Institut for Kunst- og Kulturvidenskab til trykstart
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab til trykkstart
‘Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft’ zur Druckabnahme
Institute for Science of Art and Culture at the Printing Start-Up

09-04-2018
09-04-2018
09-04-2018
09-04-2018
courtesy of Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og fotograf Pernille Klemp er til trykstart på ‘The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy’. Bogen udkommer på engelsk på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, og udgives af Det Danske Institut i Rom og forlaget Edizioni Quasar.

Som kunsthistoriker forsker Maria Fabricius Hansen i billedkunst og arkitektur fra senantikken til omkring 1600, historisk og teoretisk, med særligt fokus på italiensk kunst. Hendes aktuelle bog omhandler grotesker i 1500-tallet og mere overordnet forholdet mellem kunst og natur, kunstnerrollen og kunstbegrebet og forestillinger om fantasi og billeddannelse i perioden.
Kunsthistoriker Maria Fabricius Hansen fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og fotograf Pernille Klemp er til trykkstart på ‘The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy’. Bogen utkommer på engelsk på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, og utgis av Det Danske Institut i Rom og forlaget Edizioni Quasar.

Som kunsthistoriker forsker Maria Fabricius Hansen i billedkunst og arkitektur fra senantikken til omkring 1600, historisk og teoretisk, med særligt fokus på italiensk kunst. Hendes aktuelle bok omhandler grotesker på 1500-tallet og mere overordnet forholdet mellem kunst og natur, kunstnerrollen og kunstbegrepet og forestillinger om fantasi og billeddannelse i perioden..
Kunsthistorikerin Maria Fabricius Hansen vom Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft, Kopenhagener Universität, und Fotografin Pernille Klemp beim Druckstart von ‘The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth-Century Italy’. Das Buch erscheint auf Englisch beim selbigen Institut, und wird von dem dänischen Institut in Rom und dem Verlag Edizioni Quasar herausgegeben.
xxx.

Als Kunsthistorikerin forscht Maria Fabricius Hansen in der Bilderkunst und Architektur von der Spät-Antike bis 1600, mit besonderem Fokus auf italienischer Kunst. Ihr aktuelles Buch behandelt die Groteske um 1500 und übergeordnet das Verhältnis zwischen Kunst und Natur, Rolle der Künstler, Kunstbegriffe und Vorstellungen von Fantasie und Bildgestaltung in dieser Zeit. .
Art Historian Maria Fabricius Hansen from the Institute of Arts and Culture at the University of Copenhagen and photographer Pernille Klemp are monitoring the printing of 'The Art of Transformation: Grotesques in Sixteenth Century Italy'. The book is released in English by the Institute of Arts and Culture, and is published by the Danish Institute in Rome and Edizioni Quasar.

As an art historian, Maria Fabricius Hansen researches art and architecture from late Antiquity until around 1600, historically and theoretically, with a special focus on Italian art. Her current book deals with grotesques in the 16th century and more generally with the relationship between art and nature, the role of the artist and the concepts of art, imagination and imagery in this period..
Pernille Klemp har taget en stor del af bogens billeder forskellige steder i Rom.
Pernille Klemp har tatt mange av bokens bilder forskjellige steder i Rom.
Pernille Klemp hat einen Großteil der Bilder zu diesem Buch direkt in Rom aufgenommen.
Photographer Pernille Klemp captured a large part of the book's images on different locations in Rome.
Øverst: Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp ser på trykark, mens trykker Tom Pedersen checker farveføringen.
Øverst: Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp ser på trykkark, mens trykker Tom Pedersen sjekker fargeføringen.
Oben: Maria Fabricius Hansen und Pernille Klemp begutachten einen Druckbogen, während Drucker Tom Pedersen die Farbführung überprüft.
Above: Maria Fabricius Hansen and Pernille Klemp look at a newly printed sheet, while printer Tom Pedersen checks the ink coverage.

Til venstre: Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp checker billederne.

Til venstre: Maria Fabricius Hansen og Pernille Klemp sjekker bildene.

Links: Maria Fabricius Hansen und Pernille Klemp betrachten die Bilder auf dem fertigen Druck.

To the left: Maria Fabricius Hansen and Pernille Klemp check the images.

Nederst: nærbillede af et trykark.

Nederst: nærbillede af et trykkark.

Unten: Nahbild eines Druckbogens.

Below: a close-up of a printed sheet.