Tænkepause nr. 60, ‘Kød’. Søren Mogensen Larsen er ansvarlig for serien, som startede i 2012 og rundede 1 million solgte eksemplarer i slutningen af sidste år.
I forbindelse med trykkingen af bøkene ‘Sydhavsøen’ og den nyeste Tænkepause ’Kød’ er en gruppe redaktører og grafikere fra Aarhus Universitetsforlag på besøk for å se trykkeriet og de nye maskiner.

Øverst ses det både på et friskt trykark og en falset blåkopi av ‘Sydhavsøen’, som er i gang med å bli trykt på den nyeste av narayana’s to Rapida 106 trykkmaskiner. Fra venstre ses trykker Thomas Juul, grafiker Jørgen Sparre, redaktør Karina Bell Ottosen, redaktør Leif Balthzersen, redaktør Lea Albrechtsen, ordrestyrer Catrine Marcussen, redaktør Cecilie Harrits, redaksjonssjef Søren Mogensen Larsen og ordrestyrer Poul Lauritsen.

Til høyre og nedenunder ses et par glimt fra trykningen av omslaget til Tænkepause nr. 60, ‘Kød’. Søren Mogensen Larsen er ansvarlig for serien, som startet i 2012 og rundet 1 million solgte eksemplarer i slutten 2017.
In Verbindung mit dem Druck der Bücher ‘Sydhavsøen’ (‘Die Südseeinsel’) und ’Kød’ (‘Fleisch’), einer neuen Ausgabe zur Serie ‘Tænkepauser’ (‘Gedankenpausen’), ist eine Gruppe Redakteure und Grafiker vom Aarhus Universitätsverlag zu Besuch, um die Druckerei und die neuen Maschinen zu sehen.

Obenstehend werden die gefalzten Bogen zu ‘Sydseeinsel’ geprüft, die gerade auf der neusten von narayana’s zwei Rapida 106 Druckmaschinen gedruckt wurden. Von links sieht man Drucker Thomas Juul, Grafiker Jørgen Sparre, Redakteurin Karina Bell Ottosen, Redakteur Leif Balthzersen, Redakteurin Lea Albrechtsen, Projektleiterin Catrine Marcussen, Redakteurin Cecilie Harrits, Redaktionschef Søren Mogensen Larsen und Projektleiter Poul Lauritsen.

Rechts sieht man Søren Mogensen Larsen mit dem Umschlag zur Gedankenpause Nr. 60, ‘Fleisch’. Søren Mogensen Larsen ist verantworlich für die Serie, die 2012 begann und Ende des letzten Jahres 1 Million verkaufte Exemplare feiern konnte.
In connection with the printing of the books ‘Sydhavsøen’ (South Sea Island) and the latest book in the series Tænkepauser (Reflections) ‘Kød’ (Beef), a team of editors and graphic designers from Aarhus University Press are visiting to see the printing press and the new machines.

Above, the newly printed sheets from ‘Sydhavsøen’ are reviewed. From the left are seen printer Thomas Juul, graphic designer Jørgen Sparre, editor Karina Bell Ottosen, editor Leif Balthzersen, editor Lea Albrechtsen, project manager Catrine Marcussen, editor Cecilie Harrits, editorial director Søren Mogensen Larsen and project manager Poul Lauritsen.

To the right and below a few glimpses from the printing of the cover for Reflections No. 60, 'Meat'. Søren Mogensen Larsen is responsible for the series, which started in 2012 and passed 1 million sold copies at the end of last year.
Et glimt fra trykningen af ‘Sydhavsøen’, hvor Jørgen Sparre har stået for den grafiske tilrettelæggelse, og Karina Bell Ottosen for redaktionen.
Et glimt fra trykkingen af ‘Sydhavsøen’, hvor Jørgen Sparre har stått for den grafiske tilretteleggelse, og Karina Bell Ottosen for redaksjonen.
Blick in den Druck von ‘Sydhavsøen’ (‘Südseeinsel’), wo Jørgen Sparre für die grafische Zurechtlegung verantwortlich ist, und Karina Bell Ottosen für die Redaktion.
A glimpse from the printing of ‘Sydhavsøen’, designed by Jørgen Sparre and edited by Karina Bell Ottosen.
Tre glade redaktører.
Tre glade redaktører.
Drei zufriedene Redakteure.
Three happy editors.