Første prøvetryk med narayana’s nye Rapida 106 trykmaskine
Første prøvetrykk med narayana’s nye Rapida 106 trykkmaskin
Erster Probedruck mit narayana’s neuer Rapida 106 Druckmaschine
The first Test Prints with Narayana’s new Rapida 106 Printing Press

15-03-2018
15-03-2018
15-03-2018
15-03-2018
Den anden nye Koenig & Bauer Rapida 106 8-farve skøn- og vidertrykmaskine er ligesom den første forsynet med LED-UV trykteknik, inline farvestyring, simultant pladeskift m.m. Den er nu installeret, og klar til at producere.
Det sidste led i processen var adskillige prøvetryk, som laves med testfiler fra både KBA og Narayana Press.
Efter det første tryk checkes farvebalancen på skærmen. Her ses trykker Tom Pedersen, KBA’s trykinstruktør Alexander Herrmann, montør Poul Thuesen og måletekniker Frank Rudolph.
Den andre nye Koenig & Bauer Rapida 106 8-farge skønn- og vidertrykkmaskin er liksom den første forsynt med LED-UV trykkteknikk, inline fargestyring, simultant plateskift m.m. Den er nå installert, og klar til å produsere.
Det siste ledd i prosessen var flere prøvetrykk, som lages med testfiler fra både KBA og Narayana Press.
Etter det første trykk sjekkes fargebalansen på skjermen. Her ses trykker Tom Pedersen, KBA’s trykkinstruktør Alexander Herrmann, montør Poul Thuesen og måletekniker Frank Rudolph.
Die zweite neue Koenig & Bauer Rapida 106 8-Farben Schön- und Widerdruckmaschine ist wie die erste mit LED-UV-Drucktecknik, inline Farbensteuerung, Simultan-Plattenwechsel u.v.m. ausgestattet. Sie ist jetzt fertig aufgestellt und klar für die Produktion.
Der letzte Teil des Prozesses waren verschiedene Probedrucke, die mit Testdateien sowohl von KBA als auch Narayana Press durchgeführt wurden.
Nach dem ersten Druck wird die Farbenbalance auf dem Schirm überprüft. Hier Drucker Tom Pedersen, KBA’s Druckerinstrukteur Alexander Herrmann, Ingenieur Poul Thuesen und Messtechniker Frank Rudolph.
Like the first, the second new Rapida 106 Printing Press 8-color Perfecting Press is equipped with LED-UV printing technology, inline color management, simultaneous plate change, etc. The installation is now complete, and the machine is ready for production.
The final step in the process was several test prints made with test files from both KBA and Narayana Press.
After the first print, the color balance is checked on the screen. Here are seen Tom Pedersen, KBA’s printer instructor Alexander Herrmann, engineer Poul Thuesen and metrologist Frank Rudolph.
Prøvetryk af KBA’s testark.
Prøvetrykk af KBA’s testark.
Probedruck mit KBA’s Testbogen.
Test print of KBA’s test sheet.
Før produktion og efter prøvetryk bliver der lavet en PQT (Product Quality Test). Der udtages 100 ark fra prøvetrykket, som hver især bliver målt op. Testarket indeholder forskellige måle- og farvefelter, som bliver målt og checket for bl.a. pasning, punktspredning, slør og spejl. På skærmen kan man se eventuelle udsving.
Før produksjon og etter prøvetrykk blir det laget en PQT (Product Quality Test). Man tar ut 100 ark fra prøvetrykket, som hver især blir målt opp. Testarket inneholder forskjellige måle- og fargefelter, som blir målt og sjekket for bl.a. pasning, punktbredning, slør og speil. På skjermen kan man se eventuelle utsving.
Vor der Produktion und nach dem Probedruck wird ein PQT durchgeführt (Product Quality Test). Hierzu werden 100 Bogen vom Probedruck verwendet, von denen jeder einzelne für sich gemessen wird. Der Testbogen beinhaltet verschiedene Mess- und Farbenfelder, die gemessen und geprüft werden, u.a. hinsichtlich Passung, Punktbreitung, Schleier und Spiegelung. Auf dem Schirm kann man eventuelle Abweichungen sehen.
Before production and after the test print, a PQT (Product Quality Test) is made. 100 sheets are taken from the test print, each of which is measured. The test sheet contains various measurement and color fields, which are checked for register, dot gain, blurring and reversal. Fluctuations, if any, are shown on the screen.

Her bliver et testtryk målt igennem. Målingerne følges på skærmen af måletekniker Frank Rudolph fra KBA Tyskland og montør Poul Thuesen fra KBA Danmark.

Her blir testtrykket målt igjennom. Målingerne følges på skjermen af måletekniker Frank Rudolph fra KBA Tyskland og montør Poul Thuesen fra KBA Danmark.

Hier werden die Probedrucke gemessen. Die Ergebnisse werden auf dem Schirm vom Messtechniker Frank Rudolph von der KBA Deutschland und Ingenieur Poul Thuesen von der KBA Dänemark geprüft. >

One of the test prints is being measured. The measurements are monitored by metrologist Frank Rudolph from KBA Germany and engineer Poul Thuesen from KBA Denmark.