Naturkunstner Jens Gregersen på arbejdsbesøg
Naturkunstner Jens Gregersen på arbeidsbesøk
Naturkünstler Jens Gregersen auf Arbeitsbesuch
Nature Artist Jens Gregersen on a Working Visit

07-03-2018
07-03-2018
07-03-2018
07-03-2018
courtesy of Jens Gregersen
Billede fra scannerafdelingen ved opstart af billedbehandling til bogen ‘Den jyske hede – i urfuglenes tid’. Den er tegnet og skrevet af Jens Gregersen, der ses i midten og er ved at fortælle en morsom episode fra Borris Hede, hvor mange af tegningerne er lavet. Til venstre scannerfører Flemming Haxholdt og til højre ordrestyrer Poul Lauritsen. Bogen udkommer i maj måned på Gads Forlag.
Bilde fra skanneravdelingen ved oppstart av billedbehandling til boken ‘Den jyske hede – i urfuglenes tid’. Den er tegnet og skrevet av Jens Gregersen, som ses i midten og er i gang med å fortelle om en morsom episode fra Borris Hede, hvor mange af tegningene er laget. Til venstre skannerfører Flemming Haxholdt og til høyre ordrestyrer Poul Lauritsen. Boken utkommer i mai måned på Gads Forlag.
Bild aus der Scannerabteilung beim Start-up der Bilderbehandlung zum Buch ‘Den jyske hede – i urfuglenes tid’ (‘Die jütländische Heide – in der Zeit des Urvogels’). Gezeichnet und geschrieben von Jens Gregersen, den man in der Mitte sehen kann, wo er gerade eine heitere Episode aus der Borris Heide erzählt, in der viele der Zeichnungen ihren Ursprung haben. Zur Linken Scannerführer Flemming Haxholdt und zur Rechten Projektleiter Poul Lauritsen. Das Buch erscheint im Mai beim Gads Verlag.
Scene from the scanner department while starting up the image processing for the book ‘Den jyske hede – i urfuglenes tid’ (The Jutlandic Moor – in the Time of the Black Grouse). It is illustrated and written by Jens Gregersen, who is seen in the middle, recounting a funny episode from Borris Moor in Jutland, where many of the drawings were made. To the left Scanner Operator Flemming Haxholdt and to the right Project Manager Poul Lauritsen. The book will be published in May by Gad Publishers.
Billede af opluk i Jens Gregersens mappe med tegninger. Til bogen er scannet ca. 200 akvareller med narayana’s nye Phase One iXG 100 Mp kamera.
Bilde av opplukk i Jens Gregersens mappe med tegninger. Til boken er skannet ca. 200 akvareller på narayana’s nye Phase One iXG 100 Mp kamera.
Ein Aufschlag in Jens Gregersens Zeichenmappe. Zu seinem neuen Buch wurden ca. 200 Aquarellzeichnungen mit narayana’s neuer Phase One iXG 100 Mp Kamera aufgenommen.
Some of Jens Gregersen’s paintings. For this book, about 200 watercolors were scanned with narayana’s new Phase One iXG 100 Mp camera.