Trykstart med Søren Hørdum
Trykkstart med Søren Hørdum
Druckabnahme mit Søren Hørdum
Printing Start-up with Søren Hørdum

15-03-2018
15-03-2018
15-03-2018
15-03-2018
courtesy of BOOK LAB
Søren Hørdum er i dag til trykstart på kataloget til udstillingen ‘Artefacts’. Kunstneren Rose Marie Eken opbygger en genkendelig verden i glaseret keramik, men skævvrider og forskubber, så det aldrig bliver et 1:1 portræt. Hun arbejder i flere medier, både skulptur, broderi, miniature, tegning og videoinstallation. Udstillingen kan ses på V1 Gallery i København, og åbner i starten af maj.
Hørdum & Engelbreth Print Studio er et kreativt firma som giver sparring og rådgivning til optimering af grafiske produktioner, og også selv udgiver bøger. Denne bog udgives af BOOK LAB.
Her ser Søren Hørdum sammen med trykker Lars Thyssen på et trykark.
Søren Hørdum er i dag til trykkstart på katalogen til utstillingen ‘Artefacts’. Kunstneren Rose Marie Eken oppbygger en gjenkjennelig verden i glassert keramikk, men vrir og vender på tingene, så det aldri blir et 1:1 portrett. Hun arbeider i flere medier, både skulptur, broderi, miniatyr, tegning og videoinstallasjon. Utstillingen kan ses på V1 Gallery i København, og åpner i begynnelsen av mai.
Hørdum & Engelbreth er et kreativt firma som gir sparring og rådgivning til optimering af grafiske produksjoner, og også selv utgir bøker. Boken utgis av BOOK LAB.
Her ser Søren Hørdum sammen med trykker Lars Thyssen på et trykkark.
Søren Hørdum beim Druckstart des Ausstellungskataloges ‘Artefacts’. Die Künstlerin Rose Marie Eken baut eine wiedererkennbare Welt in glasierter Keramik auf, doch verzerrt und verschiebt sie, so dass es nie zu einem 1:1 Portrait wird. Sie arbeitet mit vielen Mitteln, wie Skulptur, Stickerei, Miniatur, Zeichnung und Video-Installation. Die Ausstellung öffnet Anfang Mai bei ‘V1 Gallery’ in Kopenhagen.
Hørdum & Engelbreth Print Studio ist eine kreative Firma, die Sparring und Beratung zur Optimierung von grafischen Produktionen anbietet, und auch selbst Bücher herausgibt. Dieses Buch erschient bei BOOK LAB.
Hier sieht Søren Hørdum zusammen mit Drucker Lars Thyssen auf einen Druckbogen.
Søren Hørdum is here to monitor the printing of the Exhibition Catalogue ‘Artefacts’. The artist, Rose Marie Eken, builds a recognizable world in glazed ceramics, but distorts and pushes it to be far from a 1:1 portrait. She works in several media, both sculptures, embroidery, miniatures, drawings and video installations. The exhibition can be seen at the V1 Gallery in Copenhagen, and will open in early May.
Hørdum & Engelbreth Print Studio is a creative studio that offers sparring and advice for optimizing graphic productions, and also publishes books. This book is published by BOOK LAB.
Søren Hørdum and printer Lars Thyssen are looking at a printed sheet.
I forbindelse med udgivelsen bliver der håndlavet 20 kassetter med låg. Her checker Søren Hørdum en prøvekassette.
I forbindelse med utgivelsen blir det håndlaget 20 kassetter med lokk. Her sjekker Søren Hørdum en prøvekassett.
Anlässlich der Ausgabe werden 20 Kassetten mit Deckel handgearbeitet. Hier prüft Søren Hørdum eine Probekassette.
In conjunction with the release, 20 cassettes with lids are made by hand. Here Søren Hørdum is checking a sample.
Søren Hørdum og scannerfører Birte Heidemann får de sidste billedkorrektioner på plads.
Søren Hørdum og skannerfører Birte Heidemann får de siste billedkorreksjoner på plass.
Søren Hørdum und Scannerführerin Birte Heidemann nehnmen die letzten Bilderkorrektionen vor.
Søren Hørdum and Scanner Operator Birte Heidemann are doing the last image corrections.
Et trykark fra bogen.
Et trykkark fra boken.
Ein Druckbogen zum Buch.
A printed sheet from the catalogue.