Trykstart på ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’
Trykkstart på ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’
Druckstart ‘Gjorslev – eine Bischofsburg bei Stevns’
Printing Start-Up on ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’

10-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
10-04-2018
Courtesy of Jesper Jørgensen
Redaktør og forfatter Jesper Jørgensen er på besøg for at følge trykningen af bogen ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’.
Jesper Jørgensen er på besøk for å følge trykkningen av boken ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’.
Jesper Jørgensen ist zu Besuch, um dem Druck des Buches ‘Gjorslev – eine Bischofsburg auf Stevns’ zu folgen.
The author and editor Jesper Jørgensen is visiting to follow the printing of the book ‘Gjorslev – en bispeborg på Stevns’ (Gjorslev – a Bishop’s Castle on Stevns).
Gjorslev Slot er Danmarks største middelalderslot, og det ældste som stadig er beboet. Det blev opført omkring 1396, da Dronning Margrete I var ved magten.
Gjorslev Slot er Danmarks største middelalderslott, og det eldste som fremdeles er bebodd. Det ble oppført omkring 1396, da Dronning Margrethe I var ved makten.
Schloss Gjorslev ist Dänemarks größtes Mittelalterschloss, und das älteste, das immer noch bewohnt ist. Es wurde um 1396 gebaut, als Königin Margrete I an der Macht war.
Gjorslev Slot is the largest medieval castle in Denmark, and the oldest still inhabited. It was built around 1396, when Queen Margrete I was in power.
Den rigt illustrerede bog fortæller om Gjorslevs mange ejere: Peder Jensen Lodehat og de øvrige roskildebisper samt den brogede skare af kongelige, adelige, nyrige købmænd og dygtige landmænd, som overtog Gjorslev efter reformationen, afsluttende med Lone Kühlmanns fornøjelige skildring af sin tid som husholdningselev på Gjorslev 1962-63.
Den rikt illustrerte bok forteller om Gjorslevs mange eiere: Peder Jensen Lodehat og de andre Roskilde-bisper samt de forskjellige kongelige, adelige, nyrike kjøpmenn og dyktige bønder, som overtok Gjorslev etter reformasjonen, avsluttende med Lone Kühlmanns morsomme skildring av hennes tid som husholdningselev på Gjorslev 1962-63.
Das reich illustrierte Buch erzählt von Schloss Gjorslevs vielen Eigentümern: Peder Jensen Lodehat und die übrigen Roskilde-Bischöfe, eine bunt gemischte Gruppe von Königlichen, Adeligen, neureichen Kaufmännern und tüchtigen Landwirten, die Gjorslev nach der Reformation übernahmen. Abschließend folgt eine humoristische Schilderung von Lone Kühlmann, aus ihrer Ausbildungszeit zur Haushälterin auf Gjorslev 1962-63.
The richly illustrated work narrates the story of the many owners of Gjorslev: Peder Jensen Lodehat and the other Bishops of Roskilde, as well as the motley crowd of royal nobility, nouveau riche merchants and capable farmers who took over Gjorslev after the Reformation, finishing with Lone Kühlmann's enjoyable depiction of her time as a housekeeper on Gjorslev 1962-63.
Bogen udkommer på Slotsforlaget.
Boken utkommer på Slotsforlaget.
Das Buch erscheint beim ‘Slotsforlaget’ (‘Der Schlossverlag’).
The book is published by Slotsforlaget.
Jesper Jørgensen er bogens hovedforfatter. Desuden står han for redaktion og layout, og har taget de fleste af bogens mange farvefotos. Han har gennem 30 år beskæftiget sig indgående med Gjorslev Godsets historie, og har siden 2003 været ‘kustode’ og rundviser på slottet. Her checker han et nytrykt ark.
Jesper Jørgensen er bokens hovedforfatter. Dessuten står han for redaksjon og layout, og har tatt de fleste av bokens mange fargefotos. Han har gjennom 30 år satt seg grundig inn i Gjorslev-godsets historie, og har siden 2003 været ‘kustode’ og rundviser på slottet. Her sjekker han et nytrykt ark.
Jesper Jørgensen ist Haupt-Autor des Buches. Außerdem ist er verantwortlich für Redaktion und Layout, und er hat einen Großteil der vielen Farbbilder des Buches aufgenommen. Er hat sich über 30 Jahre eingehend mit der Geschichte des Gutes Gjorslev beschäftigt, und ist seit 2003 ‘Kustos’ und Rundführer auf dem Schloss. Hier prüft er einen neugedruckten Bogen.
Jesper Jørgensen is the main author of the book. In addition, he is in charge of editing and layout, and has taken most of the book's many color photographs. For 30 years, he has been extensively occupied with the history of Gjorslev, and since 2003 he has been the custodian and guide of the castle. Here he checks a newly printed sheet.
Jesper Jørgensen ser på matchprint af omslaget sammen med ordrestyrer Hans-Georg Schroeder og grafiker Marianne Kewitz, som har lavet de sidste rettelser før tryk.
Jesper Jørgensen ser på matchprint af omslaget sammen med ordrestyrer Hans-Georg Schroeder og grafiker Marianne Kewitz, som har utført de siste rettelsene før trykk.
Jesper Jørgensen betrachtet den Matchprint zum Buchumschlag, zusammen mit Projektleiter Hans-Georg Schroeder und Grafikerin Marianne Kewitz, welche die letzten Korrekturen vor dem Druck vorgenommen hat.
Jesper Jørgensen looks at the matchprint of the cover together with Project Manager Hans-Georg Schroeder and Graphic Designer Marianne Kewitz, who made the last corrections before printing.
Bogens forside.
Nederst et trykark fra bogen.
Bokens forside.
Nederst et trykkark fra boken.
Vorderseite des Buches.
Unten ein Druckbogen zum Buch.
The cover of the book.
Below a printed sheet from the book.