Kominek Gallery, Berlin
til trykstart
Kominek Gallery, Berlin
til trykkstart
Kominek Gallery, Berlin
zur Druckabnahme
Kominek Gallery, Berlin
at the Printing Start-Up

13-04-2018
13-04-2018
13-04-2018
13-04-2018
courtesy of Kominek Books

I dag er der trykstart på fotobogen ‘Rayon Vert’, som udgives af Kominek Books.
Kominek Gallery repræsenterer mange forskellige kunstnere fra ind- og udland. Deres forlagshus Kominek Books har tematisk fokus på dokumentar-fotografering, og har udgivet publikationer af fotografer som Alec Soth, Viviane Sassen, Enrique Metinides, Greg Girad, Zoè Beausire, Rinko Kawacuhi og Birthe Piontek.

Fotografen Senta Simond bor og arbejder i Schweiz. Hun er uddannet Master of Arts i Photography / Art Direction på ECAL / University of Art and Design Lausanne.

I dag er det trykkstart på fotoboken ’Rayon Vert’, som utgis af Kominek Books.
Kominek Gallery representerer mange forskjellige kunstnere fra inn- og utland. Deres forlagshus Kominek Books har tematisk fokus på dokumentar-fotografering, og har inntil nå udgitt publikationer af fotografer som Alec Soth, Viviane Sassen, Enrique Metinides, Greg Girad, Zoè Beausire, Rinko Kawacuhi og Birthe Piontek.

Fotografen Senta Simond bor og arbejder i Schweiz. Hun er uddannet Master of Arts i Photography / Art Direction på ECAL / University of Art and Design Lausanne.

Heute ist Druckstart zum Fotobuch ‘Rayon Vert’, das von Kominek Books herausgegeben wird.
Kominek Gallery repräsentiert viele verschiedene Künstler aus dem In- und Ausland. Ihr Verlagshaus Kominek Books hat thematisch Fokus auf Dokumentar-Fotografie, und es hat bisher Publikationen von Fotografen wie Alec Soth, Viviane Sassen, Enrique Metinides, Greg Girad, Zoè Beausire, Rinko Kawacuhi und Birthe Piontek herausgegeben.

Die Fotografin Senta Simond lebt und arbeitet in der Schweiz. Sie ist ausgebildet zum Master of Arts in Photography / Art Direction på ECAL / University of Art and Design Lausanne.

Today is printing start-up on the photobook ‘Rayon Vert’, published by Kominek Books.
Kominek Gallery represents many different artists from home and abroad. Their publishing house Kominek Books has a thematic focus on documentary photography, and has published works by photographers such as Alec Soth, Viviane Sassen, Enrique Metinides, Greg Girad, Zoè Beausire, Rinko Kawacuhi and Birthe Piontek.

The photographer Senta Simond lives and works in Switzerland. She is a Master of Arts in Photography / Art Direction at ECAL / University of Art and Design Lausanne.
Fotograf Senta Simond og galleriejer Michael Kominek checker et trykark sammen med narayana’s trykfaktor Jeppe Madsen. I baggrunden trykker Thomas Juul. For at opnå en særlig dyb sort farve trykkes gråtonebillederne i triplex.
Fotograf Senta Simond og gallerieier Michael Kominek sjekker et trykkark sammen med narayanas trykkfaktor Jeppe Madsen. I bakgrunnen trykker Thomas Juul. For å oppnå en særlig dyp sort farge trykkes gråtonebildene i triplex.
Fotografin Senta Simond und Gallerie-Besitzer Michael Kominek prüfen einen Druckbogen zusammen mit narayana’s Druckermeister Jeppe Madsen. Im Hintergrund steht Drucker Thomas Juul. Um eine besondere Tiefe in der schwarzen Farbe zu erreichen, werden til Grauton-Bilder in Triplex gedruckt.
Photographer Senta Simond and gallery owner Michael Kominek check a printed sheet together with Narayana's Printing Foreman Jeppe Madsen. In the background is seen printer Thomas Juul. To obtain a particularly deep black color, the black and white images are printed in triplex.
Senta Simond – i midten, sammen med grafiker Florence Meunier og Michael Kominek – har netop taget et foto af de trykplader, som kommer ud af CTP-maskinen.
Senta Simond – i mitten, sammen med grafiker Florence Meunier og Michael Kominek – har nettopp tatt et foto av de plater, som kommer ut av CTP-maskinen.
Senta Simond – in der Mitte, zusammen mit Grafikerin Florence Meunier und Michael Kominek – hat gerade ein Foto von den Platten aufgenommen, die aus der CTP-Maschine herauskommen.
Senta Simond – in the middle, together with graphic designer Florence Meunier and Michael Kominek – has just taken a photo of the printing plates coming out of the CTP machine.
En trykplade til bogen er på vej ud af CTP-maskinen, mens en anden er på vej ind i fremkalderen, og en tredje er på vej til belysning.
En trykkplate til boken er på vei ut av CTP-maskinen, mens en anden er på vei inn i fremkalderen, og en tredje er på vei til belysning.
Eine Druckplatte zum Buch auf dem Weg aus der CTP-Maschine heraus, während eine zweite auf dem Weg in den Entwickler ist, und die dritte auf dem Weg zur Belichtung.
A printing plate is on the way out of the CTP, while another is on its way into the developer, and a third is on its way to the imagesetter.
Fotograf Senta Simond har netop trykket på startknappen for at sætte trykningen i gang.
Fotograf Senta Simond har nettopp trykket på startknappen for at sette trykkingen i gang.
Fotografin Senta Simond hat in diesem Augenblick auf die Start-Taste gedrückt, um den Druck in Gang zu setzten.
Photographer Senta Simond just pressed the start button to initiate the printing.