Eventyrlige akvareller
Eventyrlige akvareller
Märchenhafte Aquarelle
Fairytale Watercolors

12-04-2018
12-04-2018
12-04-2018
12-04-2018
courtesy of Opal
Det svenske bogforlag Opal forbereder udgivelsen af gemmebogen ‘Det var en gång’, hvor man selv kan klistre billeder og andet ind, så både børn og forældre senere kan glæde sig over minderne.

Bogen er illustreret med fantasifulde akvareller af den prisbelønnede svenske illustrator Maj Fagerberg. Her er en lille forsmag på hendes fine gengivelser af planter, børn og fantasivæsener.

Akvarellerne affotograferes med et Phase One iXG 100MP kamera, som kan scanne malerier, akvareller, plakater mm i absolut topkvalitet i både helt små og meget store størrelser. Derefter laves matchprint, som sammenlignes med originalerne.

Det svenske bokforlag Opal forbereder utgivelsen av minneboken ‘Det var en gång’, hvor man selv kan klistre bilder mm inn, så både barn og foreldre senere kan glede seg over minnene.

Boken er illustrert med fantasifulle akvareller av den prisbelønte svenske illustrator Maj Fagerberg. Her er en liten forsmak på hennes fine gjengivelser av planter, barn og fantasivesener.

Akvarellene avfotograferes med et Phase One iXG 100MP kamera, som kan skanne malerier, akvareller, plakater mm i absolutt toppkvalitet i både helt små og meget store størrelser. Deretter lager man matchprint, som sammenlignes med originalene.

Der schwedische Buchverlag Opal bereitet die Ausgabe des Erinnerungsbuches ‘Es war einmal’ vor, in welches man selbst Bilder u.a. einkleben kann, so dass sowohl Kinder als auch Eltern sich später an den Erinnerungen erfreuen können.

Das Buch ist mit fantasievollen Aquarellzeichnungen von der preisgekrönten schwedischen Illustratorin Maj Fagerberg geschmückt. Hier ein kleiner Vorgeschmack zu ihren feinen Wiedergaben von Pflanzen, Kindern und Fantasiegeschöpfen.

Die Aquarelle werden mit der Phase One iXG 100MP Kamera aufgenommen, die Gemälde, Aquarelle, Plakate u.ä. in absoluter Spitzenqualität in Klein- und Großformat einscannt. Danach wird Matchprint ausgefahren, der mit dem Original verglichen wird.

The Swedish book publisher Opal is preparing to release a booklet called ‘Det var en gång’ (Once upon a time) where you can paste in your own pictures etc., so that both children and parents can enjoy the memories later.

The book is illustrated with imaginative watercolors by the award-winning Swedish illustrator Maj Fagerberg. Here is a small taste of her beautiful representations of plants, children and fantasy creatures.

The watercolors are captured with a Phase One iXG 100MP camera, which can scan paintings, watercolors, posters, etc. in absolute top quality in both very small and very large sizes. Then matchprints are made and compared to the originals.

Maj Fagerbergs finurlige illustrationer kan få smilene frem hos både små og store børn.
Her sammenligner scannerfører Amancay Karottki og ordrestyrer Catrine Marcussen originaler og matchprint.
Maj Fagerbergs finurlige illustrasjoner kan få smilene frem hos både små og store barn.
Her sammenligner skannerfører Amancay Karottki og ordrestyrer Catrine Marcussen originaler og matchprint.
Maj Fagerbergs finürliche Illustrationen können bei kleinen und großen Kindern Lächeln hervorbringen.
Hier vergleicht Scannerführerin Amancay Karottki und Projektleiterin Catrine Marcussen Original und Matchprint.
Maj Fagerberg’s charming illustrations can bring smiles on the faces of both young and old children.
Here, scanner operator Amancay Karottki and project manager Catrine Marcussen compare originals and matchprints.