Ole Aakjær til trykstart
Ole Aakjær til trykkstart
Ole Aakjær zur Druckabnahme
Ole Aakjær at the Printing Start-Up

16-04-2018
16-04-2018
16-04-2018
16-04-2018
courtesy of Ole Aakjær and Gren & Lund Reklamebureau
Gren & Lund Reklamebureau med Per Gren og Peder Lund er på besøg sammen med tegner og maler Ole Aakjær for at følge trykningen af udstillingskataloget ‘Broken Porcelain’.
Bogen bliver præsenteret for første gang til ferniseringen den 5. maj hos Galerie Moderne Silkeborg.
Ole Aakjær er uddannet tegner/illustrator og har drevet sin egen tegnestue siden 1992. Han har vundet en lang række konkurrencer og udmærkelser, og har høstet stor anerkendelse som både idémager, plakatdesigner og kunstner.
Ole Aakjær har malet siden han var i stand til at holde om en blyant. Hans værker er næsten altid udført i akvarel og tusch på papir – ofte i meget store formater.
Gren & Lund Reklamebureau med Per Gren og Peder Lund er på besøk sammen med tegner og maler Ole Aakjær for å følge trykkingen af utstillingskatalogen ‘Broken Porcelain’.
Boken blir presentert for første gang til ferniseringen den 5. mai hos Galerie Moderne Silkeborg.
Ole Aakjær er utdannet tegner/illustrator og har drevet sin egen tegnestue siden 1992. Han har vundet en lang rekke konkurranser og utmerkelser, og har høstet stor anerkjennelse som både idémaker, plakatdesigner og kunstner.
Ole Aakjær har malt siden han var i stand til at holde en blyant. Hans verker er nesten alltid utført i akvarell og tusj på papir – ofte i meget store formater.
Gren & Lund Reklamebureau mit Per Gren und Peder Lund sind zusammen mit Zeichner und Maler Ole Aakjærs zu Besuch, um dem Druck des Ausstellungskataloges ‘Broken Porcelain’ (‘Zerbrochenes Porzellan’) zu folgen.
Das Buch wird zum ersten Mal zur Vernissage am 5. Mai in der Galerie Moderne Silkeborg präsentiert.
Ole Aakjær ist ausgebildeter Zeichner/Illustrator und hat seit 1992 seine eigene Zeichenstube. Er gewann eine lange Reihe Konkurrenzen und Auszeichnungen, und hat außerderm große Anerkennung sowohl als Idee-Entwickler, Plakatdesigner und Künstler geernet.
Ole Aakjær malt, seit er einen Bleistift halten konnte. Seine Werke sind fast immer als Aquarelle oder Tusche auf Papier hergestellt – oft in sehr großen Formaten.
Gren & Lund Advertising Agency with Per Gren and Peder Lund are visiting together with the artist and painter Ole Aakjær to monitor the printing of the exhibition catalog ‘Broken Porcelain’.
The book will be presented for the first time at the vernissage on May 5 at Galerie Moderne Silkeborg.
Ole Aakjær is a trained artist / illustrator and has been running his own design studio since 1992. He has won numerous competitions and awards, and has received great recognition as an ideas man, poster designer and artist.
Ole Aakjær has been painting since he was able to hold a pencil. His works are almost always created in watercolor and ink on paper – often in very large formats.
Ole Aakjær (forrest), Peder Lund og Per Gren ser på trykark, mens faktor Jeppe Madsen laver en falseprøve, og trykker Lars Thyssen checker trykket.
Ole Aakjær (forrest), Peder Lund og Per Gren ser på trykkark, mens faktor Jeppe Madsen lager en falseprøve, og trykker Lars Thyssen sjekker trykket.
Ole Aakjær (vorderst), Peder Lund und Per Gren betrachten einen Druckbogen, während Druckermeister Jeppe Madsen eine Falzprobe herstellt, und Drucker Lars Thyssen den Druck prüft.
Ole Aakjær (front), Peder Lund and Per Gren are looking at print sheets, while printing foreman Jeppe Madsen makes a folding test, and Lars Thyssen checks the print.
Et opslag fra bogen.
Et oppslag fra boken.
Ein Buchaufschlag.
A spread from the book.