Trykstart med Arkitekturforlaget B
Trykkstart med Arkitekturforlaget B
Druckabnahme mit Architekturverlag B
Printing Start-Up with Arkitekturforlaget B

02-03-2018
courtesy of Arkitekturforlaget B
Arkitekt og forlægger Gilbert Hansen, her sammen med trykker Morten Lindberg, er på besøg for at følge trykningen af bogen ‘Hjem | Bebyggelser | By’ af Peder Duelund Mortensen. Bogen handler om kommende boligbyggeri i Københavnsområdet, med 32 konkrete projekter til opførelse af boligbyggeri, 4 internationale projekter, samt 11 forsknings- og udviklingsprojekter om temaet.
Arkitekt og forlegger Gilbert Hansen, her sammen med trykker Morten Lindberg, er på besøk for at følge trykkingen av boken ‘Hjem | Bebyggelser | By’ av Peder Duelund Mortensen. Boken handler om kommende boligbyggeri i Kjøbenhavnsområdet, med 32 konkrete prosjekter til oppførelse av boligbyggeri, 4 internasjonale prosjekter, samt 11 forsknings- og utviklingsprosjekter om temaet.
Architekt und Verleger Gilbert Hansen, hier zusammen mit Drucker Morten Lindberg, ist zu Besuch, um dem Druck seines neuen Buches zu folgen: ‘Hjem | Bebyggelser | By’ ( ‘Zu Hause | Bauten | Stadt’) von Peder Duelund Mortensen. Das Buch handelt von kommenden Wohnungsbauten im Kopenhagener Gebiet, mit 32 konkreten Projekten zur Erstellung von Wohnungsbauten, 4 internationalen Projekten und 11 Forschungs- und Entwicklungsprojekten zum Thema.
Architect and Publisher Gilbert Hansen, here together with printer Morten Lindberg, is here to follow the printing of the book ‘Homes | Ensembles | City’ by Peder Duelund Mortensen. The book shows future building projects in and around Copenhagen, with 32 actual housing constructions, 4 international projects, and 11 research and development projects on the same subject.
‘Flyvende’ check af begge sider af arket.
‘Flyvende’ sjekk av begge sider av arket.
‘Flugcheck’ beider Bogenseiten.
A ‘flying’ check of both sides of the sheet.
Gilbert Hansen og ordrestyrer Hans-Georg von Schröder med et nytrykt ark.
Gilbert Hansen og ordrestyrer Hans-Georg von Schröder med et nytrykt ark.
Gilbert Hansen und Projektmanager Hans-Georg von Schröder mit einem neugedruckten Bogen.
Gilbert Hansen and Project Manager Hans-Georg von Schröder with a newly printed sheet.