Forår i drivhusene
Vår i drivhusene
Frühjahr in den Gewächshäusern
Spring in the Greenhouses

29-03-2018
29-03-2018
29-03-2018
29-03-2018
30 år har gartneriet takket være gode drivhusfaciliteter leveret friske grøntsager til køkkenet året rundt.

Drivhusene med et samlet areal på 6.000 kvadratmeter er kernen i gartneriet, der også tæller frilandsgrøntsager og frugtavl til eget brug.

Der dyrkes økologisk og gødes med egen staldkompost.

En mindre del af drivhuset holdes opvarmet året rundt. Allerede i december sås de første planter til den kommende sæson, og her overvintrer også forskellige krukkeplanter, samtidig med at der dyrkes champignons mm.
I 30 år har gartneriet takket være gode drivhusfasiliteter levert friske grønnsaker til kjøkkenet året rundt.

Drivhusene med et samlet areal på 6.000 kvadratmeter er kjernen i gartneriet, som også omfatter grønnsaker utenfor på åkeren og frugtdyrkning til eget bruk.

Det dyrkes økologisk og gjødsles med egen fjøskompost.

En mindre del av drivhuset holdes oppvarmet året rundt. Allerede i desember sås de første planter til den kommende sesong, og her overvintrer også forskjellige krukkeplanter, samtidig med at det dyrkes champignoner mm.
Dank guter Bedingungen in den Gewächshäusern kann die Gärtnerei seit 30 Jahren das ganze Jahr über frisches Gemüse an die Küche liefern.

Die Gewächshäuser sind, mit einem Gesamtareal von 6.000 Quadratmetern, Kern der Gärtnerei, zu der doch auch Freilandgemüse und eine Obstanlage zum eigenen Bedarf gehören.

Es wird ökologisch angebaut und mit eigenem Stallkompost gedüngt.

Ein kleinerer Teil der Gewächshäuser wird im Frühjahr etwas aufgeheizt. Schon im Dezember werden die Pflanzen für die kommende Saison gesät. In diesem Haus überwintern auch verschiedene Kübelpflanzen, und es werden u.a. Champignons gezüchtet.
Thanks to the good greenhouse facilities, the gardening department has been able to deliver fresh vegetables to the kitchen year round for 30 years.

With 6.000 square meters, the greenhouses are the core of the gardening department, which also includes outdoor areas for growing vegetables as well as an orchard.

Everything is grown organically, using compost from our own stable.

A small part of the greenhouse is kept warm year round. This is where the first plants for the next season are sown already in December, different potted plants are overwintering, mushrooms are grown, etc.

Til højre ses nogle af de overvintrende krukkeplanter, og i forgrunden et citrontræ.

Til høyre ses noen av de overvintrende krukkeplanter, og i forgrunnen et sitrontre.

Im Bild rechts sieht man einige der überwinternden Kübelpflanzen; im Vordergrund steht ein Zitronenbaum.

To the right some of the overwintering potted plants with a lemon tree in front.
Citronerne blomstrer nu.
Sitrontrærne blomstrer nå
Die Zitronen blühen im Augenblick.
The lemon trees are blooming now.
På rullebordene opformeres planter.
På rullebordene oppformeres planter
Auf den Rolltischen stehen die Jungpflanzen und Sämlinge.
Plants are propagated on sliding tables.
Her nogle kasser med løgplanter, som senere bliver plantet ud.
Her noen kasser med løkplanter, som senere blir plantet ut.
Hier einige Kästen mit Zwiebeln, die später ausgepflanzt werden.
Boxes with onion seedlings that will be transplanted later.
Aloe Vera planter står beskyttet for solen, og kvitterer med frodig vækst.
Aloe Vera planter står beskyttet for solen, og kvitterer med frodig vekst.
Aloe Vera Pflanzen stehen lichtgeschützt, und quittieren mit fruchtbarem Wachstum.
Aloe Vera plants are protected from the sun, and respond with abundant growth.
Gartner Brigitte Thueland høster hvide ræddiker.
Gartner Brigitte Thueland høster hvite reddiker.
Gärtnerin Brigitte Thueland erntet weißen Rettich.
Gardener Brigitte Thueland is harvesting white radishes.
Salat, masser af salat af forskellige typer og farver. Bagved ses et par bede med tomatplanter.
Salat, masse salat af forskjellige typer og farger. I bakgrunnen ses et par bed med tomatplanter.
Salat, viel Salat in verschiedenen Typen und Farben. Dahinter ein paar Beete mit Tomatenpflanzen.
Lettuce, lots of lettuce of different sorts and colors. In the background are beds with tomato plants.
Tomatblomster skal bestøves for at udvikle frugter. Det sørger en koloni af humlebier for. Den åbne blomst til venstre er bestøvet, det afslører den mørkere farve nederst på blomstermidten.
Tomatblomster skal bestøves for å utvikle frukter. Det sørger en koloni av humler for. Den åpne blomst til venstre er bestøvet, det avslører den mørkere farge nederst på blomstermidten.
Die Tomatenblüten müssen bestäubt werden, um Früchte zu entwickeln. Dafür sorgt eine Kolonie von Hummeln. Die geöffnete Blüte links ist bestäubt, was man an der dunkleren Farbe in der unteren Blumenmitte erkennen kann.
To yield fruits, tomato flowers need pollinating, which is provided by a colony of bumble bees. The open flower to the left has been pollinated as the darker color of the flower base shows.
Nyplantet sweet potato, som kun har formen til fælles med kartofler. Den er en slyngplante, der uden opbinding dækker en lille kvadratmeter jord i løbet af sommeren.
Nyplantet sweet potato, som kun har formen til felles med poteter. Det er en slyngplante, som uten oppbinding dekker en enkel kvadratmeter jord i løpet av sommeren.
Neugepflanzte ‘sweet potato’ (Süßkartoffel), die nur die Form mit der Kartoffel gemeinsam hat. Sie ist eine Schlingpflanze, die ohne Aufbinden im Laufe des Sommers einen Quadratmeter Boden bedeckt.
Newly planted sweet potato, of which only the roots resemble potatoes. The plant is a vine that will cover a square meter of ground at the end of the summer, if not tied up.
Agurkeplanter med blomst. Så varer det ikke længe inden der er friske agurker.
Agurkplanter med blomst. Så er det ikke lenge før det kommer friske agurker.
Gurkenpflanzen mit Blüten. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis es frische Gurken gibt.
Cucumber plants in bloom, then there will soon be fresh cucumbers.
Drivhusene set fra oven.
Drivhusene set fra oven.
Gewächshäuser von oben gesehen.
Greenhouses from above.