Glimt fra stalden
Glimt fra fjøset
Blick in den Stall
Glimpses from Narayana’s Cowshed

09-03-2018
09-03-2018
09-03-2018
09-03-2018
To venner i kalveboksen
To venner i kalveboksen.
Zwei Freunde in der Kälberbox.
Two friends in the calf box.
De større kvier går udenfor. Her er de på vej til deres foderplads.
De større kviger går utenfor. Her er de på vei til deres foringsplass.
Die größeren Jungrinder halten sich draußen auf. Hier sind sie auf dem Weg zu ihrem Futterplatz.
The bigger heifers are outside. Here they are on their way to their feeding space.
Køerne er meget opmærksomme på hvad der sker omkring dem.
De er ude for at få frisk luft og motionere hver dag, når vejret er til det. Sommeren tilbringer de udenfor og kommer kun indendørs til malkningerne.
I stalden består deres foder af hjemmeavlet kløvergræs-ensilage, wraphø, valset hvede og rug.
Nu står den på malkning.
Kuene er veldig oppmerksomme på hvad som skjer rundt dem.
De er ute for at få frisk luft og mosjonere hver dag, når været tillater det. Sommeren tilbringer de utenfor, og kommer bare innendørs til melkingene.
I fjøset består deres for av hjemmedyrket kløvergress-surfor, høy, valset hvete og rug.
Nå skal det melkes.
Die Kühe sind sehr aufmerksam, was um sie herum geschieht.
Sie sind jeden Tag draußen an der frischen Luft und motionieren, wenn das Wetter es zulässt. Im Sommer sind sie Tag und Nacht draußen und kommen nur zum Melken in den Stall.
Im Stall besteht ihr Futter aus Klee-Ensilage aus eigenem Anbau, Heu, gewalztem Weizen und Roggen.
Jetzt geht es an das Melken.
The cows are very aware of what is happening around them.
Whenever the weather allows, they are out to get fresh air and exercise every day. They spend all the summer outside, and come inside only for the milking.
In the cowshed their feed consists of homegrown clovergrass silage, hay, rolled wheat and rye.
Now it is milking time.

Narayana har i øjeblikket to landbrugselever, Andrea Topsøe og Peter Lauritsen. Andrea specialiserer sig i økologisk husdyrbrug, og Peter i økologisk planteavl. De hjælper begge til både med jerseykøerne m.v. og i marken i landbruget, og desuden i gartneriet, væksthusene og biavlen. Det giver en meget alsidig uddannelse, både teoretisk og praktisk. Skoleopholdet, som også er en del af uddannelsen til ‘Global Organic Farmer’, foregår på Kalø Økologiske Landbrugsskole indimellem praktikperioderne.
Her er Peter igang med desinfektion inden malkningen. Hygiejne er meget vigtig ved mælkeproduktionen, og kræver fuld opmærksomhed.

Narayana har i øyeblikket to landbrukselever, Andrea Topsøe og Peter Lauritsen. Andrea spesialiserer seg i økologisk husdyrbruk, og Peter i økologisk planteavl. De hjelper begge til både med jerseykuene m.v. og i marken i landbruket, og dessuten i gartneriet, veksthusene og birøgten. Det gir en meget allsidig utdannelse, både teoretisk og praktisk. Skoleoppholdet, som også er en del af utdannelsen til ‘Global Organic Farmer’, foregår på Kalø Økologiske Landbrugsskole innimellom praksisperioderne.
Her er Peter i gang med desinfeksjon innen melkningen. Hygiene er meget viktig i melkeproduksjonen, og krever full oppmerksomhet.

Narayana hat im Augenblick zwei Landwirtschafts-Studenten, Andrea Topsøe und Peter Lauritsen. Andrea spezialisiert sich auf ökologische Haustierzucht, und Peter auf ökologischen Anbau. Beide helfen u.a. bei der Pflege der Jerseykühe, auf dem Feld in der Landwirtschaft, und außerdem in der Gärtnerei, in den Gewächshäusern und bei der Bienenzucht. Dies unterstützt eine vielseitige Ausbildung, sowohl theoretisch als auch praktisch. Der Schulaufenthalt, der ein Teil der Ausbildung zum ‘Global Organic Farmer’ (‘Globaler Ökologischer Landwirt’) ist, findet bei ‘Kalø Økologiske Landbrugsskole’ (‘Kalø Ökologische Landwirtschaftschule’) zwischen den verschiedenen Praktik-Einsätzen statt.
Hier Peter bei der Desinfektion vor dem Melken. Hygiene ist sehr wichtig bei der Milchproduktion und verlangt volle Aufmerksamkeit.

Narayana is currently educating two agriculture students, Andrea Topsøe and Peter Lauritsen. Andrea is going to specialize in organic livestock farming, and Peter in organic crop-growing. They both assist in tending the Jersey cows, etc., and help in the agriculture fields, as well as in horticulture, greenhouses and beekeeping. This provides them with a very comprehensive education, theoretically as well as practically. The school terms, which are also part of the training for 'Global Organic Farmer', take place at ‘Kalø Organic Agricultural College’ in between the practical training periods.
Here, Peter is disinfecting before milking. Hygiene is a very important part of dairy production, and requires full attention.
Andrea forbereder malkevognen ...
Andrea forbereder melkevognen ...
Andrea vorbereitet den Melkwagen ...
Andrea prepares the milking trolley ...
... og desinficerer båsene med kalk.
... og desinfiserer båsene med kalk.
... und desinfiziert den Boden mit Kalk.
... and desinfects the floor with calcium.
De første mælkestråler bliver håndmalket for at checke om mælken er i orden.
De første mælkestråler blir håndmelket for at sjekke om melken er i orden.
Die ersten Milchstrahlen werden handgemolken, um zu sichern, dass die Milch in Ordnung ist.
The first milk jets are milked by hand to check that the milk is alright.
Så bliver malkemaskinen sat på.
Så bliver melkemaskinen satt på.
Dann wird die Melkmaschine angeschlossen.
Then the milking machine is put on.
Maskinen bliver automatisk taget af efter færdig malkning, som man kan se til højre på billedet, hvor den har løsnet sig. Rengøring af yveret med desinficerede klude hører til programmet, både inden og efter malkning.
Maskinen blir automatisk tatt av etter ferdig melking, som man kan se til høyre på bildet, hvor den har løsnet sig. Rengøring af juret med desinfiserte kluter hører til programmet, både før og etter melking.
Die Maschine wird automatisch nach fertigem Melken abgenommen, was man rechts im Bild sehen kann, wo sie sich gelöst hat. Die Reinigung des Euters mit desinfizierten Tüchern gehört mit zum Programm, sowohl vor als auch nach dem Melken.
It loosens automatically when the milking is over, as can be seen to the right. Cleaning of the udder with a desinfected cloth is part of the procedure both before and after milking.
Koen Veena er meget tilfreds efter god behandling af eleverne.
Kua, ved navn Veena er veldig tilfreds etter god behandling fra elevenes side.
Die Kuh Veena ist sehr zufrieden nach der guten Behandlung der Studenten.
The cow Veena is very content after the good treatment by the students.
Den friske mælk bliver samlet i mælketanken.
Den ferske melk blir samlet i melketanken.
Die frische Milch wird im Milchtank gesammelt.
The fresh milk is collected in the milk storage vat.
‘Kimtal’ er betegnelsen for antal af bakterier i mælken og bliver regelmæssigt målt og checket. På analysesedlen fra forrige mælkeafhentning, som udskrives af Arlas mælketankvogns computer ved afhentning af mælk, står der: “2 Mdr. gns. totalkim 3”. Det betyder at totalindholdet af bakteriekim i mælken har været 3.000/ml i gennemsnit i 2 måneder. Det er det laveste tal Arla kan analysere. Med 3.000 kim/ml i gennemsnit er mælken i 1. klasse extra, hvor den øvre grænse er 60.000 kim/ml.
‘Kimtall’ er betegnelsen på antall av bakterier i melken og blir regelmessig målt og sjekket. På analyseseddelen fra forrige melkeavhentning, som utskrives av Arlas melketankvogns-computer ved avhentning af melk, står det: “2 Mdr. gns. totalkim 3”. Det betyr at totalinnholdet av bakteriekim i melken har vært 3.000/ml i gjennomsnitt i 2 måneder. Det er det laveste tal Arla kan analysere. Med 3.000 kim/ml i gjennomsnitt er melken i 1. klasse ekstra, hvor den øvre grense er 60.000 kim/ml.
‘Kimtal’ ist die Bezeichnung für Anzahl von Bakterien in der Milch und wird regelmässig gemessen und geprüft. Auf dem Analysezettel, der vom Computer des Arla-Milchwagens beim Abholen der Milch ausgedruck wird, steht ‘2 Mdr. gns. totalkim 3’. Dies bedeutet, dass die gesammte Anzahl von Bakterienkeimen in der Milch in 2 Monaten durchschnittlich 3.000/ml war. Dies ist die niedrigste Zahl, die Arla analysieren kann. Mit einem Durchschnitt von 3.000 kim/ml gehört die Milch zur 1. Klasse extra Qualität, wo die oberste Grenze bei 60.000 kim/ml liegt.
The somatic cell count is measured and checked regularly. The analysis of the previous collection of milk, which is printed by the milk tanker’s computer, shows ‘2 Mdr. gns. totalkim 3’. That means that the somatic cell count was 3,000/ml on average for 2 months. That is the lowest count, which Arla can analyze, and brings the milk into the 1st class extra quality, where the upper limit is 60,000/ml.