Ny klokkestabel hos Narayana Press
Ny klokkestabel hos Narayana Press
Glockenstapel bei Narayana Press
New Bell Tower at Narayana Press

12-04-2018
12-04-2018
12-04-2018
12-04-2018
Narayana Press har opstillet en klokkestabel, som står ved indkørslen på vej til trykkeriet. Klokkestablen med ophæng og installation af klokken er leveret af Dansk Kirkeklokketeknik i Løkken. Klokken er støbt hos Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg, Norge, som er det eneste klokkestøberi i Norden.
Klokken vejer 1,15 tons. Taget på stablen er lavet af kobber, og konstruktionen består af 8 x 8 tommer egetømmer.

Klokken har forskellige former for lyd, alt efter måden den bliver brugt på:

Time- og Bedeslag: Denne form for ringning bliver fremkaldt med en såkaldt støbejernshammer, som er anbragt uden for klokken, og bruges til de enkelte slag hver fulde time, samt et antal slag lige før meditationstiderne.

Ringning: Ringning foregår ved, at klokken svinger frem og tilbage, så kneblen, der er ophængt inde i klokken, rammer indersiden under klokkens bevægelser.

På billedet nedenunder til højre ser man nogle fine vandrette linjer på klokkens inderside. Disse er spor efter støberiets regulering eller ‘stemning’ af klokkens lyd, der sker ved at fræse i dens overflade. Dette er en højteknologisk proces, der elektronisk stemmer klokken til at ringe i et bestemt toneleje, i dette tilfælde tonen ‘E’.


Hør klokken her:
Narayana Press har stilt opp en klokkestabel, som står ved innkjørselen på vej til trykkeriet. Klokkestabelen med oppheng og installasjon av klokken er levert av Dansk Kirkeklokketeknik i Løkken. Klokken er støpt hos Olsen Nauen Klokkestøperi i Tønsberg, Norge, som er det eneste klokkestøperi i Norden.
Klokken veier 1,15 tonn. Taket på stabelen er lagd av kobber, og konstruksjonen består av 8 x 8 tommer eiketømmer.

Klokken har forskjellige former for lyd, ettersom måten den blir brukt på:

Time- og Bedeslag: Denne form for ringning blir fremkalt med en såkalt støpejernshammer, som er anbrakt utenfor klokken, og bruges til de enkelte slag hver hele time, samt et anntal slag like før meditasjonstidene.

Ringning: Ringning foregår ved at klokken svinger frem og tilbake, så kneblen, som er opphengt inne i klokken, treffer innersiden under klokkens bevegelser.

På bildet nedenfor til høyre ser man noen fine vannrette linjer på klokkens innerside. Disse er spor etter støperiets regulering eller ‘stemming’ av klokkens lyd, som sker ved å frese i dens overflate. Dette er en høyteknologisk prosess, som elektronisk stemmer klokken til å ringe i en bestemt tonehøyde, i dette tilfelle tonen ‘E’.


Hør klokken her:
Narayana Press hat einen Glockenstapel in traditioneller Bauweise aufgestellt, der bei der Einfahrt zur Druckerei steht. Der Glockenturm mit Aufhängung und Installation der Glocke wurde von ‘Dansk Kirkeklokketeknik’ in Løkken geliefert. Die Glocke wurde von ‘Olsen Nauen Klokkestøperi’ in Tønsberg, Norwegen, gegossen, welche die einzige Glockengießerei im Norden ist.
Die Glocke wiegt 1,15 Tonnen. Das Dach des Turmes ist aus Kupfer, und der Glockenstuhl besteht aus 8 x 8 Zoll Eichenstämmen.

Die Glocke hat verschiedene Klänge, je nach Art und Weise des Gebrauches:

Stunden- und Gebetsschlag: Dieser Klang wird mit einem sogenannten Gusseisen-Hammer hervorgerufen, der außerhalb der Glocke angebracht ist, und wird für einzelne Schläge zu jeder vollen Stunde gebraucht, und mehrere Schläge kurz vor den Meditationszeiten.

Läuten: Das Läuten geschieht, indem die Glocke vor- und zurückschwingt, so dass der Klöppel, der innen in der Glocke aufgehängt ist, durch die Bewegungen der Glocke die Innenseite trifft.

Im Bild unten rechts sieht man feine waagerechte Linien auf der Innerseite der Glocke. Diese sind Spuren nach der Regulierung der Gießerei zur ‘Stimmung’ des Glockenklanges, welche durch Fräsen in der Oberfläche entstehen. Dies ist ein hochtechnologischer Prozess, der die Glocke elektronisch stimmt, in einer bestimmten Tonlage zu läuten, in diesem Falle Ton ‘E’.


Hier klicken, um die Glocke zu hören:
Narayana Press has installed a bell tower by the entrance to the press. Dansk Kirkeklokketeknik, Løkken has delivered the bell tower and installed the bell. The bell itself has been cast by Nauen Klokkestøberi, Tønsberg, Norway, which is the only bell foundry in the Nordic countries.
The bell weighs 1.15 tons. The roof of the bell tower is made of copper and the construction of 8 x 8” oak timber.

The bell has different sounds, depending on its use:

Hourly strokes and strokes for prayer: This type of ringing is made by a cast iron hammer, which is placed outside the bell and is used for single strokes every hour and for a number of strokes before meditation times.

Ringing: is produced when the bell is made to swing and the clapper inside strikes the soundbow of the bell.

In the picture below to the right some fine, horizontal lines are seen on the inside of the bell. These are made when the foundry tunes the bell by lathing the inner surface. This is an advanced process that tunes the bell to a certain tune, in this case an E.


Hear the clock here:
Nærbillede af klokken med knebel. Til venstre i billedet hammermekanismen.
Nærbilde af klokken med knebel. Til venstre i bildet hammermekanismen.
Nahbild der Glocke mit Klöppel. Links im Bild der Hammermechanismus.
Close up of the bell with the clapper. To the left the hammer is seen.
De fine linjer på klokkens inderside.
De fine linjer på klokkens innerside.
Die feinen Linien auf der Innenseite der Glocke.
The fine lines inside the bell.
Nattebillede af klokkestabelen.
Nattbilde av klokkestabelen.
Nachtbild des Glockenturmes.
Night photo of the bell tower.