Trykstart på 3 bøger med det svenske forlag Journal
Trykkstart på 3 bøker med forlaget Journal
Druckabnahme mit 3 Büchern vom Verlag Journal
Printing Start-Up on three books by the Swedish Publisher Journal

19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
19-04-2018
courtesy of Journal

I dagene 16.-19. april blev 3 fotobøger klargjort og trykt for det svenske forlag Journal:

‘Fast Cities’ med billeder af den norske fotograf Morten Andersen

‘Open Shutter Hammarkullen’ med billeder af den svenske fotograf Hendrik Zeitler

‘Halfway Mountain’ med billeder af den italienske fotograf Guilia Mangione.

I dagene 16.-19. april ble 3 fotobøker gjort klar og trykt for det svenske forlag Journal:

‘Fast Cities’ med bilder av den norske fotograf Morten Andersen

‘Open Shutter Hammarkullen’ med bilder av den svenske fotograf Hendrik Zeitler

‘Halfway Mountain’ med bilder av den italienske fotograf Guilia Mangione.

Am 16.-19. April wurden 3 Fotobücher für den schwedischen Verlag Journal vorbereitet und gedruckt:

‘Fast Cities’ mit Bildern des norwegischen Fotografen Morten Andersen

‘Open Shutter Hammarkullen’ Hammarkullen’ mit Bildern des schwedischen Fotografen Hendrik Zeitler

‘Halfway Mountain’ mit Bildern der italienischen Fotografin Guilia Mangione.

During the days 16th-19th April, three photo books were prepared and printed for the Swedish Publisher Journal:

‘Fast Cities’ with photos by Norwegian photographer Morten Andersen

‘Open Shutter Hammarkullen’ with photos by Swedish photographer Hendrik Zeitler

‘Halfway Mountain’ with photos by Italian photographer Guilia Mangione
Guilia Mangione vurderer et trykt ark til bogen ‘Halfway Mountain’ sammen med Gösta Flemming. Bogen er en række billeder taget i Danmark som en undersøgelse af, om Danmark virkelig er verdens lykkeligste land, som det ofte bliver kaldt.
Guilia Mangione vurderer et trykt ark til boken ‘Halfway Mountain’ sammen med Gösta Flemming. Boken består av en rekke bilder tatt i Danmark som en undersøgelse av, om Danmark virkelig er verdens lykkeligste land, som det ofte blir kaldt.
Guilia Mangione begutachtet einen gedruckten Bogen zum Buch ‘Halfway Mountain’, zusammen mit Gösta Flemming. Das Buch besteht aus einer Reihe Bildern, die in Dänemark aufgenommen wurden, zur Untersuchung, ob Dänemark wirklich das glücklichste Land der Erde ist, wie es oft genannt wird.
Italian photographer Guilia Mangione evaluates a printed sheet for the book ‘Halfway Mountain’ together with Gösta Flemming. The book is a series of images taken in Denmark as a survey of whether Denmark is truly the world's happiest country, as it is often called.
Et glimt fra scannerafdelingen, hvor Morten Andersen og forlagsdirektør Gösta Flemming sammenligner prøvetryk fra scannerafdelingen med medbragte farveprint.
Et glimt fra skanneravdelingen, hvor Morten Andersen og forlagsdirektør Gösta Flemming sammenligner prøvetrykk fra skanneravdelingen med medbrakt fargeprint.
Blick in die Scanner-Abteilung, wo Morten Andersen und Verlagsdirektor Gösta Flemming den Probedruck der Scanner-Abteilung mit mitgebrachtem Farbenprint vergleichen.
A glimpse from the scanning department, where Morten Andersen and Publishing Director Gösta Flemming compare proofs from the scanner department with their own color prints.
Den norske fotograf Morten Andersen vurderer sammen med trykker Thomas Juul et trykark fra bogen ‘Fast Cities’. Bogen er en samling af fotos fra 9 af verdens største byer (Mexico City, Cairo, Mumbai, Kolkata, Dhaka, Shanghai, Sao Paulo, Djakarta og Lagos), og udkommer i maj måned på Forlaget Journal.
Den norske fotograf Morten Andersen vurderer sammen med trykker Thomas Juul et trykkark fra boken ‘Fast Cities’. Boken er en samling fotos fra 9 av verdens største byer (Mexico City, Cairo, Mumbai, Kolkata, Dhaka, Shanghai, Sao Paulo, Djakarta og Lagos), og utkommer i mai måned på Forlaget Journal.
Der norwegische Fotograf Morten Andersen bewertet zusammen mit Drucker Thomas Juul einen Druckbogen zum Buch ‘Fast Cities’. Das Buch ist eine Sammlung von Fotos aus 9 der größten Städte der Erde (Mexiko City, Kairo, Mumbai, Kolkata, Dhaka, Shanghai, Sao Paulo, Djakarta und Lagos), und erscheint im Mai beim Verlag Journal.
Norwegian photographer Morten Andersen evaluates a printed sheet from the book ‘Fast Cities’ together with printer Thomas Juul. The book is a collection of photos from 9 of the world's largest cities (Mexico City, Cairo, Mumbai, Kolkata, Dhaka, Shanghai, Sao Paulo, Jakarta and Lagos), and will be published in May by the publisher Journal.
Scannerfører Flemming Haxholdt og Hendrik Zeitler får de sidste farvekorrektioner på plads til bogen ‘Open Shutter Hammarkullen’.
Skannerfører Flemming Haxholdt og Hendrik Zeitler får de siste fargekorreksjoner på plass til boken ‘Open Shutter Hammarkullen’.
Scannerführer Flemming Haxholdt und Hendrik Zeitler nehmen die letzten Farbkorrekturen zum Buch ‘Open Shutter Hammarkullen’ vor.
Scanner operator Flemming Haxholdt and Hendrik Zeitler are getting the final color corrections in place for the book ‘Open Shutter Hammarkullen’.
‘Open Shutter Hammarkullen’ er i stort format og viser en samling flotte, lyseksperimenterende fotos taget i Göteborg-forstaden Hammarkullen. Bogen udgives i maj måned på forlaget Journal. Her ses trykker Lars Thyssen sammen med forlagsdirektør Gösta Flemming fra Journal.
‘Open Shutter Hammarkullen’ er i stort format og viser en samling flotte, lyseksperimenterende fotos tatt i Göteborg-forstaden Hammarkullen. Boken utgis i mai måned på forlaget Journal. Her ses trykker Lars Thyssen sammen med forlagsdirektør Gösta Flemming fra Journal.
‘Open Shutter Hammarkullen’ ist in Großformat und zeigt eine Sammlung schöner, lichtexperimentierenden Fotos aus der Göteborg-Vorstadt. Das Buch erscheint im Mai beim Verlag Journal. Hier Drucker Lars Thyssen zusammen mit Verlagsdirektor Gösta Flemming von Journal.
‘Open Shutter Hammarkullen’ is in a large format and shows a collection of beautiful, light-experimental photos taken in a suburb of Göteborg called Hammarkullen. The book is published in May by the Publisher Journal. Here, printer Lars Thyssen is seen togther with Publishing Director Gösta Flemming from Journal.